Οι λύσεις μας
Βιομηχανικά εργαλεία και λύσεις συναρμολόγησης
Λύσεις
Service
Βιομηχανικά εργαλεία και λύσεις συναρμολόγησης
Expert Hub
Βιομηχανικά εργαλεία και λύσεις συναρμολόγησης
Products
Βιομηχανικά εργαλεία και λύσεις συναρμολόγησης
Power Equipment
Λύσεις
Αεροσυμπιεστες
Λύσεις
Προϊόντα
Αεροσυμπιεστες
Προϊόντα και λύσεις
Λύσεις
Γεννήτρια αερίου
Προϊόντα και λύσεις
Membrane nitrogen generators
PSA Oxygen Generator
Αεροσυμπιεστές για ναυτιλιακές εφαρμογές
Υπερσυμπιεστές αέρα και αζώτου χωρίς λάδι
Εξοπλισμός επεξεργασίας αερίων και αέρα
Δράπανα
Προϊόντα και λύσεις
Στόλος ενοικιαζόμενων μηχανημάτων
Προϊόντα και λύσεις
Accessories
Στόλος ενοικιαζόμενων μηχανημάτων
Air
Nitrogen
Στόλος ενοικιαζόμενων μηχανημάτων
Offshore equipment
Oil-free air compressors
Στόλος ενοικιαζόμενων μηχανημάτων
Oil-lubricated air compressors
Στόλος ενοικιαζόμενων μηχανημάτων
Steam
Στόλος ενοικιαζόμενων μηχανημάτων
Εξυπηρετούμενες βιομηχανίες
Ελαφρύς εξοπλισμός κατασκευών και κατεδαφίσεων
Ηλεκτρογεννήτριες

Benefits from Renting

Get peace of mind, control costs and increase efficiency!

Request information

There are so many different reasons to rent...

Emergencies

Bridge lead times

Demand fluctuation

Maintenance & turnarounds

Under construction projects

There are also so many benefits from renting!

Peace of mind

Benefits of renting - peace of mind
  • Get the right solution: We provide an energy efficient approach to your production plans with the right equipment and all necessary extras included (accessories, cables…)
  • Reliable and state-of-art equipment: Product innovation is our constant focus. Our core products are engineered and manufactured in-house to always offer the best solution on the market.
  • Repairs and maintenance covered: We take care of the maintenance, so you do not need a repair shop, spare parts inventory or mechanics. Preventive and corrective maintenance is a part of our service.

Control costs

Benefits from Renting - Control costs
  • Predict costs: Simplify your bidding and billing. We will send you a monthly invoice for our services.
  • No investment needed: Renting provides significant financial advantages: it is a service that is not on your balance sheet. No liabilities or depreciation cost, no debt…
  • Minimize administration: No need for you to handle certificates, transport or project management… we do it all!

Increase efficiency

Benefits from Renting - Increase efficiency
  • Get the equipment exactly when you need it: We are flexible, get and return our equipment as per your own agenda
  • Reduce downtime: If equipment breaks down, we can handle it quickly and efficiently to keep your operations running with minimum interruptions.
  • Receive 24/7 support: Contact our dedicated support representatives. They will resolve any issue, day or night.