Οι λύσεις μας
Βιομηχανικά εργαλεία και λύσεις συναρμολόγησης
Λύσεις
Service
Βιομηχανικά εργαλεία και λύσεις συναρμολόγησης
Expert Hub
Βιομηχανικά εργαλεία και λύσεις συναρμολόγησης
Products
Βιομηχανικά εργαλεία και λύσεις συναρμολόγησης
Power Equipment
Λύσεις
Αεροσυμπιεστες
Λύσεις
Προϊόντα
Αεροσυμπιεστες
Προϊόντα και λύσεις
Λύσεις
Γεννήτρια αερίου
Προϊόντα και λύσεις
Membrane nitrogen generators
PSA Oxygen Generator
Αεροσυμπιεστές για ναυτιλιακές εφαρμογές
Υπερσυμπιεστές αέρα και αζώτου χωρίς λάδι
Εξοπλισμός επεξεργασίας αερίων και αέρα
Δράπανα
Προϊόντα και λύσεις
Στόλος ενοικιαζόμενων μηχανημάτων
Προϊόντα και λύσεις
Accessories
Στόλος ενοικιαζόμενων μηχανημάτων
Air
Nitrogen
Στόλος ενοικιαζόμενων μηχανημάτων
Offshore equipment
Oil-free air compressors
Στόλος ενοικιαζόμενων μηχανημάτων
Oil-lubricated air compressors
Στόλος ενοικιαζόμενων μηχανημάτων
Steam
Στόλος ενοικιαζόμενων μηχανημάτων
Εξυπηρετούμενες βιομηχανίες
Ελαφρύς εξοπλισμός κατασκευών και κατεδαφίσεων
Ηλεκτρογεννήτριες

Quality, environment, health & safety: triple certification

As an industry first, Lloyd's Register Quality Assurance has awarded Atlas Copco with triple certification, and that means a lot for you!

ISO9001: High quality compressors, generators and services

Lloyd's Register Quality Assurance has awarded Atlas Copco with ISO 9001 certification

From the state-of-the-art technology that is at the heart of every single unit of ours to the specialists that will work with you on-site to come up with matching answers and set-ups: you will rent top quality equipment and work with highly trained experts to get excellent results.


ISO14001: Making sustainability work

Lloyd's Register Quality Assurance has awarded Atlas Copco with ISO 14001 certification

By choosing us you actively contribute to more sustainable production and - in the big picture - a better world.


In everything we do durability is built in. We commit ourselves to make our products and services faster, more energy efficient, safer and more ergonomic.


From optimizing our generator's fuel efficiency and limiting noise levels to delivering oil free air that improves your machines' lifetime and makes your work environment healthier: Atlas Copco Rental stands for sustainable production.


Find out more about corporate responsibility at Atlas Copco.


OHSAS18001: Caring about people

Lloyd's Register Quality Assurance has awarded Atlas Copco with OHSAS 18001 certification

Our OHSAS18001 certification means that both our products and our procedures optimally minimize health & safety risks at every possible level - for both your staff and our employees.


By addressing issues like training and emergency preparedness in an internationally standardized framework, we actively help reduce the potential for accidents.


In short - it makes you and us work better!


Atlas Copco Rental: Safety means a lot to us

Safety is part of our DNA and for each project we ensure it is at the heart of our thoughts, for you, for us, the everyone around!

Loading...

Rental "Total Solution" concept explained

Loading...