Κλείσιμο

Στόχοι ομίλου

Στο Atlas Copco Group, δεσμευόμαστε να είμαστε μέρος της λύσης για ένα καλύτερο αύριο. Αυτό σημαίνει ότι καινοτομούμε με μακροπρόθεσμη προοπτική προκειμένου να δώσουμε τη δυνατότητα στους πελάτες μας να ενισχύσουν την κοινωνία. Αυτό σημαίνει ότι ελαχιστοποιούμε τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις από τις διαδικασίες και τα προϊόντα μας. Σημαίνει να διασφαλίζουμε ότι οι εργαζόμενοί μας είναι ασφαλείς και υγιείς και ότι η εταιρεία μας παραμένει απλή και αποτελεσματική. Θέλουμε επίσης να ανταποκρινόμαστε στα υψηλότερα ηθικά πρότυπα, με μηδενική ανοχή στη διαφθορά σε όλη την αξιακή αλυσίδα.

Για να προσφέρουμε διαρκή αξία σε όλους τους εμπλεκόμενους, εστιάζουμε στους ακόλουθους τομείς αειφόρου απόδοσης: προϊόντα και υπηρεσίες, άνθρωποι, ασφάλεια και ευημερία, δεοντολογία, κλίμα και περιβάλλον. Θεωρούμε ότι αυτοί οι τομείς, μαζί με την κερδοφορία και την ανάπτυξη, είναι απαραίτητοι για την επίτευξη μακροπρόθεσμης επιτυχίας. Η πρόοδος σε σχέση με τους στόχους που τίθενται σε αυτούς τους τομείς αποτελεί μέρος της μεταβαλλόμενης ανταπόδοσης για την εκτελεστική ομάδα της διοίκησης και για τους άλλους εργαζομένους.  

Το Atlas Copco Group επικεντρώνεται στους στόχους για βιώσιμη ανάπτυξη

Financial focus area image

Οικονομικοί στόχοι

 • Η αύξηση των εσόδων μετρούμενη σε έναν κύκλο επιχειρηματικής δραστηριοποίησης θα πρέπει να είναι 8%.
 • Διατήρηση της υψηλής απόδοσης του κεφαλαίου που χρησιμοποιείται με συνεχή προσπάθεια για επιχειρησιακή υπεροχή και δημιουργία ανάπτυξης.
 • Τα κέρδη ως μερίσματα προς τους μετόχους θα πρέπει να είναι περίπου 50%.

Employees in the Wuxi compressor plant in China

Στόχοι ανθρώπινου δυναμικού

 • 30% γυναίκες εργαζόμενες μέχρι το 2030.
 • Οι εργαζόμενοι του Atlas Copco Group συμφωνούν ότι αισθάνονται ότι ανήκουν στην εταιρεία - πάνω από τον παγκόσμιο μέσο όρο που παρέχεται από την εταιρεία που διεξάγει την έρευνα εργαζομένων και με συνεχή αύξηση.
 • Οι εργαζόμενοι του Atlas Copco Group συμφωνούν ότι έχουμε εργασιακή κουλτούρα σεβασμού, αμεροληψίας και δεκτικότητας – πάνω από τον παγκόσμιο μέσο όρο που παρέχεται από την εταιρεία που διεξάγει την έρευνα εργαζομένων και με συνεχή αύξηση.
 • Οι εργαζόμενοι του Atlas Copco Group συμφωνούν ότι υπάρχουν ευκαιρίες μάθησης και εξέλιξης στην εταιρεία - πάνω από τον παγκόσμιο μέσο όρο που παρέχεται από την εταιρεία που διεξάγει την έρευνα εργαζομένων και με συνεχή αύξηση.

hand business men and women who shaking hands

Ethics targets

 • 100% of employees have signed the Group’s Code of Conduct compliance statement annually.
 • 100% of new employees have participated in the Group’s ethics training within 12 months of joining the company.
 • 100% of employees have participated in the Group’s ethics training every other year, starting 2023.
 • 100% of significant suppliers have confirmed compliance with the Group’s Code of Conduct.​
 • 100% of significant distributors have confirmed compliance with the Group’s Code of Conduct.​

Man working in production with safety glasses.

Στόχοι ασφάλειας και ευημερίας

 • Οι εργαζόμενοι του Atlas Copco Group συμφωνούν ότι η εταιρεία ενδιαφέρεται πραγματικά για την ευημερία τους. Η βαθμολογία στην έρευνα των εργαζομένων θα πρέπει να αυξάνεται συνεχώς.
 • Ισορροπημένη πυραμίδα ασφάλειας, με περισσότερες αναφορές παρατηρήσεων επικινδυνότητας παρά παρ' ολίγον ατυχημάτων, περισσότερες αναφορές παρ' ολίγον ατυχημάτων παρά ελαφρών τραυματισμών και περισσότερες ή ίδιος αριθμός αναφορών ελαφρών τραυματισμών σε σχέση με τους καταγεγραμμένους τραυματισμούς.

Man and woman sitting talking in a park, bridge in the background.

Στόχοι για το κλίμα και το περιβάλλον

 • Για τη συγκράτηση της αύξησης της παγκόσμιας θερμοκρασίας στους 1,5 βαθμούς κατ' ανώτατο όριο, -46% στις εκπομπές CO2e* (σε τόνους) από τα πεδία εφαρμογής 1 & 2 έως το 2030, σε σύγκριση με το βασικό επίπεδο του 2019.
 • Για τη διατήρηση της αύξησης της παγκόσμιας θερμοκρασίας πολύ κάτω από τους 2 βαθμούς, -28% στις εκπομπές CO2e* (τόνοι) από το πεδίο εφαρμογής 3 έως το 2030, σε σύγκριση με το βασικό επίπεδο του 2019.
 • Συνεχής αύξηση του ποσοστού % των σημαντικών άμεσων προμηθευτών με εγκεκριμένο σύστημα περιβαλλοντικής διαχείρισης.
 • Συνεχής ετήσια μείωση της κατανάλωσης νερού σε σχέση με το κόστος πωλήσεων.
 • 100% επαναχρησιμοποίηση, ανακύκλωση ή ανάκτηση αποβλήτων από τις εσωτερικές δραστηριότητες έως το 2030. 

Application expert on field

Στόχοι προϊόντων και υπηρεσιών

 • Το 100% των έργων για τη δημιουργία και επανασχεδίαση προϊόντων έχουν στόχο τον μειωμένο αντίκτυπο στον άνθρακα.
 • Μέχρι το 2024, το Atlas Copco Group θα διαθέτει κοινή μεθοδολογία για την αξιολόγηση της κυκλικότητας των νέων ή επανασχεδιασμένων προϊόντων.

* Το CO2 αναφέρεται στο διοξείδιο του άνθρακα και το CO2e σημαίνει "ισοδύναμο διοξειδίου του άνθρακα", το οποίο περιλαμβάνει το CO2 και άλλα αέρια του θερμοκηπίου. Το ισοδύναμο είναι ένας τρόπος μέτρησης του κατά πόσο ένα αέριο συμβάλλει στην υπερθέρμανση του πλανήτη, σε σχέση με το διοξείδιο του άνθρακα.  

Διαβάστε περισσότερα για τους στόχους και τα αποτελέσματά μας στην τοποθεσία web του Atlas Copco Group (στα Αγγλικά).
Business team analyzing financial data.
Διαβάστε περισσότερα για τους στόχους και τα αποτελέσματά μας στην τοποθεσία web του Atlas Copco Group (στα Αγγλικά).