Κλείσιμο

Υψηλότατα πρότυπα δεοντολογίας

Θέλουμε να ανταποκρινόμαστε στα υψηλότερα πρότυπα δεοντολογίας, επειδή είναι ο σωστός τρόπος για τη διεξαγωγή των επιχειρηματικών μας δραστηριοτήτων. Πιστεύουμε ότι η ανάπτυξη με το σωστό τρόπο σημαίνει τη διατήρηση της μηδενικής ανοχής μας απέναντι στη διαφθορά και την ισχυρή δέσμευσή μας όσον αφορά το σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.                   

Εργαζόμενοι της Atlas Copco

Προσπαθούμε να είμαστε σωστοί εταιρικοί πολίτες και να προωθούμε την οικονομική ανάπτυξη στις τοπικές κοινότητες μέσω της πληρωμής φόρων, συντάξεων και εισφορών κοινωνικής ασφάλισης. Ανατρέξτε στην Ετήσια έκθεση του Atlas Copco Group για περισσότερες πληροφορίες (θα ανακατευθυνθείτε στην τοποθεσία web του Atlas Copco Group, στα Αγγλικά).

Εργαζόμαστε συνεχώς για την προστασία των ανθρώπων και των επιχειρήσεών μας από τους κινδύνους και για την προώθηση καλύτερων προτύπων στην κοινωνία.

Οι επιχειρηματικοί μας συνεργάτες αναμένεται να ευθυγραμμίζονται με τα πρότυπά μας για την ασφάλεια, την υγεία, το περιβάλλον και την ποιότητα. Διαβάστε περισσότερα για τις προσδοκίες μας και τον τρόπο με τον οποίο υποστηρίζουμε τους επιχειρηματικούς μας συνεργάτες.

Έχουμε σαφή πρότυπα για την επιχειρηματική συμπεριφορά και κατευθυντήριες οδηγίες για το πότε πρέπει να αναφέρουμε οποιαδήποτε ανάρμοστη συμπεριφορά. Διαβάστε περισσότερα σχετικά με το έγγραφο του Κώδικα δεοντολογίας μας και τις απαιτήσεις συμμόρφωσης.

Όλοι οι εμπλεκόμενοι είναι ευπρόσδεκτοι να χρησιμοποιούν το σύστημα αναφοράς ανάρμοστης συμπεριφοράς, Atlas Copco GroupSpeakUp, εάν υποπτευθούν παραβίαση του Κώδικα δεοντολογίας μας ή των προτύπων που έχουμε δεσμευτεί να τηρούμε.

Μάθετε περισσότερα για τους σκοπούς, τους στόχους και την απόδοσή μας σε αυτόν τον τομέα, καθώς και για τον τρόπο με τον οποίο συνεισφέρουμε στους σχετικούς στόχους αειφόρου ανάπτυξης.

Διαβάστε περισσότερα σχετικά με τα δεοντολογικά μας πρότυπα στην τοποθεσία web του Atlas Copco Group (στα Αγγλικά)
Discussion and laughter between employees.
Διαβάστε περισσότερα σχετικά με τα δεοντολογικά μας πρότυπα στην τοποθεσία web του Atlas Copco Group (στα Αγγλικά)