Våre løsninger
Atlas Copco Rental
Solutions
Utleiepark
Atlas Copco Rental
Nitrogengeneratorer
Oljefrie luftkompressorer
Utleiepark
Oljefrie luftkompressorer
Oljefrie luftkompressorer
Oljesmurte kompressorer
Utleiepark
Oljesmurte kompressorer
Oljesmurte kompressorer
Tilbehør
Utleiepark
Industrial Tools & Solutions
Solutions
Bransjer som betjenes
Industrial Tools & Solutions
Luftfart
Bransjer som betjenes
Luftfart
Luftfart
Bransjer som betjenes
Støperier og metallproduksjon
Bransjer som betjenes
Bransjer som betjenes
Bransjer som betjenes
Bransjer som betjenes
Bransjer som betjenes
Produkter
Industrial Tools & Solutions
Bearbeidende verktøy
Produkter
Bearbeidende verktøy
Bearbeidende verktøy
Bearbeidende verktøy
Bearbeidende verktøy
Bearbeidende verktøy
Bearbeidende verktøy
Monteringsverktøy og systemløsninger
Tilbehør til luftledninger
Produkter
Tilbehør til luftledninger
Tilbehør til luftledninger
Tilbehør til luftledninger
Industrial Tools & Solutions
Kompressorer
Solutions
Produkter
Kompressorer
Industrielle løsninger for kondensatbehandling
Produkter
Industrielle løsninger for kondensatbehandling
Industrielle løsninger for kondensatbehandling
Industrielle løsninger for kondensatbehandling
Industrielle løsninger for kondensatbehandling
Process Gas and Air Equipment
Service og deler
Kompressorer
Luftkompressordeler
Maksimer effektiviteten
Service og deler
Maksimer effektiviteten
Maksimer effektiviteten
Maksimer effektiviteten
Vakuumløsninger

Rensing av avløpsvann

Med den omfattende erfaringen vi har når det gjelder å levere produkter til industrien for behandling av avløpsvann rundt om i verden, kan vi levere oljefrie kompressorer og strømaggregat som oppfyller akkurat de behovene du har, innen en lang rekke bruksområder.


100 % oljefri luft med lavt og middels trykk

Hvordan kan du sikre at vannet ditt ikke blir forurenset?

Waste Water Treatment

Vi har en omfattende park med oljefrie luftkompressorer. De er basert på skrueteknologi og kan levere forurensningsfri luft fra 0,3 til 15 bar.


De er ISO-8573-1-sertifisert og garanterer 100 % oljefri luft.


Garantert strøm- og prosesskontinuitet

Med Atlas Copco Rental er du forberedt i tilfelle det verst tenkelige scenarioet skulle slå til.

Opplever du et plutselig strømbrudd?


Vi kan sørge for at prosessene dine holdes gående, med en lang rekke strømaggregat og dieseldrevne eller elektrisk drevne, oljefrie luftkompressorer.

Pålitelig, uavbrutt lufttilførsel

Luft av høy kvalitet med lavt og middels høyt trykk er helt nødvendig innen mange bruksområder for behandling av avløpsvann

Når tilførselen svikter, f.eks. ved lufting, kan du få problemer med bakteriene. Vi tilbyr en totalløsning for planlagt nedetid og nødscenarioer – til og med for de mest kritiske driftsavbruddene.

Vi er tilgjengelige hele døgnet, har korte responstider og leverer utstyret du trenger, der du trenger det, nøyaktig i henhold til behovene dine: kompressorer, strømaggregat og tilbehør.