Lukk

Tilgjengelighet

Vår erklæring

I Atlas Copco Group tror vi sterkt på mangfold og inkludering. Vi streber derfor etter å gi alle våre besøkende en lik opplevelse på våre nettsteder, en opplevelse som både er innbydende og tilgjengelig.

Vi jobber aktivt med å skape en tilgjengelighetskultur innen design-, innholds- og utviklingsmiljøet vårt. Målet vårt er å gi en nettopplevelse som overholder retningslinjene for tilgjengelighet på nettsider (Web Content Accessibility Guidelines – WCAG) versjon 2.1 nivå AA

 

Selv om vi er i starten av denne viktige reisen, og dette er en pågående prosess, er vi opptatt av å skape inkluderende innhold og design som dekker de ulike behovene til brukerne våre.

Hvor tilgjengelig er nettstedet?

Vi har iverksatt tiltak for å forbedre lesbarheten til koblinger på nettstedet vårt, og for å forbedre tastaturnavigasjon også.

Selv om vi erkjenner at visse områder på nettstedet vårt ikke er fullt tilgjengelige, er vi opptatt av å gjøre fremskritt for å skape en fullstendig tilgjengelig nettopplevelse.

Dette nettstedet samsvarer delvis på grunn av ikke-samsvarene oppført nedenfor.

Tastaturnavigasjon

Vi erkjenner at bruk av kun tastaturet til å navigere på nettstedet kan føre til enkelte begrensninger, spesielt når det gjelder fanerekkefølge.

Fargekontrast

Enkelte tekstelementer og interaktive elementer har utilstrekkelig kontrast med sine respektive bakgrunner eller omkringliggende farger. I tillegg har noe grafikk også utilstrekkelig kontrast. 

Tekstalternativer for bilder

På nettstedet vårt kan brukere komme over bilder som mangler passende beskrivende alternativ tekst, samt dekorative bilder som har alternative tekster.

Overskriftsstruktur

Den visuelle overskriftsstrukturen gjenspeiles ikke alltid i koden, noe som fører til at enkelte overskrifter ikke gjenkjennes som overskrifter av skjermlesere. I enkelte tilfeller samsvarer ikke det visuelle overskriftshierarkiet og det semantiske hierarkiet.

Skjemaetiketter

Enkelte skjemaelementer har ikke nøyaktige etiketter, som beskriver formålet og funksjonaliteten til skjemakontroller som tekstfelter og knapper. Uten riktige etiketter kan brukere, spesielt de som bruker hjelpeteknologier, ha problemer med å forstå og samhandle med skjemaer på nettstedet vårt.

Tabeller

I noen tabeller er ikke tabelloverskriftene riktig markert, noe som gjør det vanskeligere å forstå tabellen når man bruker en skjermleser. I tillegg kan det være tabeller som mangler en tabelloverskrifter.

Koblinger

Enkelte koblinger har ikke-beskrivende ordlyd, for eksempel "Les mer" eller "Klikk her", noe som gjør dem utfordrende å bruke for brukere med skjermlesere. I tillegg kan enkelte komponenter ha flere overflødige koblinger eller har ingen tekst eller passende etikett, noe som kan føre til forvirring for brukere, spesielt de som er avhengige av hjelpeteknologier som skjermlesere.

Videoinnhold

Videoinnhold mangler kanskje undertekster, og i noen tilfeller også lydbeskrivelser av det visuelle innholdet i videoen. 

Dokument/brosjyre

Visse PDF-dokumenter på nettstedet er ikke riktig merket for å være kompatible med hjelpelesningsteknologier. I tillegg kan noen PDF-dokumenter ha feil lesings- og tabulatorrekkefølge, og enkelte bilder og grafikk kan mangle eller ha feil tekstalternativer.

Vår tilgjengelighetsutvikling fortsetter. Vi skanner jevnlig nettstedet for å bekrefte at kjente problemer er utbedres og planlegge utbedringen av eventuelle nye problemer. Vi har som ambisjon å løse alle kjente tilgjengelighetsproblemer innen juni 2025.

Hva gjør du hvis du ikke får tilgang til deler av dette nettstedet?

Hvis du har et problem, send oss en e-post, så vil vi ta kontakt med deg for å sikre at behovene dine imøtekommes og sikre at det tas egnede tiltak slik at problemet ikke oppstår igjen i fremtiden.

Hvis du har kommentarer til hvordan vi kan forbedre opplevelsen din, kan du kontakte oss på digital.accessibility@atlascopco.com.

Slik testet vi dette nettstedet

Vi har utført en egenvurdering (intern testing) av www.atlascopco.com og www.atlascopcogroup.com med verktøy som Lighthouse/Wave og gjennom en manuell revisjon på tilfeldige sider innenfor domenene våre.

Den siste vurderingen ble gjort 19. desember 2022.

Erklæringen ble sist oppdatert 24. april 2023.