Lukk

Å vokse på riktig måte

Hos Atlas Copco Group betyr bærekraft å gi større verdi til alle interessenter på en måte som er økonomisk, miljømessig og samfunnsmessig ansvarlig.

Svært høy etisk standard

Vi lever opp til den høyeste etiske standarden i alt vi gjør, fordi det er den riktige måten å gjøre forretninger på. Lær mer om følgende:

  • De etiske retningslinjene våre
  • Innrapportering av overtredelser
  • Støtte til forretningspartnere
  • Kriterier for forretningspartnere
  • Opplæring i de etiske retningslinjene 
  • Lister over forbudte og opplysningspliktige stoffer

Kompetente mennesker og team

Vi har som mål å ha et arbeidsmiljø som tiltrekker seg og beholder de beste kandidatene. Se hvordan det er å jobbe med oss, og hvilken tilnærming vi har til følgende:

  • Mangfold og inkludering
  • Muligheter for vekst og utvikling

Konsernets mål

Vi setter klare mål, og vi måler suksess ut fra den tredoble bunnlinjen av mennesker, planet og overskudd.

Åpenhetsloven

Atlas Copco Kompressorteknikk AS er et norsk selskap og er heleid av Atlas Copco AS og i sin tur av det svenske børsnotert selskapet Atlas Copco AB. Atlas Copco Kompressorteknikk leverer produkter som bidrar til at kunder i en serie bransjer oppnår en bærekraftig produksjon, inkludert bransjer som generell ingeniør-, produksjons- og prosessindustri, bygg, bilindustri, elektronikk, olje og gass og mye mer.

 

* Gjelder for Atlas Copco Kompressorteknikk AS

Service Academy training facility