Lukk

Å vokse på riktig måte

Hos Atlas Copco betyr bærekraft å gi større verdi til alle interessenter på en måte som er økonomisk, miljømessig og samfunnsmessig ansvarlig.

Svært høy etisk standard

Vi lever opp til den høyeste etiske standarden i alt vi gjør, fordi det er den riktige måten å gjøre forretninger på. Lær mer om følgende:

  • De etiske retningslinjene våre
  • Innrapportering av overtredelser
  • Støtte til forretningspartnere
  • Kriterier for forretningspartnere
  • Opplæring i de etiske retningslinjene 
  • Lister over forbudte og opplysningspliktige stoffer

Kompetente mennesker og team

Vi har som mål å ha et arbeidsmiljø som tiltrekker seg og beholder de beste kandidatene. Se hvordan det er å jobbe med oss, og hvilken tilnærming vi har til følgende:

  • Mangfold og inkludering
  • Muligheter for vekst og utvikling

Å måle fremgang

Vi setter klare mål, og vi måler suksess ut fra den tredoble bunnlinjen av mennesker, planet og overskudd.