Bærekraft - Atlas Copco Norway
Atlas Copco Norway
Våre løsninger
Industriverktøy og monteringssystemer
Løsninger
Bransjer som betjenes
Industriverktøy og monteringssystemer
Luftfart
Energiteknikk
Løsninger
Produkter
Energiteknikk
Energilagringssystemer
Kompressorer
Løsninger
Produkter
Kompressorer
Products and solutions
Løsninger
Drills
Products and solutions
Energy Storage Systems
Products and solutions

Å vokse på riktig måte

Bærekraft er en viktig del av Atlas Copcos mål om å levere bærekraftig, lønnsom vekst. En integrert strategi for bærekraft, med ambisiøse mål, bidrar til å gi større verdi for alle parter på en måte som er økonomisk, miljømessig og sosialt ansvarlig.                   

Svært høy etisk standard

Vi lever opp til den høyeste etiske standarden i alt vi gjør, fordi det er den riktige måten å gjøre forretninger på. Lær mer om følgende:

  • Våre etiske retningslinjer
  • Innrapportering av overtredelser
  • Støtte til forretningspartnere
  • Kriterier for forretningspartnere
  • BCoP-opplæring for forretningspartnere
  • Lister over forbudte og opplysningspliktige stoffer

Les mer om de høye etiske standardene våre.

Kompetente mennesker og team

Vi har som mål å ha et arbeidsmiljø som tiltrekker seg og beholder de beste kandidatene. Se hvordan det er å jobbe med oss, og hvilken tilnærming vi har til følgende:

  • Mangfold og inkludering
  • Muligheter for vekst og utvikling

Les mer om de dyktige medarbeiderne våre.

Måle fremgang

Vi setter klare mål, og vi måler suksess ut fra den tredoble bunnlinjen av mennesker, planet og overskudd.

Lær mer om hvordan vi måler fremgang