Close

Datablad om sikkerhet MSDS/SDS

Sikkerhetsdatablader (SDS) til produkter solgt av Atlas Copco eller datterselskaper

Åpne denne lenken for å søke etter sikkerhetsdatabladene (SDS) for kjemiske produkter eller inkludert i reservedeler, samt SDS for produkter klassifisert som farlig gods solgt av Atlas Copco eller et av dets datterselskaper. Du kan enten bruke produktnavn eller delenummer for å finne produktets sikkerhetsdatablad. Vær oppmerksom på at SDS er for et bestemt marked. I søkeresultatsvinduet er land det samme som marked.

Holdbarhetstid og oppbevaringsbetingelser for smøremidler

Holdbarhetstid og oppbevaringsbetingelser for smøremidler solgt av Atlas Copco

Vedlagt nedenfor finner du retningslinjene for holdbarhet med oppbevaringsbetingelser for smøremidler solgt av Atlas Copco.