Å måle fremgang - Atlas Copco Norway
Atlas Copco Norway
Våre løsninger
Industriverktøy og monteringssystemer
Løsninger
Bransjer som betjenes
Industriverktøy og monteringssystemer
Luftfart
Energiteknikk
Løsninger
Produkter
Energiteknikk
Energilagringssystemer
Kompressorer
Løsninger
Produkter
Kompressorer
Products and solutions
Løsninger
Drills
Products and solutions
Rental fleet
Products and solutions
Energy Storage Systems
Products and solutions

Å måle fremgang

I Atlas Copco Group forplikter vi oss til å være en del av løsningen for en bedre morgendag. Dette betyr innovasjon med et langsiktig perspektiv for å gjøre det mulig for våre kunder å drive samfunnet fremover. Det betyr å minimere miljøpåvirkningen fra driften vår og produktene våre. Det betyr å sørge for at våre ansatte er trygge og friske, og at selskapet vårt forblir enkelt og effektivt. Vi ønsker også å leve opp til de høyeste etiske standardene, med nulltoleranse for korrupsjon i hele verdikjeden.

For å skape varig verdi for alle parter fokuserer vi på følgende områder for bærekraft: Produkter og tjenester, mennesker, sikkerhet og trivsel, etikk og miljø. Vi anser disse områdene, sammen med lønnsomhet og vekst, som nødvendige for å oppnå langvarig suksess. Den variable kompensasjonsplanen, som er en del av lønnen til både ledelsen og andre ansatte, avhenger av fremgang målt opp mot målene vi har satt for disse områdene.  

Våre fokusmål for bærekraftig vekst

Financial focus area image

Finansielle mål

 • Inntektsveksten målt over en konjunktursyklus bør være på 8%.
 • Vedvarende høy avkastning på anvendt kapital ved å stadig jobbe for førsteklasses drift og generere vekst.
 • Fortjeneste som utbytte til aksjonærene bør være på om lag 50%.

Employees in the Wuxi compressor plant in China

Personmål

 • 30% kvinnelige ansatte innen 2030.
 • Atlas Copco-ansatte er enige i at de føler tilhørighet til selskapet – over den globale standarden som leverandøren av ansattundersøkelsen har satt, og en kontinuerlig økning.
 • Atlas Copcos ansatte er enige i at vi har en arbeidskultur med respekt, rettferdighet og åpenhet – over den globale standarden som leverandøren av ansattundersøkelsen har satt, og en kontinuerlig økning.
 • Atlas Copcos ansatte er enige i at det er mulighet for å lære og vokse i selskapet – over den globale standarden som leverandøren av ansattundersøkelsen har satt, og en kontinuerlig økning.

hand business men and women who shaking hands

Etikkmål

 • 100% av de ansatte har signert konsernets retningslinjer for overholdelse av etiske retningslinjer årlig.
 • 100% av de nyansatte har deltatt i konsernets etikkopplæring innen 12 måneder etter at de begynte i selskapet.
 • 100% av de ansatte har deltatt i konsernets etikkopplæring annethvert år, fra og med 2022.
 • 100% av de betydelige leverandørene har bekreftet at de overholder konsernets etiske retningslinjer.​
 • 100% av de betydelige distributørene har bekreftet at de overholder konsernets etiske retningslinjer.​

Man working in production with safety glasses.

Sikkerhets- og trivselsmål

 • Ansatte i Atlas Copco Group er enige i at selskapet har en genuin interesse for deres velvære. Ratingen i ansattundersøkelsen bør øke kontinuerlig.
 • En balansert sikkerhetspyramide, med flere rapporter om risikoobservasjoner enn nestenulykker, flere rapporter om nestenulykker enn mindre personskader og mer eller like mange rapporter om mindre personskader i forhold til registrerbare personskader.​

Man and woman sitting talking in a park, bridge in the background.

Klima- og miljømål

 • For å holde den globale temperaturøkningen på maksimalt 1,5 grader, –46% i CO2e*-utslipp (tonn) fra omfang 1 og 2 innen 2030, sammenlignet med 2019-grunnlinjen.
 • For å holde den globale temperaturøkningen godt under 2 grader, -28% i CO2e*-utslipp (tonn) fra omfang 3 innen 2030, sammenlignet med 2019-grunnlinjen.
 • Kontinuerlig økning i % av viktige leverandører med godkjent miljøstyringssystem.​
 • Kontinuerlig reduksjon år for år i vannforbruket i forhold til salgskostnadene.
 • 100% gjenbrukt, resirkulert eller gjenvunnet avfall fra intern drift innen 2030. 

Application expert on field

Produkt- og servicemål

 • 100% av prosjektene for nye og nydesignede produkter har mål for redusert karbonpåvirkning.
 • Innen 2024 har Atlas Copco Group en felles metodikk for å vurdere sirkulariteten til nye eller nydesignede produkter.

* CO2 refererer til karbondioksid, og CO2e står for "karbondioksidekvivalent", som inkluderer CO2 og andre drivhusgasser. En ekvivalent er et mål på hvor mye en gass bidrar til global oppvarming, i forhold til karbondioksid.