Styre flere vakuumpumper

HEX@GRID™ er utstyrt med den nyeste HEX@™-styreenheten som gjør det mulig å være koplet til og styre alle vakuumpumpene som ett enkelt system.

HEX@GRID™-optimeringsalgoritme

HEX@GRID™ Optimizer beregner energiforbruket til vakuumpumpen ved alle driftspunkter. Optimizer finner den beste kombinasjonen av pumpehastigheter for å møte prosessbehovene og tar hensyn til alle kombinasjoner av pumpehastigheter og den totale energien som forbrukes.

Det finnes flere alternativer å velge mellom i henhold til dine behov

Velg HEX@GRID™ Optimizer-, Standard- eller Link-lisenser som passer best til prosessbehovene dine. Du kan kople til fra 8–20 vakuumpumper som alle arbeider synkront med HEX@GRID™, for å administrere strømmen og energiforbruket for installasjonen på best mulig måte. 

HEX@GRID™ – intelligent, industri 4.0-klargjort styreenhet for flere pumper

HEX@GRID™ er Atlas Copcos industri 4.0-styreenhet for flere pumper. HEX@GRID™ er en ny sentral hjerne for hele vakuumsystemet og er utstyrt med ekstra funksjoner og tilkoplingsmuligheter. HEX@GRID™ utnytter de kraftige egenskapene til HEX@™, Atlas Copcos nye styreenhet for å hjelpe deg med å optimalisere driften, spare energi- og vedlikeholdskostnader og gi deg smart industri 4.0-tilkopling.

 

HEX@GRID™ er avgjørende for å administrere et sentralt vakuumsystem med flere VSD-pumper og opprettholde stabilt trykk. Med smarte styreenheter, som virtuell maskin for å spare energi, eller Optimizer, kan du få det mest energieffektive systemet mulig. Med reserveintegrasjon blir reservepumpene i vakuumsystemet rotert for optimal vedlikehold.

 

 

Fordeler med en fullstendig tilkoplet industriell vakuumpumpe

Egenskap Fullstendig tilkoplet pumpe Nettverkstilkoplet pumpe Frakoplet pumpe
Lokal styring av pumpen ved hjelp av frontpanelet på HMI (tilleggsutstyr)
Lokal tilgang til pumpeinnstillingene ved hjelp av HMI (tilleggsutstyr) eller
lokalt tilkoplet enhet
Ekstern tilgang til pumpestyreenheter og -innstillinger via LAN 
Programvareoppdateringer (nye funksjoner og feilrettinger)*

Manuelt hver gang

Manuelt hver gang

Valgfri ekstern støtte fra Atlas Copco*
Brukerverifisert tilgang til pumpeinformasjon (inkludert driftsdata) uten nettverkstilgang
E-postvarsling ved pumpefeil 
Ytterligere integrering i lokal BUS eller 
nettverk for kommunikasjon på stedet

 
 
 
Bli kjent med HEX@GRID™-styreenheten

 

 

Last ned våre brosjyrer