Close
HEX@ GRID-styreenheter

HEX@GRID-kontroller

Industri 4.0-klare sentrale vakuumsystemer

Styre flere vakuumpumper

HEX@GRID er utstyrt med den nyeste HEX@™-styreenheten som gjør det mulig å være koblet til og styre alle vakuumpumpene som ett enkelt system.

HEX@GRID Optimizer-algoritme

HEX@GRID Optimizer beregner energiforbruket til vakuumpumpen ved alle driftspunkter. Optimizer finner den beste kombinasjonen av pumpehastigheter for å møte prosessbehovene og tar hensyn til alle kombinasjoner av pumpehastigheter og den totale energien som forbrukes.

Det finnes flere alternativer å velge mellom i henhold til dine behov

Velg HEX@GRID Optimizer-, Standard- eller Link-lisenser som passer best til prosessbehovene dine. Du kan koble til 8–20 vakuumpumper som alle arbeider synkront med HEX@GRID, for å administrere strømmen og energiforbruket for installasjonen på best mulig måte. 

HEX@GRID – intelligent, Industri 4.0-klargjort styreenhet for flere pumper

HEX@GRID er Atlas Copcos Industri 4.0-styreenhet for flere pumper. HEX@GRID er en ny sentral hjerne for hele vakuumsystemet og er utstyrt med ekstra funksjoner og tilkoblingsmuligheter. HEX@GRID utnytter de kraftige egenskapene til HEX@™, Atlas Copcos nye styreenhet for å hjelpe deg med å optimalisere driften, spare energi- og vedlikeholdskostnader og gi deg smart Industri 4.0-tilkobling.

 

HEX@GRID er avgjørende for å administrere et sentralt vakuumsystem med flere VSD-pumper og opprettholde stabilt trykk. Med smarte styreenheter som f.eks. virtuell maskin for å spare energi eller Optimizer, kan du få det mest energieffektive systemet mulig. Med reserveintegrasjon blir reservepumpene i vakuumsystemet rotert for optimal vedlikehold.

 

 

Fordeler med en fullstendig tilkoblet industriell vakuumpumpe

Egenskap Fullstendig tilkoblet pumpe Nettverkstilkoblet pumpe Frakoblet pumpe
Lokal styring av pumpen ved hjelp av frontpanelet på HMI (tilleggsutstyr) ✔️ ✔️ ✔️
Lokal tilgang til pumpeinnstillingene ved hjelp av HMI (tilleggsutstyr) eller
lokalt tilkoblet enhet
✔️ ✔️ ✔️
Ekstern tilgang til pumpestyreenheter og -innstillinger via LAN  ✔️ ✔️
Programvareoppdateringer (nye funksjoner og feilrettinger)* ✔️

Manuelt hver gang

Manuelt hver gang

Valgfri ekstern støtte fra Atlas Copco* ✔️
Brukerverifisert tilgang til pumpeinformasjon (inkludert driftsdata) uten nettverkstilgang ✔️
E-postvarsling ved pumpefeil  ✔️
Ytterligere integrering i lokal BUS eller 
nettverk for kommunikasjon på stedet
✔️ ✔️ ✔️

Bli kjent med HEX@GRID-styreenheten

 

Last ned vår HEX@GRID-brosjyre

 

Last ned vår brosjyre om sikkerhet og tilkobling