Lukk

HealthCheck PROTM -service – smart overvåkingshjelp for vakuumpumper

Maksimal pålitelighet for pumpene er avgjørende for at produksjonssystemene skal være i kontinuerlig drift. Pumpesvikt fører til høyere kostnader, ikke bare når det gjelder følgekostnader forårsaket av systemfeil, men også høyere servicekostnader på grunn av sekundære skader.

 

Ved hjelp av HealthCheck PROTM-service for tilstandsovervåking kan du hindre mulige feil før pumpen stanser, noe som gir en mer pålitelig og økonomisk service.

Hvorfor HealthCheck PROTM?

Health check PRO on a pump

Vibrasjonsmåling er en ikke-invasiv måte å identifisere avvik i pumpetilstanden på, som ellers kunne ha ført til svikt for tidlig i livssyklusen.

Tidlig oppdagelse gir mer tid til å gå til handling før problemer oppstår. Kontroll for fysiske tegn på lekkasjer og skader, samt overvåking av tilstanden til reimer, filtre, olje etc., er en annen måte å identifisere hvilke tiltak som kan være nødvendig for å holde pumpene effektivt i gang. Health Check PROTM er en tjeneste som hjelper deg med å unngå kostnadene og ulempene ved ikke-planlagte feil. Det vil hjelpe deg å forstå tilstanden til anlegget og fokusere på potensielle problemer før de oppstår, på den mest kostnadseffektive måten. Med servicerapporten kan du sammenligne resultatene mellom besøk og få et nøyaktig bilde av hvordan vakuumpumpene dine fungerer.

 

Inngående kunnskap om pumpens ytelse ute i felten med regelmessig måling.

Forhindre produksjonsnedetid ved hjelp av varsler

Planlagt service forbedrer planleggingen og pumpens effektivitet

Hva kan HealthCheck PROTM gjøre?

HealthCheck_PRO_Three_pillars

Har du spørsmål? Ta kontakt med våre serviceeksperter innen vakuumpumper

Ved å sende inn denne forespørselen vil Atlas Copco være i stand til å kontakte deg ved hjelp av de innhentede opplysningene. Du finner mer informasjon i våre retningslinjer for personvern.