Skjemaer for helse og sikkerhet (HS)

Før du returnerer utstyret, må du varsle oss hvis stoffer du brukte (og produserte) i utstyret kan være farlige. Fyll ut skjemaet for helse og sikkerhet (HS) nedenfor (følg veiledningen) og returner dette til oss. Denne informasjonen er grunnleggende for sikkerheten til medarbeiderne våre i servicesenteret og vil fastsette prosedyrene som skal brukes for service av utstyret ditt.