Oljeforseglede vakuumpumper

Atlas Copcos oljeforseglede vakuumpumper kombinerer robust teknologi med Atlas Copcos avanserte vakuumekspertise.

Perfekt egnet for mange bruksområder, særlig i industrielle vakuumbransjer. En drivenhet med variabel hastighet gir gjennomsnittlige energibesparelser på 50 %. Atlas Copcos oljesmurte vakuumpumper muliggjør sentralisert vakuum.

Energibesparelser

Med VSD-teknologi opptil 50 %

Støyredusert komfort

Vi har alltid støyreduksjon som mål

Klar til bruk

Med plug-and-play-løsninger