EEC-Squre Image

Energieffektivitet

Visste du at du kan spare energikostnader og øke prosesseffektiviteten ved hjelp av Atlas Copcos serie med intelligente og energibesparende pumper? Serien har drivenheter med variabel hastighet (VSD) bestående av oljeforseglede, tørre ringpumper og væskeringpumper.

Behovet for energieffektivitet i moderne industri

Energy efficiency
Med økende bekymring for raskt stigende energikostnader på grunn av verdenssituasjonen og klimaendringene er mange bransjer fokusert på å redusere energikostnadene. For en fabrikkleder er det veldig viktig å redusere totalkostnadene for et produksjonsanlegg. Dette gjelder spesielt for bransjer som bruker vakuum intensivt. I de fleste moderne industrielle produksjonsanlegg er vakuum det mest brukte verktøyet. I tillegg er vakuum en av de største forbrukerne av energi.

Ettersom dette er virkeligheten, har energieffektivitet knyttet til vakuum i produksjonskjeden en betydelig innvirkning på både strømforsyningskostnader og miljøet. Ett svar ligger i bruken av fornybare energikilder og teknologier.

Den mest umiddelbare måten å redusere miljøpåvirkningen på er forbedret energieffektivitet. For alle industrielle bruksområder eller produksjonsanlegg finnes det måter å redusere karbonavtrykket og forbedre energieffektiviteten på.
Line

Hvordan defineres energieffektivitet av Atlas Copco Vacuum?

Do More with Less

Atlas Copco er en produsent av industrielle vakuumpumper som utvikler vakuumpumper med effektiv drift fordi vi forstår behovene til industriene vi betjener. Uansett bruksområde tilbyr vi egnede vakuumpumper, løsninger og tjenester. Som ledende innovatør i markedet for industrielle vakuumpumper, har vi et kontinuerlig fokus på effektiviteten til vakuumpumpene, som igjen gir seg utslag i besparelser på energi og løpende kostnader for kundene våre. Vår vakuumpumpeteknologi er utgangspunktet for å levere en total vakuumløsning for dedikerte maskiner på bruksstedet og sentrale vakuumsystemer.

For å si det enkelt: For Atlas Copco Vacuum innebærer energieffektivitet å gjøre og oppnå mer med mindre. Det er to måter å tenke på dette på – enten er en maskin energieffektiv ved at den leverer samme ytelse med mindre energiforbruk, eller så yter maskinen bedre enn før med samme mengde energi. Finnes det en nyere måte å analysere og måle energieffektiviteten på? Hvordan påvirker et energieffektivt produkt produksjonen og driftseffektiviteten til hele produksjonslinjen eller til og med hele fabrikken?

Line

Vakuumpumper fra Atlas Copco med drivenhet med variabel hastighet (VSD)

Atlas Copcos innovative vakuumpumper er kraftige arbeidshester som kontinuerlig holder i gang industrielle prosesser på tvers av bransjer. Denne konstante bruken av energi betyr konstante kostnader, noe som gjør at anleggs- og vedlikeholdsledere kontinuerlig ser etter løsninger for å maksimere energi- og driftseffektiviteten – ganske enkelt å gjøre mer med mindre.    

Hos Atlas Copco Vacuum er vakuumpumpene med drivenhet med variabel hastighet (VSD) nøkkelen til å redusere energi- og strømkostnadene betydelig for industrikundene våre. Enkelt sagt: Med VSD-teknologien kan vakuumpumpen justere og tilpasse seg etter det aktuelle behovet fra prosessen istedenfor å kjøre med et fast turtall hele tiden. 

VSD-teknologien har også andre fordeler. Mange fabrikker har et sentralt vakuumsystem med flere vakuumpumper. Når behovet øker, starter en ekstra maskin. Pumper med fast turtall er dårlig utstyrt for å håndtere slike midlertidige behovstopper, for når behovet faller igjen, fortsetter alle pumpene å kjøre. Vanligvis er det nødvendig med en minimum driftsperiode på 10 minutter for å hindre mekanisk skade. En vakuumpumpe med variabel hastighet fra Atlas Copco er mye bedre egnet til å håndtere slike svingende behov. På grunn av disse innovasjonene er Atlas Copco en bransjeleder innen både driftsytelse og energieffektivitet. 

Settpunktstyring for å optimalisere prosessen og spare energi

Atlas Copcos vakuumpumper med variabel hastighet har åpnet muligheter for å spare energi ved hjelp av prosessoptimalisering. Det kanskje mest betydningsfulle innen dette konseptet er settpunktstyring. Ved at fabrikklederen eller prosessteknikeren kan definere driftstrykket på et presist nivå og deretter endre denne innstillingen også etter at vakuumsystemet er installert, kan det oppnås store besparelser. 

Vakuumpumper fra Atlas Copco med drivenhet med variabel hastighet (VSD)

GHS-VSD+-New
GHS VSD+ – intelligente, oljeforseglede og roterende skrue-vakuumpumper

Ren. Stille. Energieffektiv. Vår GHS VSD+ reduserer energikostnadene med potensielt 50 %* eller mer og øker produksjonseffektiviteten.

*i de fleste bruksområder sammenlignet med tradisjonell teknologi med fast turtall, basert på måling med Vbox verktøy for energikontroll.

LRP-VSD+-New
LRP VSD+ – serie av intelligente væskering-vakuumpumper med dobbel VSD

LRP VSD+ intelligent væskering vakuumpumpe – en plug-and-play-løsning som er en blanding av moderne design, klassisk teknologi og enestående pålitelighet, bygget for robuste bruksområder.

DWS-VSD+-New
DWS VSD + – intelligente vakuumpumper med tørr skrue og VSD-teknologi

DWS VSD+-serien av vakuumpumper med tørr skrue utstyrt med ElektronikonTM er utformet for krevende industrielle bruksområder og tilbyr lavere livssykluskostnader, høyere produktivitet, mindre energiforbruk og lite vedlikehold.

DZM-VSD+-New
DZM VSD+ – tørre vakuumsystemer med flere klør og VSD-teknologi

Et komplett system med vakuumpumper med flere klør i en kasse.
En løsning som er perfekt utformet for å oppfylle dine krav til større prosesser.

GVS-VSD+-New
GVS VSD+ – Roterende lamell-vakuumpumper med variabel hastighet

GVS 80-400 VSD⁺ er en serie kompakte, direktedrevne roterende lamell vakuumpumper som er ettrinns, oljeforseglede og luftkjølte og har innebygd VSD⁺-frekvensstyring. VSD-drevet som er plassert på toppen av pumpen, sikrer kontroll av trykksettpunktet.

DZS-VSD+-New
DZS VSD+ – tørre vakuumpumper med VSD-teknologi

DZS 100 VSD⁺, DZS 200 VSD⁺ og DZS 400 VSD⁺ er en serie av klasse 0-sertifiserte tørre vakuumpumper med klo – ettrinns, oljefri, luftkjølt og med innebygd VSD⁺-frekvensstyring.

DHS-VSD+-New
DHS VSD+ – kompakt vakuumpumpe med tørr skrue og VSD-teknologi

DHS 065-200 VSD+ er en helt luftkjølt, kompakt og ren vakuumpumpe med tørr skrue. Pumpen er VSD-utstyrt og kontrollert med MKV Elektronikon® og har innebygd intelligens og optimale vakuumnivåer med drivenhet med variabel hastighet.

Hex@-New
HEX@™-styreenhet– «sjette sans»-intelligens gjennom tilkopling og kontroll

Med HEX@ kan du overvåke og styre pumpen fra hvor som helst, når som helst. Du kan motta tilbakemelding og gjennomgå pumpens driftsstatus, vakuumnivåer og kommende planlagte hendelser for vakuumsystemet.

Hva kundene våre sier om de energieffektive vakuumpumpene fra Atlas Copco

Finn ut hvorfor La Molisana foretrekker Atlas Copcos GHS VSD⁺-vakuumløsning

Essentra Extrusion snakker om sin erfaring med Atlas Copco

Vitra sparer utrolige 89 % energi ved å bruke Atlas Copcos VSD-aktiverte vakuumpumpe!

GHS VSD+ – Turbo-versjonen setter fart i produksjonslinjene til Valentin Trateur

Line