Lukk

Enten det er kjøkkeninnredningen din eller dørene i huset, finnes treprodukter som er laget av databasert numerisk verktøymaskinstyring (CNC), overalt – og de er umulige å lage uten vakuumløsninger. Vakuumløsninger brukes både til å flytte arbeidsstykker og til å klemme dem ned, og de holder mykere materialer som treverk stabilt og på plass når fysiske klemmer ville gitt skader.

Ettersom disse systemene er så viktige i CNC-trebearbeidingsindustrien, er det flere variasjoner og designfaktorer du bør vurdere før du velger en som passer bruksområdet ditt. Selve arbeidsmiljøet og antall CNC-bord kan avgjøre hva slags system du velger. Her skal vi se på hvilke vakuumpumper og systemer for trebearbeiding som er tilgjengelige, og hvilke fordeler en Atlas Copco-vakuumløsning har å by på.

Vakuumpumper innen trebearbeiding 

Enten det er et skap, et møbelelement, et samleobjekt eller en dør, blir trevarer ofte laget av CNC-ruting, der arbeidsstykket, kalt emnet, blir festet til et bord og automatisk maskinert. CNC-ruting gir mange fordeler i bransjer som driver med trearbeid, for eksempel:

Produksjon med høyt volum

Færre defekter

Raskere maskinering 

Mindre nedetid

Avansert geometri 

Reduserte arbeidskostnader grunnet automatisering

Men selv om det er mange fordeler, har CNC-ruting et viktig krav til trebearbeidingen: Emnet må festes godt – og forsiktig.

I motsetning til hardere materialer som metall kan det å holde et treemne på plass med en klemme skade treverket, noe som tvinger designerne til å bruke mellomleggsmateriale som fjernes på slutten av bearbeidingsprosessen. Dette betyr større materialtap og mer avfall.

For å unngå dette brukes vakuumpumper til å påføre nok negativt trykk til at emnet holdes fast på plass. De sikres med sugekopper som ikke skader treverket, og disse kan brukes til å flytte stykket etter behov. Uten vakuumpumper ville trebearbeiding med CNC vært mye mindre effektivt – om ikke umulig.

Hva som trengs i en vakuumpumpe: Egenskaper og trender

Vakuumpumper er avanserte og elegant utformede maskiner, og det finnes mange designfaktorer å vurdere når du skal velge en til bruksområdet ditt. For eksempel trenger mindre bord kanskje bare en pumpe med en volumetrisk flythastighet på 200–300 m3/t, mens pumper som driver flere bord gjennom sentralisering, kan ha en flythastighet på 800–900 m3/t. Størrelsen på arbeidsstykket er en annen viktig variabel, ettersom større arbeidsstykker krever større sugekopper.

Bransjetrender

Etter hvert som vakuumpumpebransjen utvikler seg, dukker det opp flere egenskaper som hjelper bedriftene. Produsentene må ta alle mulige skritt for å forbedre produksjonen, og disse trendene innen vakuumpumper og systemer for trebearbeiding hjelper dem med å gjøre det:

·  Konsistens

Noen vakuumpumper har en drivenhet med fast hastighet (FSD), men denne typen kan forårsake variasjoner i sugekraften når sprekker eller lekkasjer utvikler seg. Dette kan føre til løse tilkoblinger og et feilplassert eller skadet emne, og derfor implementeres drivenheter med variabel hastighet (VSD) for å justere flythastigheten og kompensere for manglende sugekraft underveis i maskineringen.

·  Effektivitet

Både material- og strømkostnader tærer på bunnlinjen, og mer effektive VSD-pumper kan hjelpe bedrifter med å spare penger begge steder.

·  Lydreduksjon

Et produksjonsgulv har ofte veldig høyt støynivå på grunn av alt utstyret. Moderne vakuumpumper går stillere og kan redusere støyforurensningen.

·  Smarte kontroller

Etter hvert som Industri 4.0 tas i bruk, vil produksjonsprosessene bli mer automatiserte og sammenkoblede. Vakuumpumper må kunne holde følge med en skiftende produksjonsverden og bør kunne kommunisere med systemene rundt seg.

Atlas Copco har merket seg disse trendene og har utviklet en serie av GHS VSD+ oljeforseglede og roterende skruevakuumpumper for å dekke denne voksende etterspørselen. VSD+-vakuumpumpene våre leveres med flere størrelser, flythastigheter, smøremiddelalternativer og andre designhensyn i tankene, og dette hjelper trebearbeidere med å lage produkter med effektiviteten, konsistensen og komforten de trenger. Og med HEX@TM-smartkontrollerne kan selv eldre enheter gjøres om til intelligente vakuumsystemer som kan overvåkes fra en hvilken som helst enhet.

Typer vakuumpumper

Det finnes mange forskjellige typer vakuumpumper, og de brukes innenfor en rekke bruksområder. Atlas Copco tilbyr mange vakuumpumpealternativer som er like forskjellige som bransjene vi betjener.

Selv om det finnes mange forskjellige pumper, kan de grupperes i to kategorier: på bruksstedet og sentralisert. Selv om de fungerer ganske likt, er det flere designparametere som bør vurderes før du gjør et valg for anlegget. Noen av dem er:

·  Størrelse

Vakuumpumper for bruksstedet er små, for de brukes bare til å drive ett eller to CNC-bord om gangen. Sentraliserte vakuumpumper er større og kan drive mange flere samtidig.

·  Sted

På grunn av størrelsen blir bruksstedpumper vanligvis plassert direkte under eller veldig nær CNC-bordet, mens større sentraliserte pumper plasseres lenger unna.

·  Varme og støy

Det at bruksstedpumpene står nærmere, betyr at det genereres mer varme og støy i miljøet, noe som kan påvirke fabrikkgulvet negativt. Sentraliserte pumper kan plasseres andre steder. 

Forskjellene i størrelse og plassering betyr også at vedlikehold og reparasjoner av bruksstedpumper kan være mer tungvint, og det kan forstyrre bordene. Resultatet kan være lengre nedetid, som igjen betyr tapt produktivitet og fortjeneste. Derfor mener vi at bruksstedpumper kan være et bedre valg for mindre virksomheter med bare noen få CNC-maskiner, mens sentraliserte pumper ofte er en bedre løsning for større produksjonsanlegg. 

Atlas Copco-fordelen 

Hos Atlas Copco bruker vi den brede erfaringen vår til å bygge vakuumpumper som passer i alle bransjer som trenger dem – inkludert treindustrien. Enten det er den konsekvente ytelsen og energieffektiviteten til VSD+-pumpene våre, eller det er komforten og bekvemmeligheten ved en stillere og smartere pumpe, har produsenter som bruker teknologien vår, et forsprang på konkurrentene. I tillegg tilbyr vi førsteklasses kundeservice, så teamet vårt gjør alt de kan for å hjelpe deg med å finne en pumpe som passer bruksområdet ditt. Kontakt oss i dag, og sett Atlas Copco i arbeid for deg.

Suksesshistorier fra kunder

Tönnies Group-ES 6V control system and control cubicle

Atlas Copco GHS VSD+ oljeforseglede skruevakuumpumper

30 september, 2022 - 30 september, 2022

Tönnies Group er en familiebedrift som er aktiv på flere nivåer i næringsmiddelindustrien. Familiekonsernet er aktivt over hele verden med sine divisjoner av svinekjøtt, biffkjøtt, pølser, ingredienser, logistikk og internasjonale og sentrale tjenester. Tönnies Group har 25 internasjonale kontorer og produksjonssteder i Tyskland og andre land.