Lukk

Ofte er støvsugere eller verdensrommet det første man tenker på når det gjelder vakuum, men vakuum er så mye mer enn det. Det er et både fascinerende og frustrerende emne. Med videoserien VACademy prøver vi å gjøre vakuumvitenskap og -teknologi litt mindre mystisk.

Tanken bak videoene i denne serien er å gi tydelig og strukturert informasjon, referansemateriale og veiledning om grunnleggende vakuumprinsipper, vanlige scenarier og en blanding av vitenskapelige prinsipper og praktiske bruksområder med vakuum. 

Hva er vakuum? Alt du trenger å vite.

La oss begynne med det mest grunnleggende spørsmålet. Hva er et vakuum?

Gassmolekyler I vakuumpumper

Hvordan reagerer gass- og luftmolekyler i et vakuummiljø? La oss utforske dette eksemplet ved hjelp av en isblokk.

Målertrykk sammenliknet med absolutt trykk og typer bruksområder

Vi forklarer hvordan presset virker inn på prosessen til vakuumpumper for ulike bruksområder. Når vi for eksempel bruker en vakuumlignende kraft som løfting, holding og forming, bruker vi kraften av atmosfærisk luft til å utføre arbeidet.

Plukkmaskiner – en flokk hester kunne ikke løsne det!

En tur tilbake i historien til vakuumet – Otto Von Guericke og hestene hans illustrerer hvordan vakuum fungerer for plukkmaskiner.

Ballongeksperiment – forstå trykk og volum i ulike prosesser

La oss bruke en ballong i et kammer for å få en bedre forståelse av forholdet mellom trykk og volum i to ulike typer prosesser.


Lov om ideelle gasser – inn og ut

Hvis det bare var én ligning vi trengte å lære for å forstå det grunnleggende ved industrivakuum, ville det være loven om ideelle gasser.

Utjevningstrykk – beregning, forklaring og eksempler

Ofte vil vi finne to gassmengder under ulike forhold, for eksempel en vakuumpakkemaskin som har luftet ut i atmosfæren og er koblet til en vakuumtank som er klar til å starte neste syklus.

Nedpumpingstider – vakuumpumpe, ligning og eksempler

Ofte må vi forutsi tiden det vil ta for en vakuumpumpe å tømme et kammer eller en prosess fra atmosfærisk trykk ned til driftsvakuumet.

Vakuum og høyde | Dette er korrelasjonen

Hvis vi tenker på jordens atmosfære som en dyp luftlomme som holdes på jordens overflate ved hjelp av tyngdekraften, blir det enkelt å se for seg hvordan atmosfærisk trykk øker når vi går dypere inn i bassenget eller nærmere planetens overflate.

Hvorfor har heverter en maksimal høyde? Prinsipp, historikk og antakelser

Siden oldtidens egypterne har vi brukt heverter til å overføre væske mellom beholdere eller over barrierer. En hevert er et rør som frakter væske uten luft, og regelen for en vellykket hevert er at vannivået ved uttakssiden må være lavere enn vannivået ved inntakssiden.

Variabel hastighet – belastning, flyt, trykk og effekt

Drivenhet med variabel hastighet (VSD) er en av de viktigste energibesparende funksjonene til Atlas Copcos vakuumpumper. Her er et enkelt diagram som sammenligner fire verdier over tid – belastning, flyt, trykk og effekt for å forklare nærmere.

Settpunktkontroll – konseptet forenklet

Nye vakuumpumper med variabel hastighet har åpnet muligheter for å spare energi ved hjelp av prosessoptimalisering. Det viktigste med dette er trolig konseptet med settpunktkontroll.

Et triks som viser prinsippene for en væskeringpumpe

La oss se på hvordan en væskering vakuumpumpe fungerer med et smart triks der alt vi bruker er en flaske, en mikrobølgeovn og en beholder med kaldt vann

Vakuumpumper forklart | Hvordan man sammenligner ytelse og mer

Pumpene vi vanligvis bruker er av typen vi kaller positiv forskyvning, noe som betyr at pumpen isolerer luft ved inntaket og forskyver den til uttaket.

Standard eller normal flyt | Vakuumpumper | Industrivakuum

Den faktiske strømningshastigheten er et mål på mengden gass som forskyves gjennom inntaket på en vakuumpumpe på et gitt tidspunkt.

Sentralisering av et vakuumsystem – HVORFOR?

Et sentralt vakuumsystem reduserer varmen og støyen i en produksjonshall, noe som gjør arbeidsmiljøet tryggere og mer komfortabelt. Det gir også mye bedre luftkvalitet, siden ny teknologi i stor grad reduserer oljeoverføring og fjerner all eksos fra arbeidsmiljøet.