Close
Filtre, ventiler, separatorer, måleinstrumenter og tanker

Filtre, ventiler, separatorer, måleinstrumenter og tanker

Tilbehør og beslag for å komplettere og beskytte vakuuminstallasjonen

Tilbehøret vårt for å beskytte systemet ditt

Væskeseparatorer

Atlas Copcos væskeseparatorer beskytter fra kondensat, aerosoler og væskedråper på sugesiden av vakuumpumper.

Inntaksfiltre

Atlas Copco tilbyr luftfiltre for alle bruksområder i kapasitets og trykkområdet i vår produktportefølje.

Trykkmålere

Atlas Copcos vakuummålere muliggjør nøyaktig måling av trykkområder.

Vakuumtanker

Vakuum-tanker bidrar til å kontrollere trykkendring i enkelte bruksområder.

Tilbakeslagsventiler og pumpestengeventiler

Ventilene kan beskytte pumpen eller flerpumpeinstallasjonene deres.

Vi anbefaler deg å vurdere:

  • Røropplegg bør helle vekk fra pumpens inntak og uttak. Væske som renner tilbake inn i pumpens uttak kan gjøre like mye skade som når den suges inn i inntaket.
  • Vær obs på vakuummålerens plassering, og måleområdet. Plasser tapper der du vil overvåke trykket og hastigheten på trykkøkningen (kvantifisering av lekkasjehastighet).
  • Monter innløpskjermer og/eller filtre.
  • Monter væskeseparatorer på pumpens inntak etter behov.
  • Ikke glem å tillate tilstrekkelig adgang for vedlikehold.En advarsel til slutt: Prøv å unngå å utilsiktet designe inn store trykkfall ved å bruke belte og spenne for beskyttelse, eller å ha et skadelig røropplegg.