Lukk

Energilagringssystemer

Din vei til ren og stille energi

Atlas Copcos bransjeledende utvalg av litiumion-energilagringssystemer utvider spekteret av egnede bruksområder og gir operatørene flere alternativer for strøm, og tar modulær energilagring til et nytt nivå. Disse enhetene er utformet med tanke på bærekraft, er egnet for støyfølsomme steder og reduserer drivstofforbruket og CO2-utslippene dramatisk under drift.

Disse banebrytende energilagringssystemene er kompakte og lette sammenlignet med tradisjonelle alternativer. De er ideelle for bruksområder med høyt energibehov og variable belastningsprofiler fordi de tar hensyn til både lave belastninger og topper. De kan brukes frittstående og synkronisert, som kjernen av desentraliserte hybridsystemer med flere energiinnganger, som strømnettet, strømgeneratorer og fornybar energi. For arrangementer, byggeplasser, telekommunikasjon, produksjon, gruvedrift, olje og gass og utleie tilbyr disse modellene blant annet robust og bærekraftig energi ved behov, og hjelper deg med å oppfylle forskrifter og kutte kostnader.

 

Disse batteribaserte energienhetene hjelper utleiefirmaer og sluttbrukere med å distribuere fleksibel, pålitelig strøm. Ved å kombinere et energilagringssystem og en integrert ECO ControllerTM – Atlas Copcos energistyringssystem (EMS) – med modulære lavutslippsenheter, for eksempel solenergi og andre fornybare kilder, kan du avkarbonisere driften samtidig som du oppnår betydelige besparelser på drivstoff, energi og livssyklus.

Energieffektiv drift med en komplett portefølje av energilagringssystemer med ECO, Energy Controller Optimizer og Z Charger, vår egen hurtiglader for elektriske kjøretøy og maskiner.

Utslippsfri drift

Som en frittstående løsning, og når de bare lades opp av fornybare kilder, produserer disse energilagringssystemene ingen utslipp under drift.

Redusert støy

Ideelt for støyfølsomme steder. Oppfyll forskriftene og operer under alle forhold, i sentrum av byen og om natten, uten begrensninger.

Energibesparelser

I frittstående drift, eller i en hybridløsning med nettet og/eller fornybar energi, er det ikke noe drivstofforbruk. I en hybridløsning med en generator kan du redusere det daglige drivstofforbruket med opptil 90 %.

Vanlige spørsmål om energilagringssystemer

Hva er et batteribasert energilagringssystem?

Batteridrevne energilagringssystemer forvandler strømforsyningssektoren som kjernen i energieffektive løsninger. De brukes i bruksområder uten nettilkobling eller for å styrke det begrensede strømnettet som er tilgjengelig, ved å lagre og levere energi effektivt for å dekke belastningsbehovet.

 

Enten det er som en frittstående løsning, i hybridmodus – med strømnettet, fornybar energi eller strømgeneratorer – eller som den sentrale delen av et mikronett, hjelper energilagringssystemer operatører med å øke den generelle driftsproduktiviteten ved å optimalisere energiforbruket og kutte kostnader. I tillegg er de egnet for støyfølsomme omgivelser fordi de er batteribasert, og de oppfyller forskrifter.

Hvordan fungerer et batteribasert energilagringssystem?

I et litiumionbatteri fører elektrolytene positivt ladede litium-ioner mellom anodene og katodene gjennom separatoren. Når batteriet driver en enhet, frigjør anoden litiumioner til katoden, noe som skaper en strøm av elektroner. I oppladbare batterier reverseres denne strømmen når batteriet lades. Deretter frigjøres litiumionene av katoden og mottas av anoden.

Hva er fordelene med energilagringssystemer?

Med en komplett portefølje av energilagringssystemer vil brukerne nå dra nytte av økt fleksibilitet og allsidighet i driften, med både frittstående og hybride løsninger på tvers av anleggene.

 

Denne batteribaserte energiløsningen hjelper utleiefirmaer og sluttbrukere med å distribuere fleksibel, pålitelig strøm. Ved å kombinere et energilagringssystem og en integrert ECO ControllerTM, kan du avkarbonisere driften samtidig som du oppnår betydelige besparelser på drivstoff, energi og livssyklus. Allsidigheten deres gir en lønnsom løsning med lave totale eierkostnader.

Hva er bruksområdene for energilagringssystemer?

Energilagringssystemer er egnet for støyfølsomme miljøer, for eksempel arrangementer og byggeplasser, samt for telekommunikasjon, produksjon, gruvedrift, olje og gass og utleie. 

 

De er ideelle for bruksområder med høyt energibehov og variable belastningsprofiler, da de dekker både lave belastninger og topper. For eksempel kan de dimensjonere kraner og andre elektriske motorer riktig og effektivt håndtere topper i energibehovet for støyfølsomme hendelser og for ladestasjoner for elbiler. Operatørene kan synkronisere flere modeller, som kan bli hjertet i hvilket som helst mikronett og lagre og levere energi som kommer fra flere energikilder, inkludert fornybar energi.

 

Når energilagringssystemer kombineres med en strømgenerator, gir de lav belastning, noe som reduserer generatorens driftstimer med opptil 70 %. Dette gir generatoren fem til ti år lengre levetid.

Hva innebærer Plan for totalansvar for energilagringssystemene dine?

For å opprettholde topp ytelse og garantere effektiv bruk av dine energilagringssystemer (ESS) har vi laget Plan for totalansvar. I en bestemt periode tar vårt team av tekniske eksperter og dataeksperter hånd om hele systemet – og bidrar til å forhindre, samt feilsøke og fikse, eventuelle problemer som kan oppstå. Dette minimerer avbruddstid og sikrer optimal drift under alle forhold. Vår Plan for totalansvar er den ultimate løsningen for komplett pleie av energilagringssystemer (ESS). 

Energilagringssystemer

explainer icon