Lukk
Atlas Copcos transportable luftkompressorer for grunnboring

Trykkluft til grunnboring

For mange byggeprosjekter i dag er grunnboring et viktig skritt i prosessen. Det gir et solid fundament for konstruksjoner som bygges, og bidrar til stabilitet og sikkerhet over tid. Transportable luftkompressorer leverer trykkluften som trengs for å drive borerigger og annet utstyr som brukes i grunnboring.

Hvordan bidrar Atlas Copco til økt produktivitet og effektivitet innen grunnboring?

Sikrer det mest effektive punktet

Bransjeledende teknologi gir den perfekte kombinasjonen av beste borehastighet med optimalisert drivstoff- eller energiforbruk.

Tåler tøffe arbeidsforhold

DrillAir-serien er bygget for å tåle krevende forhold og gir redusert nedetid. Smart elektronikk forlenger levetiden til kritiske komponenter i Atlas Copcos transportable luftkompressor.

Redusert miljøpåvirkning

DrillAir-kompressorene våre tilbyr bransjeledende drivstoffeffektivitet. Dette oppnås ved å kombinere førsteklasses motorer og et egenutviklet skrueelement med oljeinnsprøytning. Elektriske modeller er også tilgjengelige.

Hvilken rolle har bærbare luftkompressorer i grunnboring?

Grunnboring innebærer boring av dype hull i bakken for å lage fundamenteringen til bygninger, broer og andre konstruksjoner. Prosessen krever tunge maskiner, inkludert borerigger, som er avhengige av trykkluft for å fungere.

Bærbare luftkompressorer leverer trykkluften som trengs for å drive boreriggene og annet utstyr som brukes i grunnboring. Trykkluften brukes til å drive pneumatiske hammere.

Hvordan velger man riktig kommersiell luftkompressor til grunnboring?

Det begynner med å definere grunnleggende driftsparametere som lufttilførselshastighet og driftstrykk. Luftkompressoren må levere nok luftstrøm og trykk til å drive boreutstyret. Riktig modell bestemmes av prosjektspesifikke data, inkludert jordprofil, boremetode og dybde. 

Atlas Copco-eksperter er her for å hjelpe deg. Vi kan finne den beste løsningen til behovene dine. Vi kan også gi råd om andre viktige faktorer for maksimal effektivitet og rask avkastning på investeringen.

Hva skiller Atlas Copcos tilbud for grunnboring fra andre på markedet?

Atlas Copcos AirXpert-teknologi gir det mest effektive punktet

Designet med effektivitet i tankene, slik at du alltid får den perfekte tilpasningen

AirXpert-teknologien leverer den perfekte kombinasjonen av den beste borehastighet med optimalisert drivstoff- eller energiforbruk. Takket være automatisk styring av kompressorens viktigste driftsparametere basert på det aktuelle behovet for trykkluft.

Dynamic Flow Boost er en annen bra teknologi for boring. Den gjør det mulig å øke strømningen ved spyling og ved fylling av borestammer. Det betyr raskere spyling, raskere påfylling av stammen samt kortere tid på å fullføre en brønn.

Atlas Copco DrillAir-serien er designet for krevende grunnboring

Boring er en tøff virksomhet, så du trenger kvalitet du kan stole på
Uansett hvilken Atlas Copco-kompressor som er valgt, kan du være trygg på at det i tillegg til overlegen ytelse og effektivitet har blitt lagt spesiell vekt på generell produktkvalitet og servicevennlighet. DrillAir-serien er konstruert for å tåle tøffe forhold og tung bruk, slik at de fungerer pålitelig ved krevende grunnboring.

En kort ramme gjør det mulig å frakte både DrillAir-kompressoren og boreriggen på én lastebil

Logistikk er en stor utgift, så her kan du få en fordel
Atlas Copcos luftkompressorer er enkle å flytte fra ett anlegg til et annet, takket være den kompakte størrelsen og det enkle transportdesignet. Dette gjør at DrillAir-serien er et smart valg for grunnboringer der utstyret ofte må flyttes fra ett sted til et annet. En kort ramme gjør det mulig å frakte både DrillAir-kompressoren og boreriggen på én lastebil.

Atlas Copco tilbyr transportable kompressorer med dieseldrift og elektrisk drift. Hvilket alternativ er riktig for deg?

Valget mellom elektriske og dieseldrevne luftkompressorer påvirkes hovedsakelig av tilgjengeligheten til pålitelig strømforsyning på stedet.

Hvis det ikke er tilgang til strøm eller strømbrudd er vanlig, kan en dieseldrevet luftkompressor være det mest logiske valget. Atlas Copco sørger for at dieselkompressorene våre er de mest drivstoffeffektive, og at de overholder de nyeste miljøstandardene.

En elektrisk luftkompressor kan gi deg stor fleksibilitet hvis du har tilgang til en pålitelig strømkilde. Det bidrar helt sikkert til bærekraftig drift og til å redusere miljøpåvirkningen. Det produseres ingen utslipp, og støynivået er ekstremt lavt.

Atlas Copcos elektriske luftkompressorer med VSD-teknologi er banebrytende når det gjelder ytelse og energieffektivitet.

 

Kundehistorie: Den imponerende effektiviteten til Atlas Copcos transportable luftkompressor ved boreoperasjoner i Spania

Det spanske ekspertselskapet innen geoteknisk boring, Cimentaciones Abando, tilbyr kundene sine mange års felterfaring og presisjonsarbeid for prosjekter som går fra letearbeid til grunnboring. 

Resultatene var veldig positive: H23 (Atlas Copco DrillAir-modell) overgår sammenlignbare kompressorer på drivstoffeffektivitet. Vi var overrasket over å se at drivstoffbesparelsen lett overgikk 20 % gjennom hele driftssyklusen, og enda mer ved delvis belastning.

Julen Abando , Flåteansvarlig ved Cimentaciones Abando

 

 

Grunnleggende om grunnboring

Hva er forskjellige typer boreteknikker som brukes i anleggsbransjen?

Det finnes flere populære teknikker for grunnboring som brukes i bygg og anlegg, inkludert:

 

1. Jordboringsteknikk innebærer å bruke et roterende spiralformet skrueblad for å fjerne jord eller stein fra bakken. Jordboring brukes ofte til grunne fundamenter og er spesielt nyttig til boring gjennom myk eller løs jord.

2. Borede sjakter, også kjent som borede søyler, er dype, sylindriske fundamenter som bores inn i bakken ved hjelp av en borkrone med stor diameter. Borede sjakter brukes ofte til store konstruksjoner, for eksempel høyhus og broer.

3. Senkekasser ligner på borede sjakter, men har vanligvis større diameter og kan bores dypere ned i bakken. Senkekasser brukes ofte til tunge eller høye konstruksjoner, for eksempel broer, dammer og skyskrapere.

4. Micropæler er pæler med liten diameter på vanligvis mindre enn 12 tommer. De brukes ofte i trange områder eller ved lav klaring i høyden, og de kan monteres i mange forskjellige jord- og steinforhold.

5. Jordbor med kontinuerlig levering ligner på jordbor. Men istedenfor at de fjerner jord eller stein fra bakken, bruker de et bor med kontinuerlig levering for å bore i bakken samtidig som det sprøytes inn betong eller fyllmasse i hullet. De brukes ofte til mellomstore og store strukturer.

6. Vibrosteinsøyler er en grunnforbedringsteknikk som innebærer å plassere knust stein i bakken ved hjelp av en vibrasjonsprobe. Denne teknikken brukes til å forbedre bæreevnen til svak eller komprimerbar jord og brukes ofte i grunnarbeider.

 

Generelt kommer valget av grunnboringsteknikk an på prosjektets spesifikke behov og krav og på jord- og fjellforholdene på arbeidsstedet. En kvalifisert grunnentreprenør vil kunne anbefale den beste boreteknikken for et bestemt prosjekt basert på disse faktorene.

Hvordan påvirker grunnboring miljøet?

Noen av måtene grunnboring kan påvirke miljøet på, er:

 

1. Jordforstyrrelse: Grunnboring kan forstyrre jorden og forårsake erosjon og jordkomprimering.

2. Støyforurensning: Utstyr for grunnboring kan produsere mye støy, noe som kan være forstyrrende for beboere og dyrelivet i området.

3. Luftforurensning: Bruken av grunnboringsutstyr kan avgi støv, røyk og andre forurensende stoffer til luften.

 

For å sikre bærekraftig praksis har myndigheter og bransjeorganer laget ulike lover og forskrifter.

 

1. Tillatelse og godkjenning

Selskaper innen grunnboring må innhente tillatelser og godkjenninger fra lokale og statlige myndigheter før boreaktiviteten påbegynnes. Disse tillatelsene og godkjenningene spesifiserer miljøforholdene som må oppfylles under boringen.

2. Planer for miljøforvaltning

Planene utvikles for å styre miljøpåvirkningen fra grunnboring. Slike planer beskriver beste praksis for jord- og vannforvaltning, støyreduksjon og luftkvalitet.

3. Jord- og vannforvaltning

Lover og forskrifter krever at grunnboringsselskaper implementerer planer for jord- og vannforvaltning for å redusere jordforstyrrelser og hindre erosjon. For eksempel kan sedimentkontrolltiltak som sedimentsperring og sedimentbassenger brukes for å hindre at jorda skylles inn i vassdrag.

4. Støyhåndtering

Lover og regler angir maksimale støynivåer for grunnboring og krever at det iverksettes støyreduserende tiltak som lyd- og støybarrierer.

 

Generelt er det viktig med lover og regler og bærekraftig praksis for å sikre at grunnboring gjennomføres på en ansvarlig og bærekraftig måte. Slike regelverk bidrar til å minimere miljøpåvirkningen fra grunnboring og til å beskytte helse og velvære i nærliggende samfunn og det naturlige miljøet.

Hva er de viktigste faktorene som påvirker effektiviteten til grunnboringen?

Det er flere viktige faktorer som påvirker hvor effektiv grunnboringen er.

 

1. Jordforhold: Typen jord eller stein som bores gjennom, kan i stor grad påvirke effektiviteten til grunnboringen. Hvis jorden er veldig hard, kan det være utfordrende å bore gjennom, og boreprosessen kan ta lengre tid. Hvis jorden på den annen side er for myk, kan det være vanskelig å opprettholde stabiliteten til hullet, noe som kan forsinke boreprosessen.

2. Type boremetode: Ulike boremetoder har forskjellige effektivitetsnivåer. Noen metoder, for eksempel jordbor med kontinuerlig levering (CFA), er raskere og mer effektive enn andre metoder, for eksempel skuffe- eller grabb-boring.

3. Boreutstyrets produktivitet og effektivitet: Ytelsen til boreutstyr har en betydelig innvirkning på effektiviteten til boreprosessen. Kraftigere boreutstyr kan bore dypere og bredere hull, noe som kan fremskynde prosessen. Men det er viktig å balansere ytelsen med kostnadseffektiviteten.

4. Ferdighetene og erfaringen til boremannskapet: Ferdighetene og erfaringen til boremannskapet kan også spille en stor rolle i effektiviteten ved grunnboring. Erfarne arbeidere er vanligvis mer effektive og kan gjøre jobbene raskere enn mindre erfarne arbeidere.

5. Vær- og miljøforhold: Vær- og miljøforhold kan også påvirke effektiviteten til grunnboringen. Kraftig regn eller sterk vind kan gjøre det vanskeligere å jobbe, og ekstreme temperaturer kan også påvirke ytelsen til boreutstyret.

6. Tilgangen til arbeidsstedet: Hvor lett tilgjengelig arbeidsstedet er, kan også påvirke effektiviteten til boreprosessen. Hvis det er vanskelig å få tilgang til området, kan det ta lengre tid å transportere utstyr og materialer, noe som kan forsinke boreprosessen.

 

Ved å vurdere disse faktorene og implementere effektive strategier for å håndtere dem kan grunnboringen gjennomføres mer effektivt. 

 

 

7–35 bar / 20–45 m3/min

Har du spørsmål?

contact icon