Lukk
Green leaf with water drops for background

Grønne løsninger | Veileder

Når det er behov for å bli miljøvennlig, innoverer vi for å introdusere bærekraftige løsninger som øker driftseffektiviteten og som gir rask avkastning på investeringen.
grønne løsninger

Ledende i overgangen med grønne løsninger

Bærekraft er i søkelyset i mange maskindrevne bransjer. Fordelene ved å bevege seg mot grønnere teknologi er åpenbare når det gjelder miljøet, men de kan også gi betydelige fordeler for operatørene. Hos Atlas Copco utvikler vi innovative design for å hjelpe partnerne våre med å oppnå en mer bærekraftig drift og optimalisere virksomheten underveis.

For tiden, når så mange hevder å være i forkant av endringen, har vi utviklet en portefølje med løsninger som retter seg mot bærekraft, samtidig som vi leverer bedre effektivitet og bidrar til en lavere total eierkostnad (TCO) enn tradisjonelle alternativer.

Utfordringer og løsninger

Å forstå endring

I tillegg til CO2 er de internasjonale organenes primære forurensningsmål når det gjelder eksosutslipp, partikkelmaterie (PM) og ozonforløpere fra nitrogenoksider (NOx) og hydrokarboner (HC).

Vitenskapsbaserte mål

Vi har som mål å redusere utslippene fra direkte drift med 46 % innen 2030, sammenlignet med grunnlaget vårt fra 2019. Vi har også som mål å redusere våre utslipp fra verdikjeden, hovedsakelig karbonavtrykket fra produkter som er i bruk, med 28 %.

Fornybar energi

Å basere seg på fornybare kilder kan redusere driftskostnader, utslipp og drivstofforbruk med opptil 100 %. Våre grønne produkter går hånd i hånd med fornybar energi!

Batterier som et alternativ

Den nylige utviklingen innenfor litiumionbatterier med høy tetthet gir produsenten en alternativ måte for å rette seg inn mot bærekraft. Denne teknologien gjør drift mulig på utslippsfrie og støyfølsomme plasser.

Les mer om ....

Disse løsningene er et svar på en økende etterspørsel etter intelligente og kompatible maskiner. Disse produktene gir mange fordeler i driften og har stor nytteverdi, uten at det går på bekostning av effektiviteten, og de kan levere uten støy, uten utslipp og uten drivstofforbruk.

Virkelige suksesshistorier med våre bærekraftige løsninger

Oppdag våre grønne løsninger, deres viktigste funksjoner og anbefalt bruk.

Når og hvor er de mest effektive? Hvilke fordeler kan de gi din virksomhet? Hvordan kan de hjelpe deg med å nå dine strategiske mål?

grønne løsninger

Grønne løsninger | Veileder

explainer icon