Lukk
Atlas Copcos transportable luftkompressorer for geotermisk boring

Trykkluft for boring etter geotermisk energi

Geotermisk energi blir et stadig mer populært tiltak for å redusere karbonutslipp og for overgang til renere energikilder. Den brukes til å drive en turbin og generere elektrisitet eller direkte for oppvarming og kjøling. For å få tilgang til varmt vann eller damp i jordens indre må det bores dype brønner.

Hvordan driver Atlas Copco frem produktivitet og effektivitet innen geotermisk boring?

Bedre boreeffektivitet

Boring er en tøff bransje. Med raskere boring øker inntektene. De transportable DrillAir-kompressorene våre er laget for å forbedre produktiviteten og effektiviteten i boreoperasjoner.

Større fleksibilitet

Når det gjelder effektiv boring, finnes det egentlig ingen alt-i-ett-løsning. Men Atlas Copco er her for å gi deg fleksibiliteten til å tilpasse deg endrede forhold, samtidig som du fortsatt leverer størst mulig effektivitet.

Kostnadsbesparelser

Investering i bærbare luftkompressorer av høy kvalitet kan hjelpe bedriften med å spare penger i det lange løp. Kompressorer kan redusere drivstofforbruket og minimere vedlikeholds- og reparasjonskostnadene, noe som kan gi betydelige besparelser over tid.

Hvilken rolle har luftkompressorer blant geotermisk boreutstyr?

Sammen med annet geotermisk boreutstyr brukes luftkompressorer til å drive boreverktøy, rense borehullet og fjerne løsmasser fra hullet. De brukes også til å levere luft til brønnhullshammeren, som brukes til å knuse harde fjellformasjoner.

Geotermisk boring krever bruk av høytrykksluft, og transportable luftkompressorer brukes til å generere dette lufttrykket. Kompressorene blir vanligvis montert på en lastebil eller tilhenger, noe som gjør dem enkle å transportere til forskjellige boresteder.

Luftkompressorer leverer luft til borkronen og brønnhullshammeren, noe som bidrar til å drive boreoperasjonen. Når boringen er i gang, bidrar luftkompressoren også til å fjerne løs stein fra hullet. Dette hindrer at borekronen tettes, og dermed opprettholdes boreeffektiviteten.

I tillegg til boreoperasjoner brukes transportable luftkompressorer også til å drive annet utstyr og verktøy som brukes i geotermiske installasjoner.

Hvordan velger du riktig transportabel luftkompressor til behovene dine?

Det er viktig å velge en egnet transportabel luftkompressor til geotermisk boring. Det er tre primære elementer å vurdere: Luftstrømmen, trykklassen og strømkilden. Luftstrømmen som kreves til prosjektet, avhenger av faktorer som boredybde, steinens hardhet og borehastighet. 

Velg en bærbar luftkompressor som er kompakt og enkel å transportere, med egenskaper som hjul og løftepunkter. Vurder størrelsen på borestedet og hvor enkelt det er å manøvrere kompressoren rundt på stedet.

Du kan alltids rådføre deg med ekspertene våre for å få råd.

Hvordan skiller Atlas Copcos portefølje av transportable kompressorer for boring seg fra andre varer som tilbys?

Du kan få opptil 10 % ekstra strømning ved skylling og ved påfylling av stammen, takket være Dynamic Flow Boost-teknologien

Boreeffektiviteten er viktig
Atlas Copcos transportable luftkompressorer for boring er nøye konstruert for å få jobben gjort raskere. Boring med høytrykkskompressor på 30–35 bar gjør at du kan bore flere meter på en time med en lavere totalkostnad per meter. Du kan få opptil 10 % ekstra luftmengde ved skylling og under påfylling av stammen takket være Dynamic Flow Boost. Det betyr raskere skylling og påfylling og kortere tid for å fullføre borejobben.

Nøyaktig elektronisk plassering av inntaksventilen gir umiddelbar respons på endringer i luftforbruket eller trykket

Stor fleksibilitet uten kompromisser
DrillAir-serien er konstruert med allsidighet i tankene. Det gir kundene mulighet til å velge et produkt som er riktig til kjernevirksomheten deres, og som gir fleksibilitet til å tilpasse seg endringer og bruksområder. Med AirXpert-teknologi får du maksimal luftstrøm ved alle trykkinnstillinger. Nøyaktig elektronisk plassering av inntaksventilen gir umiddelbar respons på endringer i luftforbruket eller trykket.

Atlas Copcos transportable luftkompressorer for geotermisk boring har utmerket drivstoff- og energieffektivitet

Tenk på totale eierkostnader
DrillAir-serien har spesialdesignede egenskaper som sikrer høyere restverdi, og dermed reduseres avskrivningskostnadene. De transportable luftkompressorene våre har utmerket drivstoff- og energieffektivitet, drevet av maskinvare og programvare som optimaliserer forbruket. Intelligent design bidrar til å redusere nedetid på maskinen, noe som gir lavere driftskostnader. I tillegg leverer vi forbruksvarer av høy kvalitet med lengre levetid og utvidede serviceintervaller.

Atlas Copcos portefølje inkluderer transportable luftkompressorer, både dieseldrevne og elektriske

Beslutningen om å bruke en elektrisk eller dieseldrevet luftkompressor avhenger hovedsakelig av om stedet har en pålitelig strømkilde tilgjengelig. I situasjoner der det ikke finnes strøm, eller det er hyppige strømbrudd, er en dieseldrevet luftkompressor sannsynligvis det beste alternativet. Atlas Copco sikrer at dieselkompressorene er svært energieffektive og overholder de nyeste miljøforskriftene.

En elektrisk luftkompressor gir mer fleksibilitet hvis du har tilgang til en pålitelig strømkilde. Den bidrar til bærekraftig drift og redusert miljøpåvirkning. Det produseres ingen utslipp, og støynivået er svært lavt. Atlas Copcos elektriske luftkompressorer med VSD-teknologi er revolusjonerende når det gjelder ytelse og energieffektivitet.

Kundehistorie: Boring etter fornybar energi i Sverige

Det svenske selskapet T.A. Brunnsborrning spesialiserer seg på boring og bruker store mobile høytrykkskompressorer i virksomheten. Men bruken av diesel er på vei ut i Sverige, som et av de skandinaviske landene som trapper opp kampen mot klimaendringer. Heldigvis er alle Atlas Copcos Stage V-motorer sertifisert for å kjøre på HVO, et rent, fossilfritt og karbonnøytralt drivstoff.

Den nyeste maskinen vi har anskaffet, er en Y35. Det er en Stage V-maskin som går på HVO-diesel. Det er mye bedre for klimaet, og vi er glade for å kunne bidra med den nyeste teknologien

Thomas Apelgårdh , Grunnlegger og eier av T.A. Brunnsborrning & VVS

 

 

Grunnleggende om geotermisk boring

Hva er geotermisk boring?

Geotermisk boring er prosessen med å bore dypt inn i jordskorpen. Dette gjøres for å få tilgang til varmen som er lagret der. Varmen kan brukes til å generere elektrisitet eller til oppvarming og kjøling. 

 

1. Geotermiske brønner bores vanligvis til en dybde på 450 til 3000 meter (1500 til 10 000 fot) eller mer, avhengig av beliggenheten og den geotermiske ressursen.

2. Geotermisk boring innebærer å bruke en borerigg for å bore et hull i jordskorpen og deretter installere en borehullsfôring for å beskytte brønnen mot kollaps.

3. Når borehullsfôringen er på plass, settes en geotermisk varmeveksler inn i brønnen. Denne varmeveksleren er vanligvis en serie av rør som brukes til å sirkulere en væske (vanligvis vann) gjennom brønnen og overføre varme til overflaten.

4. Væsken pumpes ned i brønnen og varmes opp av de varme steinene og væskene dypt inne i jorden. Den strømmer deretter tilbake til overflaten, hvor varmen utvinnes og brukes til ulike formål.

5. Geotermisk boring kan deles inn i to hovedtyper: Konvensjonell geotermisk boring og EGS-boring (Enhanced Geothermal Systems / forbedrede geotermiske systemer).

Hvordan påvirker geotermisk boring miljøet?

Geotermisk boring kan ha både positive og negative effekter på miljøet, avhengig av hvordan det utføres. De største miljøbekymringene rundt geotermisk boring er knyttet til utvinning av geotermiske væsker, noe som potensielt kan påvirke lokale vannressurser og forårsake at landmassene synker.

For å ta tak i slike bekymringer finnes det flere regler og gode metoder for å sikre en bærekraftig geotermisk borepraksis.

 

1. Forvaltning av vannressurser: Geotermiske boreoperasjoner kan påvirke lokale vannressurser. Så det finnes lover og regler beregnet på å styre bruken og fjerningen av geotermiske væsker. For eksempel krever noen jurisdiksjoner tillatelser for vannbruk, og de krever gjenvinning eller tilbakeføring av geotermiske væsker.

2. Planlegging av arealanvendelse: Geotermiske boreoperasjoner kan også påvirke arealbruken og naturlige habitater. Det er innført regler som skal sikre at boreoperasjoner utføres i områder som er egnet for geotermisk utvikling, og for å minimere påvirkningen på følsomme økosystemer.

3. Overvåking og rapportering: Geotermiske boreoperasjoner er underlagt overvåkings- og rapporteringskrav for å sikre overholdelse av miljøforskrifter. Dette inkluderer overvåking av geotermisk væskekvalitet, luftutslipp og støynivå.

4. Beste praksis: For eksempel bruk av lukkede geotermiske systemer, minimering av arealforstyrrelser og implementering av kontrolltiltak knyttet til erosjon og sedimenter.

 

Det er innført regler og beste praksis for å sikre at geotermiske boreoperasjoner gjennomføres på en bærekraftig og miljømessig forsvarlig måte.

Hva er de mest avanserte teknologiene innen geotermisk boring?

Geotermisk boring er et felt som krever avansert teknologi for å få tilgang til og utnytte varmen fra jordens indre. 

 

1. Retningsbestemt boring: Retningsbestemt boreteknologi gjør at geotermiske brønner kan bores i en vinkel, noe som kan øke mengden overflateareal som blir utsatt for det geotermiske reservoaret. Denne teknologien kan også brukes til å styre brønnen mot områder med høyere temperaturer og bedre strømningshastigheter.

2. Roterende boring er en vanlig boreteknikk som brukes i geotermisk boring. Det innebærer bruk av en roterende borekrone for å bore et hull i jordskorpen. Denne teknologien har blitt foredlet gjennom mange tiår, og moderne roterende borerigger kan bore seg ned til betydelige dybder.

3. Loggeverktøy brukes i geotermisk boring for å måle egenskaper som temperatur, trykk og væskestrømmer i brønnen. Slike verktøy kan gi verdifulle data som kan hjelpe geologer og ingeniører med å forstå egenskapene til det geotermiske reservoaret.

4. Fôringsrør og sementeringsteknologi brukes til å skape en sikker og vanntett forsegling rundt den geotermiske brønnen. Denne teknologien innebærer installasjon av stålfôringsrør og innsprøyting av sement i ringvolumet mellom foringsrøret og borehullsveggen.

5. Forbedrede geotermiske systemer (EGS)-teknologien innebærer etablering av et geotermisk reservoar i områder der geotermisk aktivitet ikke forekommer naturlig. Denne teknologien innebærer injeksjon av vann med høyt trykk inn i borehullet, noe som kan skape sprekker i fjellet og øke reservoarets overflateområde.

6. Mikroseismisk overvåkingsteknologi brukes til å overvåke de små jordskjelvene som oppstår ved geotermisk boring og produksjon. Denne teknologien kan gi verdifull informasjon om egenskapene til det geotermiske reservoaret og kan bidra til å optimalisere bore- og produksjonsprosessen.

 

 

 

7–35 bar / 20–45 m3/min

Har du spørsmål?

contact icon