Lukk

Bærekraft

Hållbarhet

Sammen med våre kunder, forhandlere og forretningspartnere er vår misjon å levere bærekraftig og lønnsom vekst med så liten klimapåvirkning som mulig. Sammen leder vi utviklingen av innovasjoner for å bidra til en bedre fremtid.

Kontakt oss for mer informasjon om vårt bærekraftsarbeid

contact icon

Innovasjoner med lavt klimaavtrykk

ZenergiZe i solen
For oss betyr bærekraft å utvikle innovasjoner med et langsiktig perspektiv som minimerer miljøpåvirkningen. Våre industrielle ideer hjelper kundene med å vokse og drive samfunnet fremover. På denne måten bidrar vi til en bærekraftig fremtid. Solid kunnskap og et ønske om å gjøre en forskjell er viktige deler når vi utvikler produktene våre slik at de er mer effektive og bærekraftige. For oss handler innovasjon om å bidra til en bedre fremtid. Vårt oppdrag er å prøve å skape bærekraftig lønnsom vekst.

Produsentansvar

Recycling
Hos Atlas Copco Power Technique bruker vi returinnsamlingssystemet som gjelder i hvert land. I Sverige gjelder det lovpålagte produsentansvaret på åtte områder: emballasje, dekk, resirkulert papir, elektronikk, batterier, legemidler, kjøretøy som veier mindre enn 3,5 tonn og radioaktive strålekilder.

Sikkerhet og helse

Sikkerhet og helse

For oss betyr bærekraft å sikre at ansatte er trygge og sunne og at driften er så effektiv som mulig. Vi bruker Sikkerhetspyramiden ssom metode for å kartlegge og følge opp sikkerhetsarbeidet vårt. Den oppfordrer ansatte til umiddelbart å rapportere eventuelle hendelser. På denne måten kan vi iverksette korrigerende tiltak og opprettholde en forebyggende strategi for langsiktig sikkerhet..

Last ned våre sikkerhetsdatablad MSDS/SDS her.

Etikk

Syklist ved biler og trær
For oss handler bærekraft også om å vokse på en måte som er etisk, med nulltoleranse for korrupsjon gjennom hele verdikjeden. Vi følger de høyeste etiske standarder og krever at forretningspartnere gjør det samme. Denne holdningen reduserer operasjonell risiko, muliggjør vekst og fremmer et mer etisk samfunn.

Forretningspartnere

Forretningspartnere
Atlas Copco følger de høyeste etiske standarder og krever at forretningspartnere gjør det samme. Denne holdningen reduserer operasjonell risiko, muliggjør vekst og fremmer et mer etisk samfunn.

Vitenskapsbaserte mål

For å sikre at vi oppfyller klimaambisjonene våre, har Atlas Copco-gruppen satt to vitenskapsbaserte mål for å redusere klimagassutslipp gjennom hele verdikjeden. De vitenskapelig baserte målene betyr at vi forplikter oss til å iverksette tiltak i tråd med Parisavtalens mål, for å holde den globale temperaturøkningen godt under 2°C..

  1. Mål 1 – For å holde den globale temperaturstigningen på maksimalt 1,5°C, ønsker vi å redusere utslippene fra felt 1 og felt 2 med 28 % innen 2030 (se bilde).
  2. Mål 2 - For å holde den globale temperaturøkningen godt under 2°C ønsker vi å redusere utslippene fra felt 3 med 28 % innen 2030 (se bilde).

Globale mål

Globale miljømål

Atlas Copcos fokusområder for bærekraftig, lønnsom vekst implementeres i det daglige arbeidet og støttes av retningslinjer og verktøy for oppfølging. Resultatet måles og følges opp ved hjelp av nøkkeltall. Fremgangen i forhold til disse nøkkelindikatorene bidrar til oppfyllelsen av FNs globale mål for bærekraftig utvikling. Gjennom vår kjernevirksomhet og verdikjede påvirker vi flere av de sytten globale bærekraftsmålene.

Les hvordan vi kan utvikle bærekraftige løsninger i vår Green Solutions Guide

Vi er sertifisert i henhold til ulike standarder

  • ISO 9001 er en kvalitetsstyringsstandard for forretningsprosesser i vårt selskap. ISO 9001 er basert på 7 prinsipper; kundefokus, lederskap, medarbeiderengasjement, prosessorientering, forbedring, faktabaserte beslutninger og relasjonsledelse.
  • ISO 14000 er samlebetegnelsen for standardene som omhandler miljøledelse. Vi har et aktivt miljøarbeid i form av redusert ressursbruk, mer effektiv energibruk eller transportforbruk, smartere innkjøp og lavere kostnader til avfallshåndtering, for vårt felles miljø og økosystem.
  • ISO 45001 er en internasjonal styringssystemstandard for arbeidsmiljø. Stiller krav til sikkerhet, psykososialt arbeidsmiljø, ledelsesengasjement og ansattes medvirkning.

Last ned våre ISO-sertifikater her.

 

Åpenhetsloven

Atlas Copco Power Technique Nordic (lovlig selskap: Atlas Copco Compressor AB) er et svensk selskap og er heleid av Atlas Copco AB. I Atlas Copco Power Technique transformerer vi industrielle ideer til ledende teknologi innen luft-, kraft- og strømningsløsninger. Våre lidenskapelige ansatte, ekspertise og service gir bærekraftig verdi til bygg-, infrastruktur- og gruveindustrien.

 

Klikk her for Redegjørelse for aktsomhetsvurderinger etter Åpenhetsloven

 

Renere luft

Bærekraft for Atlas Copco

Les mer om bærekraft for hele Atlas Copco

Våre siste bærekraftige produkter

Elektrisk drevne luftkompressorer E-Air
E-Air

Elektrisk drevne luftkompressorer

ZenergiZe energilagringssystem
ZenergiZe energilagringssystem

ZenergiZe energilagringssystem

E-pump
E-pump - Elektriske selvsugende pumper

Oppdag vår første serie med elektriske selvsugende pumper som gir energibesparelser og null CO2-utslipp ved pumping av overflatedrenering.

Batteridrevne lysmaster
Batteridrevne lysmaster

Drevet utelukkende av litiumbatterier, avgir den ingen utslipp og ingen støy