Lukk

Elektriske luftkompressorer

Har du vurdert elektriske, transportable kompressorer? Hvis arbeidsstedet er knyttet til strømnettet, er det ingen grunn til at du ikke bør vurdere å bruke en elektrisk, transportabel kompressor.

Ingen dieselutslipp

Lavt støynivå

Brukervennlig

Totale eierkostnader

Redusert fotavtrykk

Mindre nedetid

Vil du vite mer om elektriske, transportable kompressorer?

Hva er en elektrisk luftkompressor?

En elektrisk luftkompressor er den utslippsfrie versjonen av en luftkompressor. Maskinen konverterer strøm til potensiell energi ved å komprimere og trykksette luft. Når denne trykkluften slippes ut i raske impulser, frigjøres kinetisk energi. Denne energien kan brukes til å drive en rekke industrielt utstyr.

Hvordan fungerer en elektrisk luftkompressor?

En elektrisk luftkompressor er en pneumatisk maskin som gjør elektrisitet om til kinetisk energi ved å komprimere og trykksette luft. Den kinetiske energien slippes ut når denne trykkluften slippes ut i raske impulser, og kan brukes til mange formål. En elektrisk luftkompressor er enkel å betjene. Du trenger bare å koble kompressorenheten til strømnettet, og så kan du umiddelbart begynne å bruke maskinen.

Hva er fordelene med en elektrisk luftkompressor?

Elektriske luftkompressorer har mange fordeler sammenlignet med ikke-elektriske kompressorer. Maskinene utgjør en betydelig forskjell innen bærekraftig drift og reduserer brukerens fotavtrykk. Enheten produserer ikke utslipp, har lite støy og er enkel å bruke. De totale eierkostnadene er lavere enn for andre varianter, og maskinen har økt pålitelighet som fører til mindre nedetid.

Hvilke forskjellige typer elektriske kompressorer finnes?

Det finnes to typer elektriske kompressorer: Fast hastighet (FS) og drivenhet med variabel hastighet (VSD). Hovedforskjellen mellom de to er måten motoren styres på. En kompressor med fast hastighet gir motoren jevn frekvens og spenning. Mens en drivenhet med variabel hastighet justerer automatisk motorturtallet og elementene etter luftbehovet.

Hvordan fungerer en elektrisk kompressor med variabel hastighet (VSD)?

En kompressor med variabel hastighet (VSD) justerer automatisk motorturtallet og elementene etter luftbehovet for produksjonen. Kompressoren øker eller reduserer motorhastigheten avhengig av hvor mye luft som trengs. Dette betyr at en VSD-enhet kan operere hvor som helst i området mellom minimum og maksimum hastighet, og den justerer automatisk hastigheten slik at produksjonen av trykkluft samsvarer med behovet i sanntid. Denne funksjonen sparer energi siden kompressoren ikke trenger å kjøre for fullt, noe som fører til lavere driftskostnader.

Hvordan fungerer en elektrisk kompressor med fast turtall (FS)?

Som navnet antyder, går en kompressor med fast turtall ved samme hastighet uansett når den går. Den trekker alltid den energien som trengs for å oppfylle det maksimale trykkluftbehovet, også når behovet er mindre enn dette. Siden motorens turtall ikke kan endres når behovet for trykkluft endres, justeres en luftinntaksventil for å la mer eller mindre luft strømme ut.

Vedlikehold av en transportabel elektrisk kompressor

Hva er forskjellene i vedlikehold mellom dieseldrevne og elektrisk drevne kompressorer?

Siden det ikke er noen dieselmotor i kompressoren i E-Air-serien, er det ikke nødvendig å vedlikeholde eller utføre service på dieseldelene. Derfor er det enklere og raskere å utføre vedlikehold på en elektrisk drevet kompressor. 

Hva er serviceintervallene for transportable E-Air-kompressorer?

Viktige servicetiltak bør planlegges årlig eller hver 2000. driftstime for transportable E-Air-kompressorer istedenfor 1000 timer for dieseldrevne modeller. Vi anbefaler planlagte inspeksjoner basert på kundens bruk, for å unngå potensielle sammenbrudd. Elektrisk drevne enheter betyr altså mer driftstid med mindre vedlikehold. 

Hvorfor er det viktig å foreta regelmessig inspeksjon av den elektriske kompressoren?

Lengre driftstid fungerer bare med originale reservedeler, forebyggende vedlikehold og inspeksjoner med jevne mellomrom. Planlagte inspeksjoner anbefales for å optimalisere ytelsesnivået ved å oppdage et problem på et tidlig stadium for å unngå potensielle sammenbrudd. Forhåndsavtalte inspeksjoner, som inkluderer for eksempel omfattende diagnostikk som oljeprøver og vibrasjonstesting, er inkludert i vår Plan for totalansvar. Husk, det er ingen dieseldeler, men elektroniske deler må inspiseres og vedlikeholdes.

Hvordan kan jeg beskytte min elektriske, transportable kompressor i løpet av levetiden?

Forebyggende vedlikehold er nøkkelen til å redusere avbruddstid for den elektriske transportable kompressoren. Med en Plan for totalansvar sikrer vi at forebyggende vedlikehold utføres med jevne mellomrom. Planen omfatter all anbefalt service, alt anbefalt vedlikehold og alle anbefalte reparasjoner i løpet av maskinens livssyklus. Med dette servicetilbudet er utstyret beskyttet mot det uventede, da det dekker alt fra nødssituasjoner til rutineservice! Det betyr at ad-hoc-reparasjoner også dekkes. Avhengig av forholdene på stedet, bruksprosesser og spesifikke behov setter vi opp en allround-plan for å maksimere effektiviteten og driftstiden og redusere de totale eierkostnadene.

Er en transportabel E-Air-kompressor og vedlikehold av den dyrere enn andre lignende enheter?

Våre elektriske, transportable kompressorer, med riktig vedlikehold, er en kostnadseffektiv løsning med mindre avbruddstid og bedre effektivitet. Investeringen i en E-Air med Plan for totalansvar gir deg trygghet og de laveste totale eierkostnadene.

 

 

Gi oss beskjed hvis du savner noe informasjon

contact icon