Lukk

Svært høy etisk standard

Vi ønsker å leve opp til den høyeste etiske standarden fordi det er riktig måte å gjøre forretninger på. Vi mener at den riktige måten å vokse på, er ved å ha nulltoleranse for korrupsjon og et sterkt fokus på å respektere menneskerettigheter.                   

Atlas Copco-ansatte

Vi ønsker å være en god samfunnsaktør og fremmer økonomisk utvikling i lokalsamfunn gjennom betaling av skatt, pensjon og trygdeavgifter. Du finner mer informasjon i Atlas Copco Groups årsrapport (du vil bli sendt videre til Atlas Copcos nettsted på engelsk).

Vi jobber alltid for å beskytte medarbeiderne og virksomheten mot risiko og fremme bedre standarder i samfunnet.

Vi forventer at forretningspartnere overholder standardene våre for HMS og kvalitet. Les mer om hva vi forventer av og hvordan vi støtter forretningspartnere.

Vi har klare standarder for forretningsskikk og retningslinjer for når vi skal melde fra om overtredelser. Les mer om dokumentasjons- og samsvarskravene i de etiske retningslinjene våre.

Alle parter er velkomne til å bruke rapporteringssystemet vårt for innrapportering av overtredelser, Atlas Copco Group SpeakUp, hvis de mistenker overtredelser av de etiske retningslinjene våre eller standarder vi har forpliktet oss til å opprettholde.

Lær mer om mål, målsetninger og prestasjoner på dette området og hvordan vi bidrar til de relaterte målene for bærekraftig utvikling.

Les mer om våre etiske standarder på Atlas Copco Groups nettsted (på engelsk)
Discussion and laughter between employees.
Les mer om våre etiske standarder på Atlas Copco Groups nettsted (på engelsk)