10 trinn til en grønn og mer effektiv produksjon

Karbonreduksjon for grønn produksjon – alt du trenger å vite
10 trinn til grønn trykkluftproduksjon

10 trinn til en grønn og mer effektiv produksjon

Karbonreduksjon for grønn produksjon – alt du trenger å vite
10 trinn til grønn trykkluftproduksjon

10 trinn til en grønn og mer effektiv produksjon

Karbonreduksjon for grønn produksjon – alt du trenger å vite
10 trinn til grønn trykkluftproduksjon

10 trinn til en grønn og mer effektiv produksjon

Karbonreduksjon for grønn produksjon – alt du trenger å vite
10 trinn til grønn trykkluftproduksjon

10 trinn til en grønn og mer effektiv produksjon

Karbonreduksjon for grønn produksjon – alt du trenger å vite
10 trinn til grønn trykkluftproduksjon

10 trinn til en grønn og mer effektiv produksjon

Karbonreduksjon for grønn produksjon – alt du trenger å vite
10 trinn til grønn trykkluftproduksjon

10 trinn til en grønn og mer effektiv produksjon

Karbonreduksjon for grønn produksjon – alt du trenger å vite
10 trinn til grønn trykkluftproduksjon

10 trinn til en grønn og mer effektiv produksjon

Karbonreduksjon for grønn produksjon – alt du trenger å vite
10 trinn til grønn trykkluftproduksjon

10 trinn til en grønn og mer effektiv produksjon

Karbonreduksjon for grønn produksjon – alt du trenger å vite
10 trinn til grønn trykkluftproduksjon

Optimaliser installasjonen med styresystemer for luftkompressor

Optimizer 4.0 er den nyeste sentralkontrolleren vår som stabiliserer systemet ditt og senker energikostnadene dine.
luftkompressor optimizer 4.0

Optimaliser installasjonen med styresystemer for luftkompressor

Optimizer 4.0 er den nyeste sentralkontrolleren vår som stabiliserer systemet ditt og senker energikostnadene dine.
luftkompressor optimizer 4.0

Optimaliser installasjonen med styresystemer for luftkompressor

Optimizer 4.0 er den nyeste sentralkontrolleren vår som stabiliserer systemet ditt og senker energikostnadene dine.
luftkompressor optimizer 4.0

Optimaliser installasjonen med styresystemer for luftkompressor

Optimizer 4.0 er den nyeste sentralkontrolleren vår som stabiliserer systemet ditt og senker energikostnadene dine.
luftkompressor optimizer 4.0

Optimaliser installasjonen med styresystemer for luftkompressor

Optimizer 4.0 er den nyeste sentralkontrolleren vår som stabiliserer systemet ditt og senker energikostnadene dine.
luftkompressor optimizer 4.0

Alt du trenger å vite om din pneumatiske transportprosess

Oppdag hvordan du kan skape en mer effektiv pneumatisk transportprosess.
3D images of blowers in cement plant
Lukk
Kjøletørker

Alt om kjøletørkere

Vårt komplette utvalg av kjøletørkere

Pålitelig systembeskyttelse

Våre kjøletørkere gir en pålitelig, kostnadseffektiv og enkel løsning for å unngå kondens og dermed korrosjon i systemene dine

Minimalt vedlikehold, maksimal oppetid

Vårt utvalg av kjøletørkere krever et minimum av vedlikehold og kan dermed gi maksimal oppetid. De reduserer produksjonskostnadene gjennom mindre avbruddstid.

Enkel installasjon

Våre kjøletørkere følger plug-and-play-konseptet, noe som betyr enkel installasjon

Energieffektiviteten til trykklufttørkere med kjøling

Energieffektiviteten avhenger av det interne trykkfallet og tørkerens strømforbruk.  

Hold trykkfallet så lavt som mulig

Det interne trykkfallet er forskjellen mellom trykket i trykkluften ved tørkerens inntaks- og uttaksrør.
Jo lavere det interne trykkfallet til kjøletørkeren er, jo lavere trykk må du oppnå med luftkompressoren. Og jo mindre energi bruker kompressoren. 

Kjøletørkerne våre er utformet for å minimere trykkfall og har derfor det laveste energiforbruket.

 

Energisparende kjølesystemteknologi

Maksimer energibesparelsene dine fra første minutt i drift med

  • Kjøletørkere med drivenhet med variabel hastighet 
    Trykkluftstrømmen varierer ut fra tiden på dagen, fra uke til uke eller til og med fra måned til måned, og arbeidstemperaturene kan variere. VSD-teknologi gjør det mulig å tilpasse seg svingningene og sparer energi ved delvis pålastning eller endring av arbeidsforhold.
  • Komponenter utformet for effektivitet
  • Overvåkings- og styresystem

Slik fungerer en kjøletørker

Kjøletørkere er de mest brukte tørkerne i bransjen og består av en luft-til-luft-varmeveksler og en luft-til-kjølemedium-varmeveksler. Varmevekslerne fjerner fuktighet fra trykkluften gjennom innvendig kondensering av vann. Dette er viktig for å beskytte trykkluftsystemer og alle typer utstyr som mates av trykkluft, mot de skadelige effektene av fuktighet.

Det viktigste kriteriet er å holde den relative fuktigheten i trykkluft på under 50 %.


Både luftkjølte og vannkjølte kjøletørkere er tilgjengelige. I utgangspunktet kjøler tørkerne ned den varme, våte luften som kommer fra kompressoren. Når temperaturen til trykkluften går ned, kondenseres fuktighet, og fuktighet tappes av trykkluften ved hjelp av en høyeffektiv vannseparator.

Deretter blir trykkluft oppvarmet til omtrent romtemperatur, slik at kondens ikke dannes på utsiden av rørsystemet. Denne varmevekslingen mellom inngående og utgående trykkluft reduserer også temperaturen til den inngående trykkluften, og dermed reduseres den nødvendige kjølekapasiteten til kjølekretsen.

Serie med trykklufttørkere med kjøling

Alt om kjøletørkere

explainer icon