10 trinn til en grønn og mer effektiv produksjon

Karbonreduksjon for grønn produksjon – alt du trenger å vite
10 trinn til grønn trykkluftproduksjon

10 trinn til en grønn og mer effektiv produksjon

Karbonreduksjon for grønn produksjon – alt du trenger å vite
10 trinn til grønn trykkluftproduksjon

10 trinn til en grønn og mer effektiv produksjon

Karbonreduksjon for grønn produksjon – alt du trenger å vite
10 trinn til grønn trykkluftproduksjon

10 trinn til en grønn og mer effektiv produksjon

Karbonreduksjon for grønn produksjon – alt du trenger å vite
10 trinn til grønn trykkluftproduksjon

10 trinn til en grønn og mer effektiv produksjon

Karbonreduksjon for grønn produksjon – alt du trenger å vite
10 trinn til grønn trykkluftproduksjon

10 trinn til en grønn og mer effektiv produksjon

Karbonreduksjon for grønn produksjon – alt du trenger å vite
10 trinn til grønn trykkluftproduksjon

10 trinn til en grønn og mer effektiv produksjon

Karbonreduksjon for grønn produksjon – alt du trenger å vite
10 trinn til grønn trykkluftproduksjon

10 trinn til en grønn og mer effektiv produksjon

Karbonreduksjon for grønn produksjon – alt du trenger å vite
10 trinn til grønn trykkluftproduksjon

10 trinn til en grønn og mer effektiv produksjon

Karbonreduksjon for grønn produksjon – alt du trenger å vite
10 trinn til grønn trykkluftproduksjon

Optimaliser installasjonen med styresystemer for luftkompressor

Optimizer 4.0 er den nyeste sentralkontrolleren vår som stabiliserer systemet ditt og senker energikostnadene dine.
luftkompressor optimizer 4.0

Optimaliser installasjonen med styresystemer for luftkompressor

Optimizer 4.0 er den nyeste sentralkontrolleren vår som stabiliserer systemet ditt og senker energikostnadene dine.
luftkompressor optimizer 4.0

Optimaliser installasjonen med styresystemer for luftkompressor

Optimizer 4.0 er den nyeste sentralkontrolleren vår som stabiliserer systemet ditt og senker energikostnadene dine.
luftkompressor optimizer 4.0

Optimaliser installasjonen med styresystemer for luftkompressor

Optimizer 4.0 er den nyeste sentralkontrolleren vår som stabiliserer systemet ditt og senker energikostnadene dine.
luftkompressor optimizer 4.0

Optimaliser installasjonen med styresystemer for luftkompressor

Optimizer 4.0 er den nyeste sentralkontrolleren vår som stabiliserer systemet ditt og senker energikostnadene dine.
luftkompressor optimizer 4.0

Alt du trenger å vite om din pneumatiske transportprosess

Oppdag hvordan du kan skape en mer effektiv pneumatisk transportprosess.
3D images of blowers in cement plant
Lukk
CNG komprimert naturgass – CNG-fyllestasjon

CNG-løsninger for komprimert naturgass

Når det gjelder CNG-løsninger, kan vi gi deg de riktige høytrykksløsningene som passer best til behovene dine for komprimert naturgass. CNG-løsningene våre fokuserer på avfalls-, kostnads- og plassreduksjon.

Null gasslekkasje

I disse dager, etter hvert som miljøet blir stadig viktigere, ønsker vi å gi kundene våre løsninger som er miljøvennlige. Derfor er høytrykkskompressorene våre med naturgass eller CNG utstyrt med et trykksatt veivlager som garanterer null gasslekkasje. Dette gjør at du kan spare opptil 6 % på gass, noe som resulterer i kostnadsreduksjon og et bedre miljø.

Ende-til-ende-løsning

Med tanke på de forskjellige bruksområdene for CNG kan vi gi deg en løsning som dekker hele prosessen fra start til slutt. Enten du eier en CNG-fyllingsstasjon med ledningsnett eller trenger å sette opp et virtuelt rørledningssystem, tilbyr vi deg et utvalg av bærekraftige produkter som er skreddersydd for akkurat dine behov.

Kostnadseffektive CNG-løsninger

Våre CNG-løsninger gir deg kostnadsbesparelser på ulike nivåer. Til å begynne med vil eierkostnadene bli lavere på grunn av en reduksjon i vedlikeholdskostnader og minst mulig avbruddstid. Videre gir vi kostnadsbesparelser gjennom plug-and-play-komponenten i løsningene våre. Plug-and-play gjør det mulig å redusere kostnadene for installasjon ved å sikre at hver enhet er klar for drift ved levering.

CNG-bruksområder

  • CNG-fyllestasjoner med ledningsnett

Disse stasjonene kan deles inn i to typer, nemlig hurtigfylling- eller tidsfyllingsstasjoner (eller en kombinasjon av de to).

 - Hurtigfylling er best egnet for lette kjøretøy som trenger rask fylling. Derfor har CNG et høyere trykk.
- Tidsfylling er på den annen side best egnet for biler med store tanker, fordi det tar lengre tid å fylle tanken (sammenlignet med hurtigfylling), men det gir en fullere tank.

Både hurtig- og tidsfyllingsstasjoner med ledningsnett kan bruke BBR-kompressoren til å konvertere trykket i CNG fra tilførselsledningen (0,5 til 90 bar) til et høyere trykk for lagring og senere bruk.

  • Mor- og datter-CNG-stasjoner for industrielle bruksområder

Dette systemet gjør bruk av CNG-tilbehør for å redusere trykket i CNG når en trailer kommer til datterstasjonen.

For å transportere en høyere mengde CNG fra mor- til datterstasjonen er trykket i CNG lagret i traileren (250 bar) høyere enn trykket ved bruksstedet (0,5 til 0,8 bar).

På dette punktet brukes trykkreduserende systemer til å senke trykket for å overføre CNG fra traileren til datterstasjonen.

  • Mor- og datter-CNG-fyllestasjoner

I likhet med CNG-fyllestasjonene for industrielle bruksområder, kommer også trailere fra morstasjonen for å forsyne datter-CNG-fyllestasjonen.

I dette tilfellet styres imidlertid gassens trykk av en VIP-kompressorpakke når den overføres fra traileren til datterstasjonen.

Denne løsningen utnytter trykkenergien i traileren fullt ut for å gjøre om CNG til riktig trykk, og garanterer dermed mer effektiv drift.

CNG-fyllestasjon – lastebil

CNG-fyllestasjon for lastebiler

CNG-tilbehør

  • Systemer for trykkreduksjon 
  • Fyllepaneler
  • Opplæringspost for fyllepaneler
  • Trailerdekanteringspost
  • Moduler for lagring i bakken

 
Kundeserviceplan
 
Les alt om serviceplanene våre
 
Les alt om serviceplanene våre
Les alt om serviceplanene våre
 
CU-gasskompressorer
 
Se hele utvalget i den digitale brosjyren
 
Se hele utvalget i den digitale brosjyren
Se hele utvalget i den digitale brosjyren

Høytrykks gasskompressorer (22–250 kW / 30–330 hk)

CNG-løsninger for komprimert naturgass

explainer icon