10 trinn til en grønn og mer effektiv produksjon

Karbonreduksjon for grønn produksjon – alt du trenger å vite
10 trinn til grønn trykkluftproduksjon

10 trinn til en grønn og mer effektiv produksjon

Karbonreduksjon for grønn produksjon – alt du trenger å vite
10 trinn til grønn trykkluftproduksjon

10 trinn til en grønn og mer effektiv produksjon

Karbonreduksjon for grønn produksjon – alt du trenger å vite
10 trinn til grønn trykkluftproduksjon

10 trinn til en grønn og mer effektiv produksjon

Karbonreduksjon for grønn produksjon – alt du trenger å vite
10 trinn til grønn trykkluftproduksjon

10 trinn til en grønn og mer effektiv produksjon

Karbonreduksjon for grønn produksjon – alt du trenger å vite
10 trinn til grønn trykkluftproduksjon

10 trinn til en grønn og mer effektiv produksjon

Karbonreduksjon for grønn produksjon – alt du trenger å vite
10 trinn til grønn trykkluftproduksjon

10 trinn til en grønn og mer effektiv produksjon

Karbonreduksjon for grønn produksjon – alt du trenger å vite
10 trinn til grønn trykkluftproduksjon

10 trinn til en grønn og mer effektiv produksjon

Karbonreduksjon for grønn produksjon – alt du trenger å vite
10 trinn til grønn trykkluftproduksjon

10 trinn til en grønn og mer effektiv produksjon

Karbonreduksjon for grønn produksjon – alt du trenger å vite
10 trinn til grønn trykkluftproduksjon

10 trinn til en grønn og mer effektiv produksjon

Karbonreduksjon for grønn produksjon – alt du trenger å vite
10 trinn til grønn trykkluftproduksjon

10 trinn til en grønn og mer effektiv produksjon

Karbonreduksjon for grønn produksjon – alt du trenger å vite
10 trinn til grønn trykkluftproduksjon

10 trinn til en grønn og mer effektiv produksjon

Karbonreduksjon for grønn produksjon – alt du trenger å vite
10 trinn til grønn trykkluftproduksjon

Alt du trenger å vite om din pneumatiske transportprosess

Oppdag hvordan du kan skape en mer effektiv pneumatisk transportprosess.
3D images of blowers in cement plant
Lukk
Kontrollrom med lavt karbonavtrykk

Energikonverteringssystemer

Ikke la energi gå til spille – gå over til en lavkarbonøkonomi. Vi har gjort det til vår oppgave å ha et helhetlig perspektiv på temaene varme og energi. Energi er viktig og bør brukes bevisst.
Med produktene og løsningene i energikonverteringsserien fanger vi opp avfallsenergien og gjenbruker den i andre prosesser. På denne måten bidrar vi til å øke energieffektiviteten og redusere CO2-utslipp.

Energiforvandling

Energikonvertering er prosessen med å omdanne én form for energi til en annen, for eksempel varme, elektrisitet eller mekanisk arbeid.

Dra nytte av spillvarmen

Gjenvinning av spillvarme er prosessen med å fange opp og gjenbruke spillvarme for prosesser, oppvarming, kjøling eller generering av elektrisitet.

Elektrifisering

Når eenergikonverteringssystemene våre drives av fornybare kilder, fører det til betydelige reduksjoner i klimagassutslipp og luftforurensning.

Reduser karbonavtrykket med energikonverteringssystemer

Energikonvertering er prosessen med å omdanne én form for energi til en annen, for eksempel varme, elektrisitet eller mekanisk arbeid. Energikonvertering kan bidra til å redusere klimagassutslipp, forbedre energieffektiviteten og redusere driftskostnadene for næringer som bruker mye varme eller kraft.
 

Her er noen eksempler på energikonverteringsteknologi:

  • Varmepumper: Enheter som bruker en kjølemiddelsyklus for å overføre varme fra en kilde med lav temperatur til en kjøleribbe, eller omvendt.

  • Dampkompressorer: Enheter som bruker mekanisk arbeid for å øke trykket og temperaturen på damp, som deretter kan brukes til oppvarming eller til å generere kraft.

  • Energigjenvinning: Enheter som gjenvinner opptil 94 % av varmen fra trykkluftsystemet.

Disse systemene kan brukes til en rekke bruksområder, inkludert industrielle prosesser, oppvarming og kjøling av bygninger, og kraftproduksjon.

 

Vi analyserer prosessene dine og finner innovative måter å gjøre anleggene dine mer energieffektive på, slik at du reduserer karbonavtrykket og sparer energi. Produktene våre konverterer spillvarme til brukbar energi (elektrisitet, varme, kulde og trykk). Porteføljen vår har et bredt spekter av teknologier som bidrar til å skreddersy systemet etter dine behov og er utviklet for maksimal energibesparelse.