Våre løsninger
Industrial Tools & Solutions
Løsninger
Produkter
Industrial Tools & Solutions
Energiteknikk
Løsninger
Produkter
Energiteknikk
Energilagringssystemer
Kompressorer
Løsninger
Produkter
Kompressorer
Produkter og løsninger
Løsninger
Oljefrie boostere for luft og nitrogen
Energilagringssystemer
Produkter og løsninger

Medisinske luftløsninger

Integrerte, stabile kilder til trykkluft for sykehus, tannlegekontorer, veterinærlaboratorier eller kliniske arbeidsmiljøer.

Kontakt vår medisinske gassekspert

Medisinsk lufttilførsel til sykehus

På det kritiske feltet pasientbehandling krever den medisinske bransjen absolutt rent, renset trykkluft, som må være tilgjengelig med 100 % pålitelighet i operasjonsrom og sykehussenger. Med våre trykkluftsystemer for sykehusdrift er du utstyrt for alle områder av daglig medisinsk bruk, fra ikke-invasiv eller intensiv behandling til nødsituasjoner.

Våre produkter forsyner sykehus med pusteluft av høy kvalitet eller medisinsk trykkluft som er 100 % pålitelig, sertifisert, sikker og effektiv – for alle bruksområder.

 

mother patient respiratory atlas copco medical

Pålitelighet og sertifisert renhet

Image

Atlas Copcos medisinske trykkluftforberedelse er sertifisert i henhold til alle større direktiver og forskrifter over hele verden: 

MED og MED+: Medisinsk trykkluft 

 • Direktivet 93/42/EØF for medisinsk utstyr (godkjenning)
 • Monografi fra Den europeiske farmakopé
 • ISO 9001, ISO 14001 og ISO 13485 Medisinsk utstyr Systemer for kvalitetssikring
 • ISO 7396-1 og ISO 14971 Sentralgassanlegg for medisinske gasser (EUs standard rørsystemer for medisinske gasser)

 

Atlas Copcos komplette systemer for medisinsk trykkluft gir en pålitelig trykklufttilførsel, i tillegg til unik tørking og flertrinns filtrering som omdanner vanlig luft til medisinsk trykkluft. Disse nyskapende enhetene produserer internasjonalt sertifisert ren luft for alle medisinske og kirurgiske bruksområder.

Atlas Copcos MED/MED+-serie med rensesystemer for trykkluft er forhåndssertifisert i henhold til internasjonale forskrifter, inkludert de europeiske farmakopé- og kvalitetsstandardene, som ISO 13485. Forhåndssertifisering forenkler organisering og inspeksjon av tilsynsmyndigheter, reduserer tiden og kostnadene ved sykehusene og behovet for å omstrukturere systemet for å oppfylle kravene.

Atlas Copco har utviklet en spesiell test for å sikre at MED/MED+-serien er i samsvar med internasjonale retningslinjer. MED/MED+-serien har vært utsatt for de høyeste konsentrasjonene av forurensende stoffer som identifiseres av myndigheter over hele verden. MED/MED+-serien har uten problemer møtt denne utfordringen.

 

pharmacopopeia chart

Bruksområder for medisinsk trykkluft

Pusteluft

girl with oxigen mask

Ved forsyning av pusteluft oppfyller Atlas Copco de høyeste kravene til pålitelighet og renhet. Vårt utstyr gir beskyttelse mot en rekke forurensende stoffer som kan være til stede i et trykkluftforsynt pusteluftsystem. Våre nyskapende enheter gir ren luft til alle medisinske bruksområder: 

 • Mekanisk ventilasjon og anestesi
 • Legemiddeltilførsel via en forstøver 
 • Testing og tørking av medisinsk utstyr

Kirurgisk utstyr

surgeons at work

Punktere, dissekere, bore? Mange kirurgiske instrumenter drives med trykkluft og tørkes med trykkluft etter rengjøring. Vårt utstyr gir ren luft til kirurgiske bruksområder som:

 • Pneumatiske kirurgiske verktøy (boring, utvidelse, saging, dissekering, banking og skruing)
 • Pneumatisk takanhengsdrift
 • Testing av medisinsk utstyr
 • Høyhastighetsmotorer med høyt dreiemoment
 • Tørke instrumenter i steril behandling
 • Gir ren, tørr luft for endoskopsterilisatorer

Komplette løsninger

people in lab

Våre medisinske kompressorer og tørkere er spesielt utformet for medisinsk bruk. De garanterer uavbrutt lufttilførsel i alle situasjoner.

I Atlas Copco-gruppen har vi muligheten til å levere alt til rørsystemer for medisinsk gass. Merket BeaconMedaes tilbyr komplette medisinske luftsystemer, vakuumsystemer, oksygengeneratorer og gassflaskemanifoldsystemer i ditt mekaniske rom, i tillegg til gassdistribusjonssystemet på sykehuset. BeaconMedaes-organisasjonen dekker alle medisinske standarder på markedet og tilbyr omfattende teknisk støtte og ettermarkedsstøtte. 

 

 
Medisinsk utstyr

Dekker dine spesifikke medisinske behov

For å behandle pasientene og sørge for at det medisinske utstyret fungerer effektivt, må du stole på medisinsk sertifiserte gasser. Vi tilbyr et stort utvalg av avanserte løsninger for medisinsk gass som produserer ren medisinsk luft, pusteluft og kirurgisk luft samt vakuum og oksygen som er utviklet for å dekke dine spesifikke krav til en rekke bruksområder.

Sikre pasientsikkerhet med oljefri luft

Vi tilbyr et bredt utvalg av oljefrie medisinske kompressorer som er utviklet spesielt for å overholde de spesifikke medisinske kravene og forskriftene. Med pasientens liv på spill er det enkelt å velge oljefrie medisinske kompressorer. Du fjerner absolutt all risiko for å mate olje inn i sykehusets rørledninger og levere den til pasienter. Som markedsleder innen oljefri teknologi har vi mer enn 60 års erfaring og en global installasjonsbase på over 40 000 oljefrie kompressorer.

Finner du ikke det du leter etter?

I Atlas Copco-gruppen har vi muligheten til å levere alt som trengs for å støtte de medisinske gassrørsystemene dine. Merket BeaconMedaes tilbyr komplette medisinske luftsystemer, vakuumsystemer, oksygengeneratorer og gassflaskemanifoldsystemer i ditt mekaniske rom, i tillegg til gassdistribusjonssystemet (trykkregulerende paneler, isoleringsventiler, overvåkingsalarmer, gassuttak) på sykehuset. BeaconMedaes-organisasjonen dekker alle medisinske standarder på markedet og tilbyr omfattende teknisk støtte og ettermarkedsstøtte.