10 trinn til en grønn og mer effektiv produksjon

Karbonreduksjon for grønn produksjon – alt du trenger å vite
10 trinn til grønn trykkluftproduksjon

10 trinn til en grønn og mer effektiv produksjon

Karbonreduksjon for grønn produksjon – alt du trenger å vite
10 trinn til grønn trykkluftproduksjon

10 trinn til en grønn og mer effektiv produksjon

Karbonreduksjon for grønn produksjon – alt du trenger å vite
10 trinn til grønn trykkluftproduksjon

10 trinn til en grønn og mer effektiv produksjon

Karbonreduksjon for grønn produksjon – alt du trenger å vite
10 trinn til grønn trykkluftproduksjon

10 trinn til en grønn og mer effektiv produksjon

Karbonreduksjon for grønn produksjon – alt du trenger å vite
10 trinn til grønn trykkluftproduksjon

10 trinn til en grønn og mer effektiv produksjon

Karbonreduksjon for grønn produksjon – alt du trenger å vite
10 trinn til grønn trykkluftproduksjon

10 trinn til en grønn og mer effektiv produksjon

Karbonreduksjon for grønn produksjon – alt du trenger å vite
10 trinn til grønn trykkluftproduksjon

10 trinn til en grønn og mer effektiv produksjon

Karbonreduksjon for grønn produksjon – alt du trenger å vite
10 trinn til grønn trykkluftproduksjon

10 trinn til en grønn og mer effektiv produksjon

Karbonreduksjon for grønn produksjon – alt du trenger å vite
10 trinn til grønn trykkluftproduksjon

10 trinn til en grønn og mer effektiv produksjon

Karbonreduksjon for grønn produksjon – alt du trenger å vite
10 trinn til grønn trykkluftproduksjon

10 trinn til en grønn og mer effektiv produksjon

Karbonreduksjon for grønn produksjon – alt du trenger å vite
10 trinn til grønn trykkluftproduksjon

10 trinn til en grønn og mer effektiv produksjon

Karbonreduksjon for grønn produksjon – alt du trenger å vite
10 trinn til grønn trykkluftproduksjon

Alt du trenger å vite om din pneumatiske transportprosess

Oppdag hvordan du kan skape en mer effektiv pneumatisk transportprosess.
3D images of blowers in cement plant
Lukk
trykkluft til metallproduksjon

Trykkluftløsninger for metallurgi og metallbearbeiding

Sertifiserte rene luftkompressorer for alle bruksområder i metallanlegg. Oppdag hvordan de energieffektive produktene og det pålitelige servicenettverket vårt kan øke produktiviteten med lavest mulige totale eierkostnader.

Sertifisert ren luft

Kompressorene våre er de første og eneste kompressorene som leverer oljefri luft i klasse 0. Sørg for at produktkvaliteten til de verdifulle metallene ikke blir kompromittert under produksjonen

Mer om oljefri luft i klasse 0

Pålitelig partner

Mange prosesser i metallanlegg krever en pålitelig kontinuerlig tilførsel av trykkluft. Med vårt globale servicenettverk og ettermarkedsservice kan kundene føle seg trygge på at trykkluftbehovene deres er dekket

Energieffektivitet

Mange års erfaring i felten har resultert i energieffektive alternativer som Optimizer 4.0 og drivenheten med variabel hastighet for trykkluft. Disse alternativene garanterer kundene at produktene våre har lave totale eierkostnader

Leverandør med komplett utvalg

Vi tilbyr deg en komplett løsning for alle trykkluftbehov i metallverket. Dette betyr at vi har all teknologi som er tilgjengelig for metallbearbeidingsprosessene dine, fra kompressorer og nitrogengeneratorer til filtre, tørkere og mer. Det betyr at du ikke trenger forskjellige leverandører, og dermed øker effektiviteten i driften.

Ikke-forurenset luft for sluttprodukter av høy kvalitet

Trykkluft er en verdifull ressurs når man jobber med eller produserer edle metaller. Den eneste måten du kan garantere at prosessen ikke blir forurenset av trykkluften på, er med oljefri luft i klasse 0. Dette eliminerer risikoen for oljeforurensning fra kompressoren, risiko for skadde eller utrygge produkter, tap som følge av driftsstans eller fare for selskapets opparbeidede omdømme. Kompressorene våre overgikk til og med TÜVs strenge standarder.

Verdensomspennende servicenettverk

Servicenettverket vårt er spredt over 180 land over hele verden. Hvis det en sjelden gang skulle oppstå et problem og det er nødvendig med service, vil ettermarkedstjenesten vår ta seg av det så snart som mulig. Ved å overvåke kompressoren med overvåkingssystemet vårt kan du proaktivt planlegge nødvendig vedlikehold og dermed redusere eventuell driftsstans og ytterligere redusere eierkostnadene til trykkluftsystemet.

Trykkluft innen metallproduksjon

Masovner

Jernmalm, koks og kalkstein kombineres i en masovn for å produsere jern. Varm luft blåses inn i ovnen for å nå smeltetemperaturene.

Koksproduksjon

Bituminøst kull varmes opp til mellom 1000 og 2000 °C for å gi koks som et biprodukt. Et koksanlegg trenger kontinuerlig lufttilførsel etter at det er kjørt i gang. Det tåler ikke tap av lufttilførsel i en periode på minst tre måneder.

Oksygenovn

Jern, stålskrap og fluks kombineres i oksygenovnen for å produsere stål. 99 % rent oksygen blåses deretter inn i beholderen med en oksygenlanse. Dette gjør at temperaturen stiger for å smelte skrapmetall, noe som til slutt resulterer i flytende stål.

Filterkamre

Støvoppsamlingssystemer som tar inn luft gjennom et kanalsystem og kamre, fanger opp støvet. Kamrene rengjør seg selv med jevne mellomrom ved å pulsere trykkluft gjennom kamrene. Støvet går deretter inn i en beholder og fjernes.

Luftblanding

Kjøling av platene og/eller støpeemnene etter at de har blitt formet, gjøres ved å blande luft under middels trykk med vann og deretter sprute dette vannet på den varme platen eller støpeemnet. Dette gir en jevn og rask avkjøling.

Instrumentluft

Mange bruksområder innen metallproduksjon trenger trykkluft til instrumenteringen. Skorpebrudd, luftdyser og pneumatisk transport er bare noen få av operasjonene som er avhengige av trykkluft.

Vann/spillvann

Vann som brukes under produksjonsprosessen av metaller, må behandles før det kan gjenbrukes eller slippes ut. Mer om behandling av avløpsvann

Varmebehandling av metaller med nitrogen

Nitrogen har mange bruksområder for metallurgi. Det kan brukes til å akselerere absorpsjonen av karbon i det behandlede metallet, det hindrer oksidasjon under kjøling av stål og brukes til avspenningprosesser for å forhindre eksotermiske reaksjoner og farlig overopphetede ovner.

Løsninger for metallindustrien

Trykkluftløsninger for metallurgi og metallbearbeiding

explainer icon