10 trinn til en grønn og mer effektiv produksjon

Karbonreduksjon for grønn produksjon – alt du trenger å vite
10 trinn til grønn trykkluftproduksjon

10 trinn til en grønn og mer effektiv produksjon

Karbonreduksjon for grønn produksjon – alt du trenger å vite
10 trinn til grønn trykkluftproduksjon

10 trinn til en grønn og mer effektiv produksjon

Karbonreduksjon for grønn produksjon – alt du trenger å vite
10 trinn til grønn trykkluftproduksjon

10 trinn til en grønn og mer effektiv produksjon

Karbonreduksjon for grønn produksjon – alt du trenger å vite
10 trinn til grønn trykkluftproduksjon

10 trinn til en grønn og mer effektiv produksjon

Karbonreduksjon for grønn produksjon – alt du trenger å vite
10 trinn til grønn trykkluftproduksjon

10 trinn til en grønn og mer effektiv produksjon

Karbonreduksjon for grønn produksjon – alt du trenger å vite
10 trinn til grønn trykkluftproduksjon

10 trinn til en grønn og mer effektiv produksjon

Karbonreduksjon for grønn produksjon – alt du trenger å vite
10 trinn til grønn trykkluftproduksjon

10 trinn til en grønn og mer effektiv produksjon

Karbonreduksjon for grønn produksjon – alt du trenger å vite
10 trinn til grønn trykkluftproduksjon

10 trinn til en grønn og mer effektiv produksjon

Karbonreduksjon for grønn produksjon – alt du trenger å vite
10 trinn til grønn trykkluftproduksjon

10 trinn til en grønn og mer effektiv produksjon

Karbonreduksjon for grønn produksjon – alt du trenger å vite
10 trinn til grønn trykkluftproduksjon

10 trinn til en grønn og mer effektiv produksjon

Karbonreduksjon for grønn produksjon – alt du trenger å vite
10 trinn til grønn trykkluftproduksjon

10 trinn til en grønn og mer effektiv produksjon

Karbonreduksjon for grønn produksjon – alt du trenger å vite
10 trinn til grønn trykkluftproduksjon

Alt du trenger å vite om din pneumatiske transportprosess

Oppdag hvordan du kan skape en mer effektiv pneumatisk transportprosess.
3D images of blowers in cement plant
Lukk
løsninger for luftblåsere for aquakultur

Luftblåsere og oksygensystemer for aquakultur

Vi tilbyr oljefrie luftblåserteknologier og oksygensystemer for akvakultur som passer til luftbehovene du har for alle bruksområder innen luft og pneumatisk transport i akvakulturnæringen. Pålitelige og energieffektive blåserprodukter for bærekraftig produksjon i akvakulturnæringen.

En serie av løsninger innen luftblåser og oksygengenerering

Leter du etter en lobeblåser, skrueblåserturboblåser eller oksygengenerator til fiskeoppdrett? Vi tilbyr et stort utvalg av oljefrie, klasse 0-sertifiserte akvakulturløsninger for luftblåsere.

Oppdag det komplette utvalget vårt av blåserteknologier

Variabel lufttilførsel

Drivenheter med variabel hastighet (VSD) kan hjelpe deg med å spare opptil 35 % på energikostnadene ved å automatisk tilpasse lufttilførselen til behovet for luftstrøm i bruksområdene dine. Ideell for bassenglufting og lufting av fisketanker.

Kompakte luftblåsere

Plassen er ofte knapp, spesielt på anlegg i åpent vann. Vi tilbyr små og kompakte luftblåserprodukter som er enkle å vedlikeholde.

En luftblåser for akvakultur til enhver prosess

Fra oppdrett til bearbeiding: Gjennom levetiden til bestanden bruker du forskjellige metoder for å sikre kvaliteten på sluttproduktet. Mange av prosessene innen oppdrett av fersk- eller saltvannsbestander av organismer som fisk, krepsdyr og bløtdyr er avhengig av levering av klasse 0-sertifisert ren, oljefri luft eller – ved tette bestander – oksygengeneratorer. Med utvalget vårt av blåsere og oksygenløsninger for akvakultur tilbyr vi pålitelige blåsere og oksygengeneratorer til en lav livssykluskostnad som hjelper deg med å garantere kvaliteten på sluttproduktet og støtte bærekraftig vekst.

Små og effektive blåsere

Enten det er snakk om å hjelpe deg med å garantere vannkvaliteten, installere et effektivt matesystem, skape en beskyttende boblegardin eller flytte levende organismer fra ett sted til et annet, må du håndtere flere bruksområder som trenger trykkluft eller oksygen. Vi tilbyr kompakte blåserløsninger som til og med kan plasseres direkte på fôrbåter, og som sikrer driftseffektiviteten uansett prosess.

Oksygengenerator på stedet for aquakultur

Et høyt metningsnivå av oksygen er nøkkelen til å sikre (livs)kvaliteten i svært tette populasjoner. De energieffektive PSA-oksygengeneratorene og VSA-oksygengeneratorene våre for akvakulturnæringen sikrer deg tilgjengelighet 24/7 med opptil 95 % oksygenrenhet og er et kostnadseffektivt alternativ til flytende gass eller flaskegass, ettersom du eliminerer ulike kostnader som følger med levering av flasker og flytende industrigasser.

Bruk av luftblåsere og oksygengenereringssystemer innen aquakulturnæringen

Mange av prosessene du benytter for å garantere livskvaliteten til populasjonen, er avhengig av tilførsel av trykkluft eller oksygen. Når du håndterer en rekke prosesser, dukker det også opp ulike behov for luftblåseren eller trykkluftsystemet for aquakultur.

Lufting

Ettersom oksygen er en viktig forutsetning for å opprettholde livet til alle vannlevende organismer, er oppløst oksygeninnhold i vannet en av de viktigste parametrene for vannkvalitet. Lufting blir dermed en viktig del av produksjonsprosessen på offshore- og landbaserte oppdrettsanlegg, i tanker med levende fisk og fiskedammer. Prinsippet om lufting brukes ikke bare til å opprettholde riktig oksygennivå, men det bidrar også til vannsirkulasjon, termoregulering, biologisk behandling, frostbeskyttelse i kaldt vær og redusert temperaturfremkalt stress i bestanden. Innenfor en rekke bruksområder som krever kontinuerlig oksygen- eller lufttilførsel i form av fine bobler, trenger du et trykkluftsystem eller en oksygengenerator som sikrer deg en høy oppetid. Vi tilbyr drivenheter med variabel hastighet (VSD) som automatisk tilpasser luftstrømmen til behovet, slik at ingen energi går tapt.

Pneumatisk transport – fôringssystemer

I tillegg til utmerket vannkvalitet trenger du også en effektiv måte å mate populasjonen og oppdrettsanlegget på med fôrpellets i ulike størrelser eller pulver. Dette gjøres ofte via et pneumatisk transportsystem som inneholder blåsere for å levere trykkluft til systemet. Blåserne kan installeres enten inni en båt (for anlegg på åpent vann) eller som en del av et stasjonært fôringssystem (for landbaserte anlegg). Og selv om størrelsen på blåserinstallasjonen kommer an på typen fôrpellets og lengden på fôrledningene, vil en kompakt løsning – spesielt for båter som brukes på havanlegg – være helt nødvendig. Siden vi tilbyr et bredt utvalg av blåsere som egner seg for ulike trykk og flyter, finner du garantert en perfekt match i luftblåserporteføljen vår, uansett hvilken type næring (fra pulver til pellets) du benytter.

Boblegardiner

Boblegardiner brukes hovedsakelig på havanlegg som en bærekraftig måte å beskytte populasjonen mot ulike ytre påvirkninger. En boblegardin skaper en barriere rundt inngjerdingen via en konstant strøm av bobler og hindrer at maneter og sjølus kommer gjennom, ettersom de har en kraftig negativ innvirkning på helsen til populasjonen. For å lage en boblegardin trenger du en trykkluftløsning med høy driftstid som kan støtte det kontinuerlige behovet for luft. Luftblåserteknologiene våre sørger for høy driftstid og pålitelighet, slik at du kan fokusere på det som virkelig betyr noe: kvaliteten på sluttproduktet.

Håndtering av levende fisk

Et trykksystem for lasting og lossing av levende fisk er en mer skånsom og effektiv måte å transportere levende fisk på og kan brukes i ulike faser av fiskens livssyklus: Det hjelper deg med å minimere håndteringstiden og helsen til populasjonen. På anlegg i åpent vann kan en kompakt luftinstallasjon plasseres direkte på båten. Den oljefrie luften fra blåserne våre bygger videre på fordelene med å bruke et mildere og tidsbesparende transportsystem ved å minimere risikoen for oljeforurensning i vannet og omgivelsene, noe som hjelper deg med å overholde lover og regler. I tillegg passer de kompakte luftblåserløsningene våre perfekt hvis du ønsker å spare plass når du jobber på trange steder, som båter.

Fjerning av død fisk

Død fisk kan utgjøre en helserisiko for populasjonen og redusere driftseffektiviteten, så det er viktig at de fjernes så raskt som mulig. En rask og konstant strøm av bobler inni en spesialoppsamler i bunnen av et bur kan hjelpe deg med å føre død fisk opp og videre opp på båten. Vi tilbyr deg robuste og kompakte løsninger som til og med kan plasseres rett på båten, og som kan overvåkes på avstand ved hjelp av SMARTLINK-teknologi.

Luftblåsere og oksygensystemer for aquakultur

explainer icon