Optimale besparelser

Atlas Copcos OGP-systemer gir minimale drifts- og vedlikeholdsutgifter. Generering av ditt eget oksygen betyr slutt på prosess-, påfyllings- og leveringskostnader

On-site kontra levering

OGP-systemene er konstant tilgjengelige. Eliminer risikoen for produksjonsstans på grunn av oksygenmangel

Høyt renhetsnivå

OGP gir 90 til 95% oksygenrenhet for å oppfylle dine kvalitetskrav

Plug-and-play

OGP leveres klar til bruk. Trykkluft må kobles til.

OGP PSA-oksygengenerator i detalj

  • IndustrialGases_antwerp_leaflet_EN_2935097743.pdf 1.3 MB, PDF