Rensning av avløpsvann - Atlas Copco Norway
Atlas Copco Norway - Kompressorer
Våre løsninger
Industriverktøy og monteringssystemer
Løsninger
Bransjer som betjenes
Industriverktøy og monteringssystemer
Luftfart
Energiteknikk
Løsninger
Produkter
Energiteknikk
Energilagringssystemer
Kompressorer
Løsninger
Produkter
Kompressorer
Products and solutions
Løsninger
Drills
Products and solutions
Energy Storage Systems
Products and solutions
Wastewater treatment plant aerial view

Rensning av avløpsvann

Oljefrie luftblåseløsninger for hver rensning av avløpsvann, både industrielt og kommunalt. Vi har ren-luftteknologi som passer alle lufttilførselsbehov. Med høy energieffektivitet og lave totale eierkostnader.

Kontakt vår ekspert

Energieffektive blåsere

For hver anvendelse i et anlegg for rensning av avløpsvann kan vi gi deg den mest optimale løsningen. Vår oljefrie skrueteknologi med drivenhet med variabel hastighet reduserer for eksempel energiforbruket med 30 % i gjennomsnitt sammenlignet med andre teknologier. Reduser de totale eierkostnadene.

Ren luft for å behandle avløpsvann

Alle våre blåsere er ISO 8573-1 (2010) Klasse 0-sertifisert: Garanterer at luften ikke blir forurenset under kompresjonsprosessen. Vi er den eneste kompressor- og blåserprodusenten som har ISO 22000-sertifisering.

Alle blåserteknologier tilgjengelig

Vi tilbyr alle blåser- og lavttrykksteknologier, utviklet og produsert i eget hus av teknikerne våre. Ideell for rensning av avløpsvann. Senk støy- og vibrasjonsnivåer eller luftstrømsregulering med en drivenhet med variabel hastighet. Våre produkter kan skreddersys til å passe til alle dine behov.

Effektivitet og pålitelighet er viktig for lave eierkostnader

Opp til 70 % av energiforbruket i et anlegg for rensning av avløpsvann brukes til lufting. I tillegg brukes fem til ti ganger innkjøpsprisen for en blåser til energiforbruk til enhetene. Å holde kostnadene nede er nøkkelen til å holde de totale driftskostnadene lave. Vi forplikter oss til å holde driftskostnadene nede ved å tilby en av de mest effektive og pålitelige maskiner på markedet, noe som gjør investeringen lønnsom så snart som mulig.

Reduser miljøbelastningen ved rensning av avløpsvann

Effektiv administrasjon av vann blir stadig viktigere på grunn av knapp tilgjengelighet av ressurser og det økende økonomiske trykket. Når du teller på lufttilførsel for å holde bakterier i live under behandlingsprosessen er ikke oljeforurensning ønskelig. Det er derfor våre produkter er oljefrie, og hjelper deg, i tillegg til å redusere energiforbruket, for ytterligere å redusere innvirkningen på miljøet.

Global installert base og ettermarkedsservice

Vårt salgs- og servicenettverk er fordelt over 180 land over hele verden og vi vedlikeholder tusenvis av trykkluftinstallasjoner med lavt trykk over hele verden. Dette sikrer at utstyret ditt alltid arbeider med maksimal effektivitet og at nedetid blir begrenset til et minimum.

Kundefortellinger

Northumbrian Water_customer story_ZS_WWT

Northumbrian Water velger energieffektiv ZS skrueblåserteknologi

Northumbrian Water, en ledende leverandør av tjenester innen vann og avløp i det nordøstlige England, har valgt skrueblåserteknologi fra Atlas Copco til å bidra til å redusere energiforbruket og minimere vedlikeholdskostnadene ved sitt kloakkrenseanlegg i Newton Aycliffe i County Durham.

Bruksområder

Diffusert utlufting

Siden bakterier ikke kan overleve uten oksygen, er en kontinuerlig oljefri lufttilførsel viktig for kvaliteten på prosessen i vannbehandlingsanlegget. Tilførselen av avløpsvann kan variere i løpet av dagen så er det avgjørende at blåserinstallasjonen kan håndtere et variabelt behov for luftstrømmen. Vi tilbyr deg både blåsere med fast hastighet med en høy nedstrøm samt energieffektive blåsere med drivenhet med variabel hastighet.

Vasking av filtre

Tilbakspyling referer til å pumpe vann bakover gjennom filteret. Oljefri luft hindrer filtermediet fra å bli skittent og ubrukelig. Det er en form for forebyggende vedlikehold, slik at filtermediet kan brukes på nytt.

Luftet lagune

En luftet lagune er en behandlingsdam som fremmer biologisk oksidasjon av avløpsvann. Det spredte lufttilførselsystemets effektivitet har en direkte innvirkning på kvaliteten og nivået av avløpsvann som lagunen oppnår.

Aktivert slamprosess

Luft og mikroorganismer brukes til å biologisk oksidere organiske miljøgifter, produsere avfallsslam som inneholder oksiderte materialer. Luften i vanlige aktiverte slamsystemer må være fri for olje for å unngå forurensning av vannet.

SBR (Sequencing Batch Reactor)

SBRer er aktiverte slamprosesser utformet for å fungere under ikke-stabile forhold. Kjørt i ekte satsvis modus med lufttilførsel og slamavleiringer i samme basseng. Under luftingsfasen blir luftstrøm spredt i tanken. Takk være enheter med fast hastighet, blir energiforbruket mye lavere, og skaper en konkurransedyktig kostnadsfordel.

Membran bio-reaktorsystemer (MBR)

En versjon av det tradisjonelle aktiverte slamsystem der separering av fast og flytende blir gjort av en membran (mikro- eller ultrafiltrering). Dette resulterer i fordeler for styring av prosessen og produktvannskvaliteten, men høyt energiforbruk og intensive bio-behandlingsprosess.

Løsninger med oljefrie blåsere for behandling av avløpsvann