Våre løsninger
Industriverktøy og monteringssystemer
Løsninger
Bransjer som betjenes
Industriverktøy og monteringssystemer
Luftfart
Energiteknikk
Løsninger
Produkter
Energiteknikk
Energilagringssystemer
Kompressorer
Løsninger
Produkter
Kompressorer
Produkter og løsninger
Løsninger
Oljefrie boostere for luft og nitrogen
Driller
Produkter og løsninger
Energilagringssystemer
Produkter og løsninger
3D images of blowers in cement plant

Trykkluftløsninger for sementfabrikker

Vi tilbyr energieffektive trykkluftløsninger for alle bruksområder innen trykkluft i en sementfabrikk. Vår ekspertise innen sektoren, fokus på service og vår globale tilstedeværelse har resultert i en rekke pålitelige trykkluftløsninger med lave totale eierkostnader i sementindustrien.

Kontakt vår ekspert

Ende-til-ende-luftløsninger

Takket være vår mangeårige ekspertise innen sektoren har vi samlet inn dybdekunnskap om trykkluftverktøy og blitt en totalleverandør. Vi har løsninger for alle dine behov, fra sementsiloblåsere til sementtankkompressorer

Oppdag våre oljefrie kompressorer

Pålitelighet fører til effektivitet

Våre sementblåserløsninger er konstruert for å fungere under ekstreme forhold som varme og regn. Dette kombinert med vårt globale servicenettverk sikrer at vi maksimerer kompressorens driftstid og reduserer de totale eierkostnadene.

Oppdag våre oljefrie blåsere

Reduser energiforbruket

Vi leverer de robuste løsningene for trykkluftbehovene dine og tilbyr en rekke trykkluftteknologier for sementindustrien. Ved å tilpasse bruksområdet til den riktige trykkluftteknologien kan du spare opptil 35 % på energiforbruket. Noe som reduserer de totale eierkostnadene enda mer.

Trykkluft er en integrert del av sementindustrien

Brukes som energikilde til å flytte materialene i sementproduksjonsprosessen og til å drive verktøy som tåler de tøffe forholdene under prosessen med mer. Vi tilbyr en komplett serie blåsere og kompressorer som passer til alle dine bruksområder, og sørger for at du har den optimale løsningen både for produksjonsprosessen og virksomheten din.

Maksimer effektiviteten, minimer innsatsen

For at du skal kunne gjøre sementproduksjonsprosessen enda mer effektiv, tilbyr vi flere måter å overvåke og styre enhetene dine på, som minimerer energiforbruket, overvåker driftsforhold og gir informasjon om vedlikeholdsstatus. Dette, kombinert med vårt globale servicenettverk, redusrer potensiell avbruddstid når det er behov for vedlikehold.

Oljefri luft unngår forurensing

Våre oljefrie kompressorer sørger for at produksjonsprosessen ikke går saktere. Luft som er forurenset med sand, vann, olje eller faste stoffer, kan føre til feil i trykkluftverktøy og maskiner, eller gjøre betjeningen av ventiler og sylindre treg og inkonsekvent. I tillegg kan det forårsake korrosjon, blokkeringer, økte vedlikeholdskostnader og dermed økte eierskapskostnader.

Suksesshistorier i sementindustrien

Bruksområder for sementfabrikker

Pneumatisk transport

Fra fortynnede til tette materialer, vi tilbyr teknologier som oppfyller kravene til trykk og flyt i alle de pneumatiske transportprosessene dine.

Avlastning av sementtank og tog

Hvis du velger en stasjonær blåser i stedet for en montert kompressor for å avlaste flygeaske fra sementtank til silo, kan avlastingstiden reduseres med 25 %, noe som øker effektiviteten til sementblåseren for lastebiler.

Silofluidisering

Når du løsner, blander og losser bulkmateriale, blåses luft inn i en silo for å sette den i væskelignende tilstand, trenger du klasse 0 oljefri luft for å sikre kvaliteten på sementsiloluftingen.

Forbrenningsluft

Når det brukes forbrenningsluft (ovn) ved oppvarming av råmaterialer, må lufttilførselen være konstant for å hindre at varmen dør ut.

Kjøleluft

Nøyaktig lufttilførsel under kjøleprosessen er avgjørende, siden den er direkte relatert til tykkelsen på slaggklumpsengen. Kontroll av luftstrøm er avgjørende. Våre produkter er tilgjengelige med drivenhet med variabel hastighet (VSD) som hjelper deg med å justere lufttilførselen og redusere kostnadene ved å redusere energiforbruket i prosessen.

Trykklufttransport

Trykkluft brukes til vertikale transportsystemer som trykklufttransport eller pumpe for å transportere materialer til en høyde på mer enn 100 meter. Et VSD-system hjelper deg med å spare energikostnader.

Pneumatisk transport, Calcia – Atlas Copco

Loading...

Pneumatisk transport, Holcim – Atlas Copco

Loading...

Våre løsninger for sementindustrien

Oljefrie kompressorer

Oljesmurte kompressorer