10 trinn til en grønn og mer effektiv produksjon

Karbonreduksjon for grønn produksjon – alt du trenger å vite
10 trinn til grønn trykkluftproduksjon

10 trinn til en grønn og mer effektiv produksjon

Karbonreduksjon for grønn produksjon – alt du trenger å vite
10 trinn til grønn trykkluftproduksjon

10 trinn til en grønn og mer effektiv produksjon

Karbonreduksjon for grønn produksjon – alt du trenger å vite
10 trinn til grønn trykkluftproduksjon

10 trinn til en grønn og mer effektiv produksjon

Karbonreduksjon for grønn produksjon – alt du trenger å vite
10 trinn til grønn trykkluftproduksjon

10 trinn til en grønn og mer effektiv produksjon

Karbonreduksjon for grønn produksjon – alt du trenger å vite
10 trinn til grønn trykkluftproduksjon

10 trinn til en grønn og mer effektiv produksjon

Karbonreduksjon for grønn produksjon – alt du trenger å vite
10 trinn til grønn trykkluftproduksjon

10 trinn til en grønn og mer effektiv produksjon

Karbonreduksjon for grønn produksjon – alt du trenger å vite
10 trinn til grønn trykkluftproduksjon

10 trinn til en grønn og mer effektiv produksjon

Karbonreduksjon for grønn produksjon – alt du trenger å vite
10 trinn til grønn trykkluftproduksjon

10 trinn til en grønn og mer effektiv produksjon

Karbonreduksjon for grønn produksjon – alt du trenger å vite
10 trinn til grønn trykkluftproduksjon

Optimaliser installasjonen med styresystemer for luftkompressor

Optimizer 4.0 er den nyeste sentralkontrolleren vår som stabiliserer systemet ditt og senker energikostnadene dine.
luftkompressor optimizer 4.0

Optimaliser installasjonen med styresystemer for luftkompressor

Optimizer 4.0 er den nyeste sentralkontrolleren vår som stabiliserer systemet ditt og senker energikostnadene dine.
luftkompressor optimizer 4.0

Optimaliser installasjonen med styresystemer for luftkompressor

Optimizer 4.0 er den nyeste sentralkontrolleren vår som stabiliserer systemet ditt og senker energikostnadene dine.
luftkompressor optimizer 4.0

Optimaliser installasjonen med styresystemer for luftkompressor

Optimizer 4.0 er den nyeste sentralkontrolleren vår som stabiliserer systemet ditt og senker energikostnadene dine.
luftkompressor optimizer 4.0

Optimaliser installasjonen med styresystemer for luftkompressor

Optimizer 4.0 er den nyeste sentralkontrolleren vår som stabiliserer systemet ditt og senker energikostnadene dine.
luftkompressor optimizer 4.0

Alt du trenger å vite om din pneumatiske transportprosess

Oppdag hvordan du kan skape en mer effektiv pneumatisk transportprosess.
3D images of blowers in cement plant
Lukk
Papirmasse- og papirmøllekompressor

Papirmasse- og papirkompressorløsninger

Trykkluftløsninger for alle bruksområder innen papirmasse- og papirindustrien. Sertifisert ren luft garanterer sluttprodukter av høy kvalitet ved produksjon av papir og papirmasse. Høy energieffektivitet og pålitelighet fører til lave totale eierkostnader

Energieffektiv papirproduksjonsprosess

Produksjonsprosessen for papirmasse og papir er en kontinuerlig prosess som krever mye energi. Alternativer som drivenhet med variabel hastighet og overvåkingssystemet SMARTlink gjør produktene våre til de mest energieffektive på markedet

Mer om effektive alternativer

Kontinuerlig pålitelig papirproduksjon

I papirproduksjonsprosessen er utstyret i drift døgnet rundt. Det er derfor pålitelighet betyr å sikre at driftstiden og ytelsen til produktene våre er konsekvent og så høy som mulig. For å øke påliteligheten ytterligere har vi utviklet ettermarkedsservice fra personell som har gått gjennom omfattende opplæring, i over 180 land

Sertifisert oljefri luft til papirmasse og papir

Alle våre blåsere er ISO 8573-1 (2010) Klasse 0-sertifisert: Å garantere at luften ikke blir forurenset under kompresjonsprosessen er avgjørende ved produksjon av kvalitetspapir. Derfor er vi den eneste kompressor- og blåserprodusenten som har ISO 22000-sertifisering

Forutsigbart vedlikehold med SmartLink

Avbruddstid er ekstremt dyrt i papirmasse- og papirproduksjon, fordi det er en kontinuerlig prosess. Det er derfor SmartLink-overvåkingssystemet vårt passer perfekt til denne bransjen. Den kobler kompressorene til en hvilken som helst enhet du vil ha, og lar deg overvåke og analysere produktene under produksjonen. Når et problem oppstår, eller et avbrudd er nært forestående, vil systemet varsle deg slik at du kan planlegge nødvendig vedlikehold. Dette reduserer tap som normalt oppstår under avbrudd eller vedlikehold. Les mer om SMARTlink

De lavest mulige totale eierkostnadene

Vi streber alltid etter å oppnå det kundene ønsker. I en energiintensiv industri som papirmasse- og papirindustrien betyr dette å ha en pålitelig og kvalitativ kontinuerlig luftstrøm fra kompressorer med lavt energiforbruk. Til slutt er det ikke behov for ekstra investeringer i støyreduserende rom eller for å motvirke vibrasjoner. Dette gjør produktenes totale eierkostnader lave sammenlignet med andre trykkluftløsninger

Fordelene med oljefri luft

Luftkvalitet i papirmasse- og papirindustrien har stor innflytelse på kvaliteten til sluttproduktet. All olje i luften kan lett forurense produktet. Dette er spesielt viktig for produkter som: Trykkpapir av høy kvalitet, hygieneprodukter, bleier, tørkepapir og alle andre typer kvalitetspapir. Til slutt er det ikke nødvendig med vedlikehold for filterproblemer eller utskifting av membraner, noe som er tilfellet med oljeinnsprøytet luft. Det reduserer de totale eierkostnadene ytterligere.

Oksygengenerering for papirmasse og papir

Oksygenproduksjon på stedet er avgjørende for papirmasse- og papirindustrien. Produkter som papir, tørkepapir og miljøvennlig emballasje støttes av oksygeninjeksjon for å fremskynde delignifisering av papirmasse, noe som øker kalkovnkapasiteten og reduserer forbruket av dyre blekekjemikalier for å muliggjøre effektiv produksjon av høy kvalitet. Oppdag våre VSA-oksygengeneratorer

Kundefortellinger

Bruksområder

Pneumatisk transportbånd

Trykkluft brukes til pneumatisk transport av papirmasse og avfallspapir.

Tørking og kjøling

Luft brukes til å kjøle ned papiret etter at det er trykket. Hvis denne luften er kontaminert, vil sluttproduktet bli forurenset.

Rensning av avløpsvann

Produksjonen av papirmasse og papir krever mye vann. Det er derfor anleggene som oftest ligger ved siden av en vannvei. Vannet som utvinnes, må rengjøres for mineraler, bakterier og mer før det kan brukes i produksjonsprosessen. Les mer om behandling av avløpsvann

Luftmotor og luftkniv

Luftkniver gir en kontinuerlig strøm av luft med høy hastighet for å fjerne fuktighet og rusk. En pålitelig tilførsel av lavtrykksluft kreves for at det skal fungere bra.

Papirmasse- og papirkompressorløsninger

explainer icon