Optimaliser luftstrømmen med sentrale kontrollere

Et smalere trykkområde vil stabilisere systemet ditt og redusere energikostnadene.

Kontakt oss

Reduser trykkområdet

Optimizer 4.0, vår nyeste sentrale kontroller, knytter sammen alle kompressorene og tørkerne og reduserer det totale trykkbåndet. Stabilt trykk bidrar til produksjonskvalitet.

Overvåk luftbehovet

Optimizer 4.0 vil velge den beste maskinkombinasjonen for å levere den nødvendig luftmengden på den mest effektive måten.

Spar energi

Dra nytte av effektiv kompressorromkontroll, og optimaliser energiforbruket

Hva om jeg kjører flere kompressorer uten en sentral kontroller?

Uten våre sentrale kontrollere kan pålastnings-/avlastningstrykket for hver kompressor stilles inn til å reagere på endringer i luftetterspørselen. Hvis systemtrykket faller, vil en ekstra kompressor bytte til pålastet drift. Sekvensen vil imidlertid alltid være den samme, og fordelene med en drivenhet med variabel hastighet utnyttes ikke fullt ut. Resultat: høyere trykk enn nødvendig, for mye avlastet drift og … en saftig strømregning.

Hva med pålastfordelingen mellom kompressorene?

Våre sentrale kontrollere kan stilles inn til å hindre ujevn slitasje av kompressorer ved å utjevne driftstimene over flere maskiner for mer effektiv serviceplanlegging.

La Optimizer 4.0 optimalisere trykkluftproduksjonen

Den sentrale kontrolleren kan stilles inn til å hindre ujevn slitasje av kompressorer ved å utjevne driftstimene over flere maskiner for mer effektiv serviceplanlegging. Ta kontakt med din Atlas Copco-kunderepresentant i dag hvis du vil ha mer informasjon.

Kundefortellinger