Optimaliser luftstrømmen med sentrale ES-kontrollere

Et smalere trykkområde vil stabilisere systemet ditt og redusere energikostnadene.

Kontakt oss

Spar energi med sentrale ES-kontrollere fra Atlas Copco

Effektiv kompressoradministrasjon med de sentrale ES-kontrollerne er den raskeste måten å oppnå energibesparelser på.

Loading...

Reduser trykkområdet

Den sentrale ES-kontrolleren vår knytter sammen alle kompressorene og tørkerne og reduserer det totale trykkområdet. Stabilt trykk bidrar til produksjonskvalitet.

Overvåk luftbehovet

Den sentrale ES-kontrolleren vil velge den beste maskinkombinasjonen for å levere den nødvendig luftmengden på den mest effektive måten.

Spar energi

Dra nytte av effektiv kompressorromkontroll, og optimaliser energiforbruket

Hva om jeg kjører flere kompressorer uten ES?

Uten en sentral kontroller kan pålastnings-/avlastningstrykket for hver kompressor settes til å reagere på endringer i luftetterspørselen. Hvis systemtrykket faller, vil en ekstra kompressor bytte til pålastet drift. Sekvensen vil imidlertid alltid være den samme, og fordelene med en drivenhet med variabel hastighet utnyttes ikke fullt ut. Resultat: høyere trykk enn nødvendig, for mye avlastet drift og … en saftig strømregning.

Hva med pålastfordelingen mellom kompressorene?

ES-enheten kan stilles inn til å hindre ujevn slitasje av kompressorer ved å utjevne driftstimene over flere maskiner for mer effektiv serviceplanlegging.

La ES optimalisere trykkluftproduksjonen.

Dra nytte av effektiv kompressorromkontroll med ES-sekvenskontrollere. Kontakt Atlas Copco-representanten i dag.

Download
  • Optimize your energy consumption 912.1 kB, PDF
  • Why the Optimizer 4.0 helps to match your changing air demand 378.2 kB, PDF

Kundefortellinger