Kompetente mennesker og team - Atlas Copco Norway
Atlas Copco Norway
Våre løsninger
Industriverktøy og monteringssystemer
Løsninger
Bransjer som betjenes
Industriverktøy og monteringssystemer
Luftfart
Energiteknikk
Løsninger
Produkter
Energiteknikk
Energilagringssystemer
Kompressorer
Løsninger
Produkter
Kompressorer
Products and solutions
Løsninger
Drills
Products and solutions
Rental fleet
Products and solutions
Energy Storage Systems
Products and solutions

Kompetente mennesker og team

En inkluderende arbeidsplass med like muligheter for ansatte gir grunnlag for innovasjon og varige resultater. Derfor prioriterer vi inkludering og mangfold, oppmuntrer til mobilitet og legger forholdene til rette for ansattes vekst og utvikling.                 

Teamdiskusjon på Atlas Copco-kontoret

Vi er opptatt av at alle skal ha like muligheter når vi ansetter og forfremmer. Vi er sterkt imot trakassering og andre former for diskriminering, og har opplæring og prosesser på plass for å håndtere misbruk av de etiske retningslinjene våre. Les mer om retningslinjene våre for forretningsdrift.

Det er avgjørende at de ansatte har muligheten til å lære og utvikle nye ferdigheter til enhver tid. En global plattform for kompetanseutvikling gir gode og lett tilgjengelige læringsmuligheter. Ærlige og konstruktive tilbakemeldinger er en viktig del av dette, og diskusjoner om ytelse og utvikling følges opp systematisk.

Vi oppmuntrer de ansatte til å ta på seg nye utfordringer og jobbe på tvers av geografiske, organisatoriske og kulturelle grenser. Det interne stillingsmarkedet vårt er basert på prinsippet om at alle har talent og kan utvikle seg videre. Alle ledige stillinger, unntatt administrerende direktører, utlyses i det interne stillingsmarkedet vårt.

Lær mer om mål, målsetninger og prestasjoner for menneskene og kulturen vår.