Lukk

Kompetente mennesker og team

En inkluderende arbeidsplass med like muligheter for ansatte gir grunnlag for innovasjon og varige resultater. Derfor prioriterer vi inkludering og mangfold, oppmuntrer til mobilitet og legger forholdene til rette for ansattes vekst og utvikling.                 

Teamdiskusjon på Atlas Copco-kontoret

Vi er opptatt av at alle skal ha like muligheter når vi ansetter og forfremmer. Vi er sterkt imot trakassering og andre former for diskriminering, og har opplæring og prosesser på plass for å håndtere misbruk av de etiske retningslinjene våre.  Les mer om Atlas Copco Groups etiske retningslinjer.

Det er avgjørende at de ansatte har muligheten til å lære og utvikle nye ferdigheter til enhver tid. En global plattform for kompetanseutvikling gir gode og lett tilgjengelige læringsmuligheter. Ærlige og konstruktive tilbakemeldinger er en viktig del av dette, og diskusjoner om ytelse og utvikling følges opp systematisk.

Vi oppmuntrer de ansatte til å ta på seg nye utfordringer og jobbe på tvers av geografiske, organisatoriske og kulturelle grenser. Det interne stillingsmarkedet vårt er basert på prinsippet om at alle har talent og kan utvikle seg videre. Alle ledige stillinger, unntatt administrerende direktører, utlyses i det interne stillingsmarkedet vårt.

Lær mer om mål, målsetninger og prestasjoner for menneskene og kulturen vår. 

Jobb hos oss
Research and Development
Jobb hos oss
Din første dag i Atlas Copco kan være den første dagen på en spennende reise.
 
Din første dag i Atlas Copco kan være den første dagen på en spennende reise.
Din første dag i Atlas Copco kan være den første dagen på en spennende reise.