Servo-elektrisk presser

Kraftig, tilkoblet og nøyaktig

Vår Servo Press PST er en elektrisk servo press-spindel, bygget med samme motor og PowerMACS 4000 -kontroller som vår QST-fikserte spindel. PST er smart, sammenkoblet og kraftig. Les mer

En plattform for tiltrekking, måling og pressing

Ved å bruke Atlas Copcos PowerMACS 4000 -kontroller og vår neste generasjon Servo Press PST, kan du nå trekke, måle og presse med én plattform. Med en avansert løsning kan vi redusere programmerings- og verifiseringskostnader, sammen med kostnadene for reservedeler og service.

Les mindre