Atlas Copco Norway - Industriverktøy og monteringssystemer
Våre løsninger
Industriverktøy og monteringssystemer
Løsninger
Bransjer som betjenes
Industriverktøy og monteringssystemer
Luftfart
Energiteknikk
Løsninger
Produkter
Energiteknikk
Energilagringssystemer
Specialty Rental Solutions
Kompressorer
Løsninger
Produkter
Kompressorer
Products and solutions
Løsninger
Oil-sealed vacuum pumps
Drills
Products and solutions
Rental fleet
Products and solutions
Energy Storage Systems
Products and solutions
Mobile air compressors
Products and solutions
Electric Variable Compressors
Large High Pressure Diesel Compressors
Large Low Pressure Diesel Compressors
Small Towable Compressors
Small Vehicle Mounted Compressors
Mobile generators
Products and solutions
Large Diesel Generators
Medium Diesel Generators
Small Diesel Generator

Kvalitet

Kvalitetssikring eller kvalitetsprosessen lønner seg. Å gjøre det riktig helt fra starten av og gjennom hele produksjons- og monteringsprosessen.

Kravene til produksjonsprosesser for å opprettholde et konkurransefortrinn er stadig i endring og økende. Ethvert enkelt svakt ledd i prosessen kan føre til kostbar materialsløsing, omarbeidinger og tilbakekallinger. Svaret er en databasert kvalitetssikringsløsning som kan måle, rapportere og iverksette tiltak på de innsamlede dataene på en nøyaktig måte. Og gjøre dette på tvers av hele produksjonsprosessen eller hvor som helst i produksjonsanlegget.

Midtpunktet i Atlas Copcos kvalitetssikringstilbud er vår smarte og tilkoblede produktportefølje QA Platform 4.0. En tretrinns modulær løsning for kvalitetssikring der hvert trinn i kvalitetssikringsprosessen visualiseres og er tilgjengelig for operatøren til å se, måle og kontrollere.

  • Måling med nøyaktighet. Med Atlas Copco STbench kan du ta testbenken til verktøyet. Verktøyfunksjoner kan testes og automatiske kalibreringsprosesser utføres og forhindre feil i produksjonslinjen allerede fra starten av.
  • Innsamling og utførelse. Bruk dataene som er samlet inn fra verktøyene. Ytelse kontrolleres i sanntid langs linjen og bidrar dermed til å redusere risikoen for operatørfeil.
  • Administrasjon og verifisering. Atlas Copco QA Supervisor overvåker kvalitetssikringsprosessen fra planlegging til rapportering.

Kvalitetssikring er en avgjørende faktor i moderne industriproduksjon. La oss dele vår innsikt, våre erfaringer og vår kunnskap for å sikre at kvalitetssikringsprosessen din er under kontroll.