Elektriske kjøretøy - Atlas Copco Norway
Atlas Copco Norway - Industriverktøy og monteringssystemer
Våre løsninger
Industriverktøy og monteringssystemer
Løsninger
Bransjer som betjenes
Industriverktøy og monteringssystemer
Luftfart
Energiteknikk
Løsninger
Produkter
Energiteknikk
Energilagringssystemer
Kompressorer
Løsninger
Products
Kompressorer
Products and solutions
Løsninger
Drills
Products and solutions
Rental fleet
Products and solutions
Energy Storage Systems
Products and solutions

Den lette, elektriske fremtiden for biler

Kontakt oss!

Den lette, elektriske fremtiden for biler

Bilindustrien er i en overgangsfase, med materialer som er lette av vekt, og med sluttproduktet stadig oftere drevet av elektrisitet. Dette betyr nye utfordringer når det kommer til skjøteteknikker

Den kontinuerlige innsatsen for å bekjempe klimaendringer har viktig innflytelse på bilindustrien. Gjennombrudd i batteriteknologi i kombinasjon med ulike statlige initiativer driver et skifte fra fossile drivstoff til elektriske biler.En annen viktig målsetting er å redusere vekten på kjøretøyer. For tradisjonelle biler er dette en viktig faktor for å redusere CO2-utslippene. Jo tyngre bil, desto mer drivstoff forbruker den. Siden rekkevidde er et problem for elektriske kjøretøyer, og vekten av batteriene er betydelig, er det også en stor motivasjon for å finne måter å gjøre disse bilene så lette som mulig på. Begge disse faktorene fremmer økt bruk av lette materialer som aluminium, karbonfiberkompositter og høykvalitetsstål.

Ekstra fleksibilitet

Teknologiens umodenhet betyr at nye konsepter og modeller utvikles hele tiden. Selskaper investerer i mindre, mer fleksible anlegg med muligheten til å raskt endre eller justere produksjonslinjer.«Vi forstår at kundene våre i bilindustrien står overfor store utfordringer med å utvikle prosessene og teknikkene sine», sier Nicklas Tibblin, viseadministrerende direktør for markedsføring i Atlas Copco Industriteknikk. «For å oppnå fleksibilitet må du ha utstyr som er optimalisert for endring. Du ønsker å eliminere så mye maskinvare som mulig. Atlas Copcos utvalg av batteridrevne verktøy gjør det mulig for kundene å bli kvitt styreenheter, noe som gjør en overgang mye raskere og enklere. De tilkoblede, smarte verktøyene vi leverer, kan også hjelpe operatøren med å tilpasse seg raskt til en ny prosess, siden verktøyet vil hjelpe deg med å gjøre ting i riktig rekkefølge».

Behov for innovative skjøteteknikker

Økt bruk av nye materialer betyr også at bilprodusenter må finne på nye monteringsprosesser. Det å skjøte stål på aluminium og det å feste kompositter til aluminium på en sikker måte kan kreve nytt utstyr og nye løsninger. Ett fokusområde er å utvikle nye nagler og klinkingsmetoder for å skjøte høyfast stål og ultra-høyfast stål til høyfast aluminium.«Det er avgjørende for oss å være raske og justere vår FoU til skiftende trender», sier Andreas Kiefer, viseadministrerende direktør for forretningsutvikling ved Atlas Copco Industriteknikk. «Vår fordel er at vi er en totalleverandør innenfor klinkings- og festeteknologi. Vi dekker dem alle og har en utrolig erfaring og kunnskap på dette området. Vi forstår hele prosessen til kundene og kan støtte dem selv innen forskning og utvikling.»En flaggskipteknologi er de helt rørformede naglene utviklet for klinking av tre eller fire lag med høyfaste aluminiumslegeringer i 6000-serien. Utvalget av rørformede nagler utvides nå til å dekke et større spekter av klinkingsløsninger, for eksempel nagler med mindre diameter for klinking av smalere flensbredder for å redusere mengden metallplater som benyttes, samt innvendig plass i kupeen. Et annet eksempel er ledende ekspertise i limheftingsteknologi, som kan brukes i tillegg til tradisjonell sveising for å bidra til å redusere totalvekten på biler.Fremveksten av elektriske drivverk skaper også nye skjøtebehov i forbindelse med batteriproduksjon og -montering. Batterier blir en integrert del av bilstrukturen, og montering av litium-ionceller er sikkerhetskritisk. På hvert trinn av monteringsprosessen må man bruke smart og sikker skjøteteknologi.«Atlas Copco har funnet innovative metoder for håndtering av alle typer skjøting i batteripakken», sier Tibblin. «En av våre viktigste styrker er vår evne til å samarbeide direkte med kundene våre på denne måten. Vi er kjent med monteringsprosessene deres, vi kjenner til de beste praksisene og kan gi dem mye kunnskap i produksjonen.»