Se alle våre bransjer

Våre bransjer

Se alle våre bransjer

Våre bransjer

Se alle våre bransjer

Våre bransjer

Se alle våre bransjer

Våre bransjer

Se alle våre bransjer

Våre bransjer

Se alle våre bransjer

Våre bransjer

Se alle våre bransjer

Våre bransjer

Se alle våre bransjer

Våre bransjer

På tide å kalibrere?

Sikre kvaliteten og reduser defekter ved å kalibrere verktøy og ved akkreditert kvalitetssikringskalibrering.​
kalibrering av elektroverktøy, verktøytesting, metrologi, test av maskiners funksjonalitet

På tide å kalibrere?

Sikre kvaliteten og reduser defekter ved å kalibrere verktøy og ved akkreditert kvalitetssikringskalibrering.​
kalibrering av elektroverktøy, verktøytesting, metrologi, test av maskiners funksjonalitet

På tide å kalibrere?

Sikre kvaliteten og reduser defekter ved å kalibrere verktøy og ved akkreditert kvalitetssikringskalibrering.​
kalibrering av elektroverktøy, verktøytesting, metrologi, test av maskiners funksjonalitet

På tide å kalibrere?

Sikre kvaliteten og reduser defekter ved å kalibrere verktøy og ved akkreditert kvalitetssikringskalibrering.​
kalibrering av elektroverktøy, verktøytesting, metrologi, test av maskiners funksjonalitet

På tide å kalibrere?

Sikre kvaliteten og reduser defekter ved å kalibrere verktøy og ved akkreditert kvalitetssikringskalibrering.​
kalibrering av elektroverktøy, verktøytesting, metrologi, test av maskiners funksjonalitet

På tide å kalibrere?

Sikre kvaliteten og reduser defekter ved å kalibrere verktøy og ved akkreditert kvalitetssikringskalibrering.​
kalibrering av elektroverktøy, verktøytesting, metrologi, test av maskiners funksjonalitet

På tide å kalibrere?

Sikre kvaliteten og reduser defekter ved å kalibrere verktøy og ved akkreditert kvalitetssikringskalibrering.​
kalibrering av elektroverktøy, verktøytesting, metrologi, test av maskiners funksjonalitet
Lukk

Ofte stilte spørsmål – tjenester for industriverktøy og monteringsløsninger

Alle ofte stilte spørsmål om tjenestetilbudene våre for verktøy, programvare og utstyr

Installasjonstjenester

Kan jeg ta meg av monteringen selv?

Vi vil ikke anbefale det. En dårlig installasjon fører til økte kostnader, redusert produktivitet og lavere kvalitet. Hjelp fra en erfaren og sertifisert Atlas Copco tekniker sikrer rask og profesjonell problemløsning. På den måten kan du unngå noen av de vanligste problemene under installasjon, slik at du ikke trenger å bekymre deg.

Hvorfor må jeg kalibrere nye verktøy når jeg installerer dem?

Det første du bør vurdere, er verktøyets ferd fra produksjonsanlegget til deg. Det er vanskelig å vite hva som kan ha skjedd med verktøyet under transport. Noen ganger oppbevares verktøyet en stund før det sendes.

Det andre er at det ikke finnes en internasjonal standard for verktøykalibrering. Standardene for kalibrering varierer avhengig av land og bransje.

Derfor må en akkreditert partnerkalibrere de nye høypresisjons elektroverktøyene fra dag én. Denne prosessen sikrer at du får mest mulig utbytte av dem, og at du har full kontroll over produksjonskvaliteten.  

Dette er grunnen til at kalibrering fra dag én er en viktig del av installasjonstjenesten vår.

Hvilke sikkerhetsfaktorer må jeg vurdere når jeg installerer verktøy?

Alle sammen. Vi driver med håndholdte verktøy, og brukerens sikkerhet er alltid førsteprioritet.  

Vi kan redusere sikkerhetsrisikoen ved å sikre at profesjonelle sertifiserte teknikeretar seg av installasjonen på en sikker måte, uavhengig av om verktøyene er elektriske, pneumatiske eller hydrauliske.  

Det finnes alltid mange andre risikoer når folk bruker verktøy, for eksempel reaksjonskrefter, klemmepunkter og tilbehør som piper og slipeskiver. Derfor er installasjonsopplæringen vår nødvendig for å ivareta brukerens sikkerhet.

Hva er den beste måten å installere Atlas Copcos verktøy og programvare på?

Vi tilbyr EasyStart, installasjonstjenestene våre for både verktøy og programvareprodukter.

Standard EasyStart-pakken for verktøy inkluderer kalibrering, kontroll av leddtiltrekking og opplæring av brukeren. Videre konfigurerer vi grensesnittene i programvare og tar oss av tilkobling av eksterne enheter. Du kan tilpasse standard EasyStart-pakken ved å legge til avanserte tiltrekkingsstrategier, ekstra programsett, tilbehør og fysiske kontrolleroppsett.

Standard EasyStart-pakken for programvareprodukter omfatter installasjon, enkel konfigurasjon og testing av funksjoner og grensesnitt. I tillegg tilbyr vi sertifisert brukeropplæring og en sikkerhetskopi av alt arbeid som er gjort.

 

 

Vedlikeholdsløsninger for industriverktøy, programvare og utstyr

Hva er forebyggende vedlikehold?

Forebyggende vedlikehold er forebyggende tiltak som utføres på verktøyet eller tilleggsutstyret, noe som vanligvis omfatter utskifting av slitedeler eller smøring – for eksempel ved hjelp av vedlikeholdssettet. Etter forebyggende vedlikehold må det gjennomføres en test. Hvis vi jobber med et monteringsverktøy, krever det også kalibrering. For å utføre tester og kalibreringer,trenger du et verksted med håndverktøy, spesifikt utstyr og ekspertteknikere. 

Hva er et senter for verktøyhåndtering?

Et senter for verktøyhåndteringer en del av Uptime-serviceavtalen vår. Det er Atlas Copcos unike servicemodell, der personellet vårt er til stede på kundens anlegg, til faste tider, innenfor et bestemt tidsrom. I dette tidsrommet er de utstyrt med alt av verktøy som trengs for å reparere eller vedlikeholde Atlas Copcos egne eller andre merkers tiltrekkingsverktøy, fjerningsverktøy, slagverktøy, taljer osv., i tillegg til å administrere den installerte basen.

På et senter for verktøyhåndtering utfører de sertifiserte serviceteknikerne og ingeniørene våre spesifikt forebyggende vedlikehold og kalibreringer. De tar ansvar for pålitelighetssentrert vedlikehold (RCM – Reliability Centered Maintenance), linjestøtte, oppsett og dokumentstyring for ISO. Målet er kortere leveringstider for å øke kundens produktivitet.

Hva er vedlikehold av programvare?

Programvare trenger flere typer vedlikehold. Det kan være kun rutineoppgaver etter at feil er oppdaget av noen brukere, eller det kan være en betydelig hendelse. Her er noen typer vedlikehold basert på formål:

 • Korrigerende vedlikehold for å rette opp eller løse problemer oppdaget av brukere eller fra feilrapporter fra brukere.
 • Adaptivt vedlikehold for å holde programvareproduktet oppdatert og tilpasset den stadig skiftende verdenen av teknologi og næringsliv.
 • Perfektivt vedlikehold for å holde programvaren relevant over lang tid. Omfatter nye funksjoner og oppfyller nye brukerkrav for å forbedre programvaren og forbedre påliteligheten og ytelsen.
 • Forebyggende vedlikehold for å forhindre fremtidige problemer. Tar sikte på å ta fatt i problemer som ikke er vesentlige nå, men som kan føre til alvorlige problemer i fremtiden.

Vedlikeholdskontrakter for TechCover-programvare fra Atlas Copco inkluderer alt det ovennevnte og mer! Ikke bare sikrer de programvarens tilstand og tilgjengelighet, de hjelper også brukerne med å få mest mulig utbytte av den gjennom regelmessig opplæring, hjelp til endringsstyring og generell programstøtte.

Hvorfor trenger jeg vedlikehold av programvare?

Programvarens livssyklus starter ikke når kodingen begynner og slutter med produktlanseringen. I stedet er det en kontinuerlig livssyklus som gjør at programvaren kan utvikle seg og gi mer verdi gjennom utvikling og vedlikehold.

Teknologien endrer seg raskt, og eventuell programvare som brukes må oppdateres og vedlikeholdes på riktig måte.

Med kontrakter for vedlikehold av programvare levert av profesjonelle programvareleverandører kan du føle deg trygg på at du er dekket når det oppstår kompatibilitetsproblemer, feil og andre programvareproblemer.

Når det gjelder kostnader, kan du bruke kontrakter for proaktive vedlikehold av programvare for å få kontroll over budsjettet for vedlikehold av programvare. Hvis du allerede har dekning for programvareproblemer og får regelmessige oppdateringer, reduseres de totale IT-utgiftene til et gebyr for planlagt årlig vedlikehold. Dette eliminerer uventede reparasjonskostnader og selvfølgelig kostnader relatert til avbruddstid i produksjonen som følge av programvareproblemer. 

Hva er Health Check-programvare, og hvorfor er det viktig?

TechCover Health Check er ryggraden i vedlikeholdskontrakten. Health Check-programvaren kjører ved siden av programvareproduktet og overvåker hele systemets tilstand i sanntid (program, database, vert og nettverk).

Med Health Check kan vi levere proaktive tjenester og automatisk løse mindre problemer når de oppstår.

 

 

Kalibrering for verktøy og kvalitetssikringsutstyr

Hva er meningen med kalibrering?

I målingsteknologi og -metrologi innebærer kalibrering å fastslå og dokumentere avviket mellom avlesningen av et måleinstrument og verdien angitt av en referanseenhet på et høyere nivå. Kort fortalt er kalibrering en sammenligning av to verdier når en av disse verdiene allerede er kjent.

Hva er forskjellen mellom fabrikkalibrering og akkreditert kalibrering?

Det er bare ISO 17025-akkreditert leverandører som kan gjennomføre godkjente kalibreringer for kvalitetssikring. Måleutstyret må kunne spores til nasjonale standarder, og måleusikkerheten må være angitt. Det er strengere krav til prosesser, systemer, opplæring av teknikere og regelmessig utførte revisjoner. På den annen side kan kalibrering for kvalitetssikring på fabrikkene utføres av ikke-akkreditert leverandører. Dette er ofte en forenklet testprosedyre, som ikke nødvendigvis er sporbar og basert på nasjonale/internasjonale standarder, og det inkluderer ikke måleusikkerheter. 

Hva betyr sporbarhet innen kalibrering?

kalibrering beskriver sporbarhet en prosess der verktøyet kalibreres av mer nøyaktig utstyr i henhold til en nasjonal standard. Faktisk kalibrerer det nasjonale laboratoriet måleutstyret for å sikre en enda høyere nøyaktighet enn verktøyet. Dette handlingsforløpet gir oss det vi definerer som sporbarhet av resultatene. 

Hva er vanlige standarder for kalibreringslaboratorier? Hva er ISO 17025?

Når du vurderer kalibrering, må du sørge for at verktøyene og utstyret er i gode hender. ISO/IEC 17025 er en standard som definerer kompetanse for laboratorie- og feltkalibreringer. Det er også det viktigste kravet for å bli en godkjent kalibreringsleverandør. Flere produsenter av originalutstyr (OEM) bruker kvalitetsstyringsstandarden IATF 16949 – International Automotive Task Force. Denne standarden definerer krav til leverandører i bilindustrien, og krever at kalibrering må utføres av et akkreditert laboratorium.  

Hva er vanlige standarder for verktøykalibrering?

ISO 5393er en omfattende metode for å teste ytelsen til elektroverktøy, og testen av maskinens funksjonalitet følger utvalgte deler av denne omfattende standarden. Tyske produsenter av originalutstyr utviklet en ny standard for test av maskiners funksjonalitet,VDI/VDE 2645–2, som kan definere en sertifisering ved enten å sertifisere hele verktøyet eller sertifisere verktøyet bare for et bestemt bruksområde. Dessuten dekker denne normen ikke bare kalibrering av moment, men også vinkel. 

Hva er vanlige kalibreringsstandarder for kvalitetssikring?

ISO 6789 er en akkreditert kalibrering for skiftenøkler og dekker elektroniske skiftenøkler, doble skiftenøkler og klikknøkler. EURAMET/cg-14 er i dag den eneste utbredte standarden for akkreditert kalibrering av momenttransdusere for kvalitetskontroll. De fleste markeder bruker nasjonale standarder for akkrediterte kvalitetssikringskalibreringer basert på denne prosedyren. Det er også verdt å nevne VDI/VDE 2648 når det gjelder utstyr for vinkelkalibrering av kvalitetssikringsutstyr: Denne standarden brukes globalt på grunn av mangelen på internasjonale standarder. 

Hvor ofte bør jeg kalibrere verktøy?

I henhold til de internasjonale retningslinjene fra ILAC (International Laboratory Accreditation Cooperation), avhenger kalibreringsintervallene av flere faktorer, inkludert bruksfrekvens, nødvendig nøyaktighet og interne kvalitetskrav i bedriften din. Kundens kvalitetsstyringssystem bør definere kalibreringsintervallene, for eksempel ISO9001. Hvis det ikke finnes krav til kvalitet eller forskrifter, anbefaler vi imidlertid kalibrering hver 12. måned for verktøy og måleutstyr. For mange sikkerhetskritiske eller medisinske bruksområder krever retningslinjene intervaller på mellom tre og seks måneder.

Kalibrering er inkludert i de forebyggende vedlikeholdsprogrammene våre, altså ToolCover.

 

 

Rådgivnings og opplæringstjenester

Hva er leddintegritet?

Felles integritet betyr at et ledd kan tiltrekkes i henhold til den tekniske spesifikasjonen med en riktig tiltrekkingsprosess. Denne prosessen kan inkludere riktig klembelastning, tiltrekkingsmoment, stabil prosess og metode for å oppdage feil.

Hvordan bør jeg sikre leddintegritet?

Med utviklingen innen tiltrekking vil den omfattende analysen av klembelastning, tiltrekkingsmoment og vinkel gi deg de mest kritiske faktorene i den sanntids tiltrekkingsprosessen, slik at du kan sammenligne tiltrekkingsresultatet med den tekniske tegningen.  

Hvordan kan jeg løse problemer på bestemte ledd?

Tightening Quality er den optimale løsningen hvis du har problemer med bestemte ledd. Vi måler klembelastningen, tiltrekkingsmomentet og hele progresjonen til leddet, inkludert hvor tettsittende og elastisk det er, plastisk område og strekkgrense. Alt dette trengs for å definere problemet og gi en tilstrekkelig momentspesifikasjon eller tiltrekkingsprosess. Hvis Tightening Technique ikke kan løse problemet, legger vi vekt på forbedringer i utformingen.  

Tilbyr dere e-læring, eller bare klasseromsundervisning?

I dag tilbyr vi hovedsakelig klasseromsundervisning, spesielt rundt Tightening Technique. Andre typer klasseromsundervisning, for eksempel opplæring av brukere, er også tilgjengelig i utvalgte markeder. Vi bruker det nordamerikanske markedet til å teste nye e-læringer om Tightening Technique som vi håper vil være svært verdifulle for kundene våre, slik at vi snart kan innføre dem i andre markeder. 

Er kursinnholdet identisk for alle deltakere?

Vi tilbyr Tightening Technique-kurs på ulike nivåer: Basic, Advanced og Expert. Den grunnleggende versjonen er tilgjengelig i de fleste markeder, mens Advanced og Expert er tilgjengelig i utvalgte markeder. Videre kan vi skreddersy klasseromsundervisning for gruppen med deltakere. Vi har som mål å utvikle mer opplæring for personer fra spesifikke funksjoner i kundenes anlegg, for eksempel produksjon, forskning og utvikling, kvalitet, osv. 

Hvor lenge varer vanligvis kurset?

Alt fra en halv dag til opptil 2–3 dager, avhengig av kundens ønske og hvilken kategori deltakerne faller innunder. Denne opplæringen er ofte en blanding av teoretiske og praktiske deler.

 

 

Kvalitetssikring av en regulert hefteprosess

Hva er vanlige standarder for hefteprosesser? Hva er ISO 21368?

Industrinormer som ISO 21368 spesifiserer kravene til tilstrekkelig kvalitet ved sammeføyning av elastiske skjøter og generelle organisasjons- og rapporteringsprosedyrer for profesjonell produksjon, både i verksteder og på stedet. Den inkluderer å opprettholde kvalitetsstandarder innen fabrikasjon, protokollføring og å legge til rette for fullstendig dokumentasjon.

Hvordan sikrer jeg en regulert hefteprosess?

Forebyggende vedlikehold, prosessoptimalisering, opplæring, sporbarhet av data og regelmessig analyse er avgjørende for å sikre kontinuerlig kvalitet på elastiske skjøter.

 • Sporbarhet av data og overvåking av parametere beviser funksjonaliteten til den automatiserte produksjonsprosessen.
 • Regelmessigforebyggende vedlikehold sørger for at utstyret fungerer som det skal, og påvirker den kontinuerlige kvaliteten på bruksområdet.
 • Opplæringstilbudet vårt forbereder heftepersonell på å oppfylle ansvaret som følger med arbeidet.
 • Kontinuerlig prosessoptimaliseringsikrer at du kan oppfylle alle tidligere krav til elastiske skjøter.

 

 

Datadrevne tjenester innen produksjon

Hva er de viktigste produksjonsdataene?

 • Data som kan forbedre produktivitet og kvalitet
 • Data som kan støtte kontinuerlige forbedringer
 • Data som kan oppdage kritiske kvalitetsproblemer, indikasjoner som fører til avbruddstid eller omfattende omarbeiding

Produsenter har alltid forsøkt å samle verdifulle produksjonsdata gjennom tidsberegning av jobber og visuelle inspeksjoner. I dag har vi smarte integrerte enheter som kan gi oss informasjon automatisk og hjelper oss med å innhente data.  

Det er imidlertid viktig å bruke produksjonsdata på riktig måte for å forbedre den totale produktiviteten og kvaliteten.Lær hvordan vi kan hjelpe deg!

Hvilke fordeler får jeg med en skybasert løsning for dataanalyse?

Den datadrevne tjenesten ALTURE® er en skybasert løsning. Det er tre hovedårsaker til at vi har valgt nettskyen.

 • Ta i bruk de beste algoritmene og godt innlært maskinlæring
 • Eliminere begrensningen av datakraft
 • Muliggjøre ekstern problemløsning

I tillegg vil det å ha dataene i nettskyen holde ekstraarbeidet for kundenes IT-avdelinger til et minimum. Moderne skyleverandører sikrer at dataene er lett tilgjengelige for kundene, for å gi redusert ventetid og overholdelse av nasjonal datalovgivning.

Bør jeg være bekymret for datasikkerhet når jeg bruker datadrevne tjenester?

Nei, men du må passe på å oppfylle IT-krav.

Vi streber etter sikkerhet og følger bransjens sikkerhetsstandarder nøye, for eksempel SOC-2 og ISO 27001.

Vi bruker MS Azure som datasenter, noe som gir et høyt sikkerhetsnivå. For oss er det avgjørende at kundens IT-avdeling godkjenner oppsettet og føler seg trygge på at vi håndterer informasjonen. Derfor bruker vi bare pålitelige tilkoblingsteknologier som anbefales av mange kunders IT-eksperter.

Kunden deler kun relevant informasjon for å optimalisere produksjonsprosessene og vedlikeholdet av verktøy. Alle data utenfor dette omfanget filtreres før de sendes til skytjenesten.

Når kundene bruker ALTURE®,har de full kontroll over tilgangen. Brukere logger seg på med sin egen bedriftskonto, noe som sikrer at bedriftens krav til autentisering er oppfylt samtidig som det er brukervennlig.

 

 

Hvordan kan vi hjelpe?

Reservedeler
Reservedeler
Originale reservedeler, servicesett og serviceverktøy
 
Originale reservedeler, servicesett og serviceverktøy
Produktrelaterte dokumenter
Produktrelaterte dokumenter
Sikkerhetsinformasjon, produktinstruksjoner og håndbøker eller brukerveiledninger i ServAid
 
Sikkerhetsinformasjon, produktinstruksjoner og håndbøker eller brukerveiledninger i ServAid
Reparasjon
Reparasjon
Full kontroll over reparasjonene dine
 
Full kontroll over reparasjonene dine
Kalibrering
Kalibrering
Verktøykalibrering, akkreditert kvalitetssikringskalibrering​ og verktøytesting
 
Verktøykalibrering, akkreditert kvalitetssikringskalibrering​ og verktøytesting
Garanti
Garanti
Garantiinformasjon for utstyret, programvaren og reservedelene våre
 
Garantiinformasjon for utstyret, programvaren og reservedelene våre
Vanlige spørsmål
Vanlige spørsmål
Ofte stilte spørsmål om tjenestene våre
 
Ofte stilte spørsmål om tjenestene våre
Våre servicesentre
Våre servicesentre
Finn servicesentrene våre og kalibreringslaboratorier nær deg
 
Finn servicesentrene våre og kalibreringslaboratorier nær deg
Kontakt oss
Kontakt oss
Fyll ut skjemaet, så sender vi deg til riktig person
 
Fyll ut skjemaet, så sender vi deg til riktig person

Har du fortsatt spørsmål? Ta kontakt!