Se alle våre bransjer

Våre bransjer

Se alle våre bransjer

Våre bransjer

Se alle våre bransjer

Våre bransjer

Se alle våre bransjer

Våre bransjer

Se alle våre bransjer

Våre bransjer

Se alle våre bransjer

Våre bransjer

Se alle våre bransjer

Våre bransjer

Se alle våre bransjer

Våre bransjer

På tide å kalibrere?

Sikre kvaliteten og reduser defekter ved å kalibrere verktøy og ved akkreditert kvalitetssikringskalibrering.​
kalibrering av elektroverktøy, verktøytesting, metrologi, test av maskiners funksjonalitet

På tide å kalibrere?

Sikre kvaliteten og reduser defekter ved å kalibrere verktøy og ved akkreditert kvalitetssikringskalibrering.​
kalibrering av elektroverktøy, verktøytesting, metrologi, test av maskiners funksjonalitet

På tide å kalibrere?

Sikre kvaliteten og reduser defekter ved å kalibrere verktøy og ved akkreditert kvalitetssikringskalibrering.​
kalibrering av elektroverktøy, verktøytesting, metrologi, test av maskiners funksjonalitet
Lukk
Appliance Banner

Husholdningsapparater

Hjem, kjære hjem begynner allerede på fabrikken

Hvitevarer finnes overalt i våre moderne hjem.

Men før de kommer til kjøkkenet eller vaskerommet, står produsentene overfor en rekke unike markedsførings- og produksjonsutfordringer. Omfattende konkurranse i alle segmenter, lave marginer, uforutsigbare forbrukerkrav og økende krav til bærekraft øker kompleksiteten.

 

 

I produksjon av hvitevarer overlever bare de kuleste og hotteste

Verden endrer seg raskere og raskere. Økt konkurranse kombinert med uforutsigbar kundeatferd, kortere produktlevetider og usikre globale markedsforhold som påvirker etterspørselen og forsyningskjeder, gjør det vanskeligere å forutsi hva man skal produsere og når man skal gjøre det. I tillegg krever statlige myndigheter og markedene at produksjon skal utføres på en mer bærekraftig måte.

Effektivitet, fleksibilitet og bærekraft. Alt i ett. I produksjonsbransjen for hvitevarer er smartfabrikken det hotteste konseptet i dag!

Smartere produksjon i smartfabrikker

I Industri 4.0 er smartfabrikken et digitalisert og svært automatisert produksjonsanlegg som bruker tilkoblede enheter, maskiner og produksjonssystemer til kontinuerlig å samle inn og dele data. Data som kan brukes til å forbedre prosesser, samt proaktivt løse eventuelle problemer som kan oppstå langs produksjonslinjen.

 

SIA Article Automation

Automatikk

Automatisering i industriell produksjon gir et fremtidsrettet svar på stadig økende krav til presisjon for anlegg og maskiner. Det gir mulighet for det største nivået av samlebåndsstyring, forkorter produksjonsveier og øker effektiviteten. Fordeler som muliggjør mer skalerbare, fleksible og feilsikre produksjonsprosesser som øker produksjonen, produktiviteten og forkorter tiden som kreves for å tilpasse seg endringer i produktblandingen. Alt dette oppnås samtidig som driftskostnadene reduseres og avkastningen forbedres.

Icons Smart Integrated Assembly

Fleksibilitet

Elektriske verktøy utstyrt med en integrert styreenhet kan styres og enkelt konfigureres etter produksjonssystemet. Dette gjør det enkelt å justere produksjonslinjer med blandet produksjon og produktvarians. I tillegg, ved å samle inn og dokumentere data langs samlebåndet, forbedres kapasiteten til å overvåke, analysere og kontinuerlig forbedre prosesser. Fordeler som alle øker evnen til raskere og mer effektivt å tilpasse produksjonslinjen etter interne eller eksterne endringer og krav.

Icons Smart Integrated Assembly

Bærekraft

Ved bedre styring av monteringsprosessen ned til den enkelte stasjon, vil overgangen til smartere verktøy og løsninger redusere antall omarbeider og tilbakekallinger. Materialer og energi brukes mer effektivt, og unødvendig avfall minimeres. Fordeler som bidrar til å redusere karbonavtrykket. I tillegg gir forbedret sporbarhet mer forebyggende vedlikehold, noe som ytterligere reduserer ressursavfall. Bærekraft gir et avgjørende konkurransefortrinn som er viktig for kundene og lønnsomheten til enhver hvitevareprodusent.

Atlas Copcos veikart for smartere produksjon

Smart Integrated Assembly er vårt konsept på fem trinn for industriprodusenter som ønsker å endre seg og implementere smartfabrikker. Det omfatter vårt økosystem av verktøy, maskinvare, programvare og tjenester som gir uovertruffen konkurranseverdi i hvert trinn av kundenes produksjonssykluser. Resultatet er mer effektive, fleksible, tilpasningsdyktige og sikre produksjonsprosesser som bidrar til redusert avbruddstid, bedre bruk av materialer og energi og en betydelig avfallsreduksjon.

 

Med utfordringene mange hvitevareprodusenter står overfor, har vi løsningene som hjelper deg med øke presset på konkurrentene dine.

 

 

Lær mer, og bli inspirert!

La oss dele vår kunnskap og erfaring og overlate resten til fantasien.

Washroom-01

Bærekraftig apparatproduksjon imøtekommer krav fra kunder og bunnlinjen.

19 september, 2023

Bærekraftige prosesser kan spare ressurser og hjelpe produsenter med å redusere miljøavtrykket og samtidig øke lønnsomheten. Med kunder og myndigheter som krever mer bærekraftige prosesser fra apparatprodusenter, er dette et nøkkelområde som raskt blir et spørsmål om konkurransedyktig overlevelse.

La oss hjelpe deg med å oppfylle løftene til Industri 4.0 og smartfabrikker!

explainer icon