Atlas Copco Norway - Industriverktøy og monteringssystemer
Våre løsninger
Industriverktøy og monteringssystemer
Løsninger
Bransjer som betjenes
Industriverktøy og monteringssystemer
Luftfart
Energiteknikk
Løsninger
Produkter
Energiteknikk
Energilagringssystemer
Specialty Rental Solutions
Kompressorer
Løsninger
Produkter
Kompressorer
Products and solutions
Løsninger
Oil-sealed vacuum pumps
Drills
Products and solutions
Rental fleet
Products and solutions
Energy Storage Systems
Products and solutions
Mobile air compressors
Products and solutions
Electric Variable Compressors
Large High Pressure Diesel Compressors
Large Low Pressure Diesel Compressors
Small Towable Compressors
Small Vehicle Mounted Compressors
Mobile generators
Products and solutions
Large Diesel Generators
Medium Diesel Generators
Small Diesel Generator

Produktivitet

En av de viktigste ytelsesmåleparametrene for suksess i produksjons- og monteringsindustrien.

Produktivitet er et mål på økonomisk ytelse som sammenligner mengden varer og tjenester som produseres med mengden ressurser som brukes til å produsere disse varene og tjenestene. Det er et forhold mellom produksjon og tilførsel og er et uttrykk for produksjonseffektivitet.

Men hvorfor betyr produktivitet så mye i industriproduksjon? Grunnen er at i et konkurranseutsatt marked der kundens behov stadig endres, har evnen til å gjøre mer med mindre vært og vil fortsette å være en driver for all utvikling innen produksjon og montering. Produktivitet kan forbedres ved for eksempel å implementere tidseffektive produksjonsmetoder, ny teknologi samt mer effektiv bruk av gitte ressurser.

Med vårt omfattende og bransjeledende tilbud innen verktøy- og løsningsutvikling, ergonomi, trådløs teknologi, elektrifisering og bærekraft er Atlas Copco den foretrukne partneren for å øke produktiviteten på alle nivåer.

Produktivitet er en nøkkelfaktor i moderne industriell produksjon. La oss dele vår innsikt, våre erfaringer og vår kunnskap for å hjelpe deg med å forbedre effektiviteten i produksjonsprosessene dine. Eller med andre ord, å maksimere produksjonen og minimere tilførselen.