Se alle våre bransjer

Våre bransjer

Se alle våre bransjer

Våre bransjer

Se alle våre bransjer

Våre bransjer

Se alle våre bransjer

Våre bransjer

Se alle våre bransjer

Våre bransjer

Se alle våre bransjer

Våre bransjer

Se alle våre bransjer

Våre bransjer

På tide å kalibrere?

Sikre kvaliteten og reduser defekter ved å kalibrere verktøy og ved akkreditert kvalitetssikringskalibrering.​
kalibrering av elektroverktøy, verktøytesting, metrologi, test av maskiners funksjonalitet

På tide å kalibrere?

Sikre kvaliteten og reduser defekter ved å kalibrere verktøy og ved akkreditert kvalitetssikringskalibrering.​
kalibrering av elektroverktøy, verktøytesting, metrologi, test av maskiners funksjonalitet

På tide å kalibrere?

Sikre kvaliteten og reduser defekter ved å kalibrere verktøy og ved akkreditert kvalitetssikringskalibrering.​
kalibrering av elektroverktøy, verktøytesting, metrologi, test av maskiners funksjonalitet

På tide å kalibrere?

Sikre kvaliteten og reduser defekter ved å kalibrere verktøy og ved akkreditert kvalitetssikringskalibrering.​
kalibrering av elektroverktøy, verktøytesting, metrologi, test av maskiners funksjonalitet

På tide å kalibrere?

Sikre kvaliteten og reduser defekter ved å kalibrere verktøy og ved akkreditert kvalitetssikringskalibrering.​
kalibrering av elektroverktøy, verktøytesting, metrologi, test av maskiners funksjonalitet

På tide å kalibrere?

Sikre kvaliteten og reduser defekter ved å kalibrere verktøy og ved akkreditert kvalitetssikringskalibrering.​
kalibrering av elektroverktøy, verktøytesting, metrologi, test av maskiners funksjonalitet

På tide å kalibrere?

Sikre kvaliteten og reduser defekter ved å kalibrere verktøy og ved akkreditert kvalitetssikringskalibrering.​
kalibrering av elektroverktøy, verktøytesting, metrologi, test av maskiners funksjonalitet
Lukk
Produksjon på karosseriverksted

Løsninger for produksjon på karosseriverksted

 

Utfordringer | Løsninger | Smart teknologi | Innsikt | Kontakt

 


Løser utfordringene ved å bruke forskjellige materialer for å gjøre kjøretøyet letter

Verden beveger seg bort fra fossile brensler og karbonutslipp og mot smarte nett og elektriske kjøretøy. Disse endringene skaper et behov hos bilprodusenter for å se etter leverandører med innovative løsninger for å gjøre ting lettere og som kan håndtere sammenkobling av bilkarosseridesign med blandede materialer.

Mer enn noen gang før bruker bilprodusenter lette materialer i karosseriene. Disse materialene inkluderer blant annet aluminium, høyfast og ultra-høyfast stål, kompositter og karbonfiber.

Sammenkobling av ulike karosserikomponenter kan være komplisert når prosesser som sveising ikke er en perfekt løsning og ikke kan sikre at sikkerhetskritiske forbindelser har integriteten til å tåle kollisjonstester.

2500selvstansende nagler

160meter med lim

200skruer for flytbor

Velprøvde løsninger med teknologier for avansert klebemiddelpåføring, selvstansende nagling og flytborefesting

Som et resultat av økt bruk av aluminiuminnhold i kjøretøy har OEM-er henvendt seg til oss for løsninger for å sette sammen kjøretøykomponenter som holder integritet og overholder de strenge sikkerhetsstandardene som myndighetene har pålagt over hele verden.

Vi tilbyr robuste, stabile og velprøvde løsninger med våre teknologier for industrielle påføring, selvstansende nagling og flytborefesting. Våre teknologier brukes både uavhengig og sammen i flere bilkarosserioppgaver og -prosesser. Uansett hva utfordringen er, ser vi alltid det store bildet for prosessene til kundene våre. Vi jobber ved din side for å utvikle skreddersydde løsninger som oppfyller de strengeste standardene innen produktivitet, kvalitet og bærekraft. Vi ønsker å være en forlengelse av ditt innovasjonsteam.

 

Selvstansende nagling: sterke, pålitelige skjøter

Selvstansende nagling skaper sikkerhetskritiske, robuste skjøter med fleksibiliteten til klebemiddelkompatibilitet og flere materialkombinasjonskapasiteter

Industriell påføring for høy kvalitet i produksjonen

Påføring av klebemiddel under sammenkoblingsprosessene øker kollisjonsytelsen, kjøretøyets stivhet og motstand mot korrosjon.

Flytborefesting: perfekt for tilgang på én side

Koble sammen flere stabler av en rekke ulike materialer med et smart, høyt spesialisert festesystem som overvåker innsetting basert på de typene av materialer som brukes

Påføring av smal flens på karosseriet

Løsninger for selvstansende nagling

Utmerket for sammenkobling av blandede materialer som aluminium og høyfast stål på karosseriet

Industrielle SCA-påføringsløsninger for kjøretøyproduksjon på karosseriverkstedet

Industrielle påføringsløsninger

Ideelle løsninger for liming, lyddemping og fylling av sprekker i karosseriproduksjon

K-Flow-flytborefesting for verkstedløsninger for kjøretøyproduksjon

Løsninger for selvborende nagling

Perfekt for festing av karosserikomponenter som er begrenset til tilgang på én side

Generer verdi fra relevante data under kvalitetskontroller

Ta prosessen til neste nivå med våre Quality Assurance (QA) Smart Connected-løsninger for Industri 4.0. Planlegg, programmer og utfør kvalitetskontroller uansett hvor du er. Få tilgang til data i sanntid og sjekk resultatene fra hvilken som helst enhet med en nettleser.

Fleksibelt produkttilbud som passer til dine behov

Finn ut mer om hele spekteret av sammenføyningsløsninger, inkludert lime-, tetnings- og dempingsteknologi fra vår SCA-produktserie, Henrob selvborende nagler og naglesystemer, og gjennomstrømningsboring fra vår K-Flow-produktserie

Innsikt

Henrob T-Rivets with Body-In-White

Creating a strong, reliable joint with self-pierce riveting

13 november, 2019

Error-proofing techniques to achieve the perfect SPR joint quality, every time. You need to know that your self-pierced rivets are correctly inserted. You can visually inspect the rivet head which should indicate that you have a sound joint, although this is only part of the story.

Gap filler tightening of modules

Gap filler: Powerful compound for higher performance

9 desember, 2019

Temperature management plays a key role for the high-voltage batteries of electric vehicles. Battery cells can only deliver maximum performance within a certain temperature range and must not overheat. In order to effectively transfer the heat caused by cell operation to the surroundings, a thermal compound is applied to the battery tray – this is a critical step in the joining process.

See more about our combined offering for joining solutions
https://author-atlascopco-prod.adobecqms.net/content/dam/atlas-copco/industrial-technique/products/joining-solutions/3techniques.jpg
See more about our combined offering for joining solutions

Løsninger for produksjon på karosseriverksted

explainer icon