Se alle våre bransjer

Våre bransjer

På tide å kalibrere?

Sikre kvaliteten og reduser defekter ved å kalibrere verktøy og ved akkreditert kvalitetssikringskalibrering.​
kalibrering av elektroverktøy, verktøytesting, metrologi, test av maskiners funksjonalitet
Lukk
Toppmoderne EV-batterier med høy effektivitet bidrar til e-mobilitet for elektriske biler og lastebiler

Fremtiden for produksjon av batterier for elektriske kjøretøy

Forbedre innovasjonene deres for elektriske kjøretøy med de riktige materialene, teknologier for tiltrekking og forbindelser, prosesskontroll og kvalitetskontroll.

Utfordringer | Prosess | Operatørsikkehet | Smarte teknologier | Innsikt

Elektromobilitet og lett design endrer bilindustrien radikalt

Bilindustrien er i en viktig overgangsfase med radikale endringer for å oppfylle strenge globale miljømål. Viktige trender i bilindustrien inkluderer implementering av nye driftskonsepter som batteri (EV), hybrid (HEV) og brenselcelle (FCEV) for elektriske kjøretøy og reduksjon av kjøretøyets vekt for å oppnå høyere energieffektivitet.

Elektriske biler revolusjonerer bilindustrien

Produksjonsoppsettet må være skalerbart for å kunne vokse med høy etterspørsel, men også for å være fleksibelt og takle nye krav som kommer i fremtidige generasjoner.

Henrik Elmin , Direktør for forretningsområdet Industrial Technique

Produksjonsprosess for batterier for elektriske kjøretøy – nye utfordringer og muligheter til å takle klimaendringer

Hos Atlas Copco fremmer vi innovasjon for å håndtere de banebrytende materialinspeksjons- og monteringsløsningene for å realisere prosesser med høy ytelse i alle ledd i produksjonsprosessen for batterier for elektriske kjøretøy. 

Vi kombinerer inspeksjons- og monteringsteknologier med kvalitetssikring og feilsikring for å skape Smart Connected Assembly-løsninger som realiserer visjonen til Industri 4.0 og driver innovasjon. 

Som innovasjonspartner hjelper vi deg med å møte alle utfordringene i prosessen med montering av elektriske kjøretøy

 

Elektrifisering er ikke fremtiden – det skjer akkurat nå

Hvert år lanseres nye modeller av elektriske kjøretøy på markedet fra både veletablerte produsenter og nye merker. 

Hele bransjen rundt elektrifisering endrer seg i høy hastighet, spesielt når det gjelder kjernen i det elektriske kjøretøyet – batteriet. Den påkrevde kjørestrekningen og utfordringen for å minimere ladetiden øker kontinuerlig.

Ulike typer battericeller, for eksempel sylindriske celler, prismatiske celler eller poseceller, påvirker produksjonsprosessen.

Batterivekten må reduseres betydelig og produksjonsprosessene må optimaliseres og være globalt skalerbare. I tillegg tilpasses det overordnede designet hele tiden på grunn av endringer i produkter og tilgjengelige ressurser.


 

Ulike typer battericeller brukes, f.eks. sylindriske celler, prismatiske celler eller poseceller.

Innovative, sikre og effektive monteringsprosessløsninger –

Finn ut hvordan vi støtter EV-batteriproduksjonsprosessen

Mange nye og eksisterende utfordringer må løses i produksjonsprosessen til elektriske kjøretøy, batterier og drivlinjer. For effektiv produksjon må du implementere flere teknologier i montering, feilsikring og kvalitetssikring for å oppfylle kundenes forventninger.

Avgjørende i en effektiv prosess er tilgjengeligheten av raske og nøyaktige monteringsverktøy og påføringssystemer som sikrer konsekvent boblefri påføring, sammen med klinkesystemer som trygt kan skjøte sammen blandede materialer uten skade og flyteboring for å skape reversible, sikre skjøter der det bare er tilgang på én side.

For å utfylle disse gir feilsikring med prosesskontroll produksjon som "gjøres riktig første gang", og kvalitetssikring inkludert kalibrering, måling og rapportering sikrer at feil fikses kostnadseffektivt, og at hver montering er fullstendig sporbar.

Fra celleproduksjon til sluttmontering – Atlas Copco er innovasjonspartneren for produksjon av batterier for elektriske kjøretøy og datadrevet prosessforbedring

0-1. Cellekomponent og celleinspeksjon
Bruk av inspeksjonssystemer for å overvåke produktkvalitet for alle typer battericeller og batterikomponenter tidlig i prosessen sikrer ressurs- og kostnadseffektivitet i produksjonen. De gir systemoperatører informasjon om prosess- og produktkvalitet og fremhever potensialet for optimalisering.

2. Cellestabelmontering
Ulike produksjonsmetoder for sylindriske og prismatiske celler er nødvendig. En perfekt kombinasjon av påføringssystemer for celleliming og systemer for selvstansende nagling for montering av modulene øker kvaliteten, for eksempel liming av cellene ved hjelp av et materiale med to komponenter (2C). For sylindriske celler er lavviskositetsmateriale ved innsprøytning på flere punkter og liming av sideveggene det optimale valget.

3. Modulmontering
Når cellene er stablet sammen, trenger de en solid innramming rundt for å bygge en modul.

4. Batterikassemontering
Den monterte batterimodulen må plasseres riktig i batterikassen. En kasse av høy kvalitet er viktig for å sikre at batteriet kan gi optimal ytelse og gir også strukturell stabilitet til hele bilen.

5. Termisk styring
Et termisk massemateriale er nødvendig for å håndtere batterivarmen. En detaljert kontroll av kassen og riktig materialberegning gir riktig grunnlag for optimal påføring av tetningsmiddel med et påføringssystem.

6. Montering av moduler
Etter påføring av det sammensatte termiske materialet må modulen monteres og festes til batterikassen. En multispindel med 3D-robotstyring gir en perfekt tiltrekkingsprosess.

7. Montering av elektriske komponenter
Ved hjelp av batteriverktøy med en integrert styreenhet oppnås en nøyaktig montering i dette komplekse prosesstrinnet, mens isolerte kontakter gir optimal sikkerhet for operatøren. Trådløse systemer for plassering av boltnivå og programvare for prosesskontroll veileder operatøren tydelig og øker batterikvaliteten.

8. Brannvern
Hvis battericellene antennes, skal passasjerene ha minst fem minutter på seg til å forlate kjøretøyet. Påføring av et brannvernmateriale med to komponenter forsinker gjennombrenning. For dette må påføringen av brannvernmaterialet i en flat strøm være sømløs og svært presis. Vision-løsninger inspiserer og kontrollerer riktig bruk.

9. Dekseltetning
For å sikre at fuktighet ikke kan komme inn eller gasser kommer ut, kreves det en dekseltetning. Den tette dekseltetningen forhindrer lekkasjer og garanterer at det kan utføres service på batteriet. 

10. Sammenføyning av deksel til kasse
Batteriproduksjonen er ferdig når kassen lukkes. Rask syklustid, høy kompleksitet og behovet for å kunne utføre service gjør dette siste trinnet utfordrende. Flytborefesting med vår K-flow-produktserie er en optimal, reversibel festeteknologi.

Arbeide trygt rundt høye spenninger

Batterier krever nye innovasjoner som isolerte hylser for å beskytte operatører mot høye spenninger og forhindre kortslutninger eller jording som kan forårsake alvorlig skade.

 

EV-batteriproduksjonsprosessen er utfordrende

Vi undersøker utfordringene og illustrerer løsninger for å løse dem. En av disse utfordringene er celle-til-celle-montering, et tidlig skritt i batteriproduksjonsprosessen.
Finn ut mer i rapporten vår om "fremtidens batterimonteringsløsninger for elektriske kjøretøy."

Nøyaktig og pålitelig tetning for batterikassedekselet

Å sikre at batterikassen er forseglet ordentlig før dekselet monteres, er en viktig del av batterimonteringen. Presisjonsløsninger som ikke gjør bruk av varme eller bruker visse materialer, er nødvendige for å oppnå skikkelig isolering av den interne og eksterne atmosfæren.

Nøyaktig og pålitelig tetning for batterikassedekselet er avgjørende

Hør fra ekspertene våre

Step 2: Cell stack assembly

Montering av elbilbatteri: Montering av cellestabel (trinn 2)

23 juni, 2022

Én enkelt battericelle vil ikke få hjulene i et elektrisk kjøretøy (EV) i bevegelse. Vi hjelper deg med å finne den beste dispenserløsningen som gir et resultat som oppfyller kravene til sikkerhet, elastisitet og lang levetid gjennom hele batteriets levetid.

Operator using Bonder X on car body

How to increase quality in manual bonding

13 november, 2019

For certain applications, it may be useful to apply adhesives and sealants manually rather than automatically. Planners and users should note several factors in order to achieve a consistently high quality.

Oppdag våre teknologier og løsninger for batteriproduksjon for elektriske kjøretøy

Oppdag våre teknologier og løsninger for batteriproduksjon for elektriske kjøretøy

 
Tiltrekkingsløsninger
Fleksibel produksjon med batteriverktøy og verktøyplassering
Tiltrekkingsløsninger
Sammenkoblingsløsninger
Innovative forbindingsløsninger gjør det mulig å redusere vekten for å forbedre energieffektivitet
Sammenkoblingsløsninger
Service
Service og databehandling med datadrevet tjeneste
Service

Finn ut mer om våre innovative løsninger for å løse dine utfordringer innen elektromobilitet og batterimontering på elektriske kjøretøy

Flere automatiserte løsninger

Finn ut mer om løsninger for visuell inspeksjon fra ISRA VISION, en del av Atlas Copco Group.

Fremtiden for produksjon av batterier for elektriske kjøretøy

explainer icon