Manuell liming - Atlas Copco Norway
Atlas Copco Norway - Industriverktøy og monteringssystemer
Våre løsninger
Industriverktøy og monteringssystemer
Løsninger
Bransjer som betjenes
Industriverktøy og monteringssystemer
Luftfart
Energiteknikk
Løsninger
Produkter
Energiteknikk
Energilagringssystemer
Kompressorer
Løsninger
Produkter
Kompressorer
Products and solutions
Løsninger
Drills
Products and solutions
Rental fleet
Products and solutions
Energy Storage Systems
Products and solutions
Manuell liming av høy kvalitet er en utfordring. Finn ut hva du kan gjøre for å forbedre påføringskvaliteten.

Manuell liming av høy kvalitet er en utfordring. Finn ut hva du kan gjøre for å forbedre påføringskvaliteten.

Slik øker du kvaliteten ved manuell liming

For enkelte bruksområder kan det være nyttig å påføre lim og tetningsmidler manuelt istedenfor automatisk. Planleggere og brukere bør merke seg flere faktorer for å oppnå en konsekvent høy kvalitet.

19. mars 2021

Bilindustri Industriverktøy og systemløsninger Påføringsløsninger Tilkoblingsløsninger Produkter Artikler Sammenkoblingsløsninger

1. Materialtrykkregulator mot pumpeslag

Det såkalte pumpeslaget har ofte en negativ innvirkning på manuell påføring av lim. Ved overgangspunktet fra materialpumpens startløft til lavt løft kan det oppstå kortsiktige trykksvingninger som fører til økt eller redusert materiallekkasje ved applikatoren. Det er viktig at systemet konfigureres tilsvarende godt og at trykkene stilles inn riktig. Bruk av en materialtrykkregulator kan redusere støtet. Dette bidrar til ren og jevn påføring.

2. Behandlingsenhet for optimal temperatur

Moderne klebemidler krever i økende grad en temperaturbehandlingsenhet for å kunne behandles nøyaktig. Epoksyharpikslim, for eksempel, behandles ved temperaturer på mellom 40 og 60 °C. Konsekvent og nøyaktig temperaturstyring er avgjørende i hele systemet fra pumpen via slangen til applikatoren. Applikatoren bør derfor være spesielt utformet for oppvarmede systemer og være godt isolert for å unngå skade.

3. Reduser slangens påvirkning

På grunn av tendensen til å temperere limet må også materialslangen kunne varmes opp og tåle høyt trykk på grunn av materialet med høyere viskositet, noe som øker vekten og volumet. Når du velger håndapplikatoren, må du derfor være oppmerksom på en roterende kobling, slik at arbeideren kan bevege seg fleksibelt og ikke hemmes av slangen. Det anbefales også å bruke en balanseenhet som applikatoren og slangen kan henges på. Denne bærer systemets vekt og reduserer derfor belastningen på arbeideren.

4. Legg merke til verktøyergonomien

Ergonomien til selve verktøyet spiller en viktig rolle i å arbeide produktivt og produsere nøyaktige resultater. Applikatoren bør være godt balansert, ha et stort håndtak og om mulig et ekstra håndtak. Et ekstra håndtak bidrar til gi enheten bedre balanse og forhindrer for tidlig tretthet. I tillegg påvirker utløseren ergonomien: Pneumatiske utløsere er fordelaktige fordi brukeren ikke trenger å bruke like mye kraft.

5. Jevn materialstrøm

Å produsere en jevn limperle er en spesiell utfordring ved manuelle påføringer. I praksis er spesielt såkalte hammerhoder et vanlig problem, for eksempel for mye materiale påført i begynnelsen eller på slutten av påføringen. Enheter som gjør at materialflyten kan kontrolleres, gir en god løsning. Dette fordeler materialet jevnt, og det kan justeres individuelt avhengig av komponent, påføring og påføringshastighet. Dette forhindrer hammerhoder, reduserer omarbeiding og forbedrer den generelle påføringskvaliteten og -produktiviteten.

 
Manuell applikator Bonder X
 
Manuell applikator Bonder X
 
Manuell applikator Bonder X
Manuell applikator Bonder X
Bonder X: Vår løsning for utmerket manuell liming
Bonder X: Vår løsning for utmerket manuell liming
Atlas Copcos håndapplikator Bonder X er spesielt utformet for arbeid med materialer med middels og høy viskositet. Det lille og ergonomiske verktøyet har et ekstra håndtak og en pneumatisk utløser som krever mindre trykk. Materialslangen kan kobles til applikatoren med et roterende ledd for å oppnå god tilgjengelighet og mindre belastning på operatøren. Fest koblingen for materialforsyning i tre posisjoner for maksimal fleksibilitet: topp, bunn og side. Spesiell varmebeskyttelse hindrer personskader ved arbeid med varmt materiale. En spesiell ventilteknologi forhindrer «hammerhoder» i begynnelsen av limperlen og forbedrer påføringskvaliteten.
 
Atlas Copcos håndapplikator Bonder X er spesielt utformet for arbeid med materialer med middels og høy viskositet. Det lille og ergonomiske verktøyet har et ekstra håndtak og en pneumatisk utløser som krever mindre trykk. Materialslangen kan kobles til applikatoren med et roterende ledd for å oppnå god tilgjengelighet og mindre belastning på operatøren. Fest koblingen for materialforsyning i tre posisjoner for maksimal fleksibilitet: topp, bunn og side. Spesiell varmebeskyttelse hindrer personskader ved arbeid med varmt materiale. En spesiell ventilteknologi forhindrer «hammerhoder» i begynnelsen av limperlen og forbedrer påføringskvaliteten.
Kontakt våre eksperter for manuell liming!
Kontakt våre eksperter for manuell liming!