Våre løsninger
Industrial Tools & Solutions
Løsninger
Bransjer som betjenes
Industrial Tools & Solutions
Bransjer som betjenes
Industriell montering
Bransjer som betjenes
Luftfart
Bransjer som betjenes
Luftfart
Luftfart
Luftfart
Luftfart
Produkter
Industrial Tools & Solutions
Bearbeidende verktøy
Produkter
Bearbeidende verktøy
Bearbeidende verktøy
Bearbeidende verktøy
Bearbeidende verktøy
Bearbeidende verktøy
Bearbeidende verktøy
Bearbeidende verktøy
Bearbeidende verktøy
Bearbeidende verktøy
Monteringsverktøy og systemløsninger
Tilbehør til luftledninger
Produkter
Tilbehør til luftledninger
Tilbehør til luftledninger
Service
Industrial Tools & Solutions
Atlas Copcos serviceløsninger
Service
Atlas Copcos serviceløsninger
Atlas Copcos serviceløsninger
Atlas Copcos serviceløsninger
Atlas Copcos serviceløsninger
Power Equipment
Løsninger
Produkter
Power Equipment
Utstyr for lett konstruksjon og riving
Produkter
Utstyr for lett konstruksjon og riving
Utstyr for lett konstruksjon og riving
Utstyr for lett konstruksjon og riving
Utstyr for lett konstruksjon og riving
Utstyr for lett konstruksjon og riving
Utstyr for lett konstruksjon og riving
Utstyr for lett konstruksjon og riving
Utstyr for lett konstruksjon og riving
Utstyr for lett konstruksjon og riving
Atlas Copco Rental
Løsninger
Resources
Atlas Copco Rental
Resources
Compressors
Løsninger
Products
Compressors
Industrielle løsninger for kondensatbehandling
Products
Industrielle løsninger for kondensatbehandling
Industrielle løsninger for kondensatbehandling
Industrielle løsninger for kondensatbehandling
Industrielle løsninger for kondensatbehandling
Process gas and air equipment
Service og deler
Compressors
Luftkompressordeler
Maksimer effektiviteten
Service og deler
Maksimer effektiviteten
Maksimer effektiviteten
Maksimer effektiviteten
Compressors
Manuell liming av høy kvalitet er en utfordring. Finn ut hva du kan gjøre for å forbedre påføringskvaliteten.

Manuell liming av høy kvalitet er en utfordring. Finn ut hva du kan gjøre for å forbedre påføringskvaliteten.

Slik øker du kvaliteten ved manuell liming

For enkelte bruksområder kan det være nyttig å påføre lim og tetningsmidler manuelt istedenfor automatisk. Planleggere og brukere bør merke seg flere faktorer for å oppnå en konsekvent høy kvalitet.

30. juni 2020

Bilindustri Industriverktøy og systemløsninger Påføringsløsninger Tilkoblingsløsninger Produkter Artikler Tilkoblingsløsninger

1. Materialtrykkregulator mot pumpeslag

Det såkalte pumpeslaget har ofte en negativ innvirkning på manuell påføring av lim. Ved overgangspunktet fra materialpumpens startløft til lavt løft kan det oppstå kortsiktige trykksvingninger som fører til økt eller redusert materiallekkasje ved applikatoren. Det er viktig at systemet konfigureres tilsvarende godt og at trykkene stilles inn riktig. Bruk av en materialtrykkregulator kan redusere støtet. Dette bidrar til ren og jevn påføring.

2. Behandlingsenhet for optimal temperatur

Moderne klebemidler krever i økende grad en temperaturbehandlingsenhet for å kunne behandles nøyaktig. Epoksyharpikslim, for eksempel, behandles ved temperaturer på mellom 40 og 60 °C. Konsekvent og nøyaktig temperaturstyring er avgjørende i hele systemet fra pumpen via slangen til applikatoren. Applikatoren bør derfor være spesielt utformet for oppvarmede systemer og være godt isolert for å unngå skade.

3. Reduser slangens påvirkning

På grunn av tendensen til å temperere limet må også materialslangen kunne varmes opp og tåle høyt trykk på grunn av materialet med høyere viskositet, noe som øker vekten og volumet. Når du velger håndapplikatoren, må du derfor være oppmerksom på en roterende kobling, slik at arbeideren kan bevege seg fleksibelt og ikke hemmes av slangen. Det anbefales også å bruke en balanseenhet som applikatoren og slangen kan henges på. Denne bærer systemets vekt og reduserer derfor belastningen på arbeideren.

4. Legg merke til verktøyergonomien

Ergonomien til selve verktøyet spiller en viktig rolle i å arbeide produktivt og produsere nøyaktige resultater. Applikatoren bør være godt balansert, ha et stort håndtak og om mulig et ekstra håndtak. Et ekstra håndtak bidrar til gi enheten bedre balanse og forhindrer for tidlig tretthet. I tillegg påvirker utløseren ergonomien: Pneumatiske utløsere er fordelaktige fordi brukeren ikke trenger å bruke like mye kraft.

5. Jevn materialstrøm

Å produsere en jevn limperle er en spesiell utfordring ved manuelle påføringer. I praksis er spesielt såkalte hammerhoder et vanlig problem, for eksempel for mye materiale påført i begynnelsen eller på slutten av påføringen. Enheter som gjør at materialflyten kan kontrolleres, gir en god løsning. Dette fordeler materialet jevnt, og det kan justeres individuelt avhengig av komponent, påføring og påføringshastighet. Dette forhindrer hammerhoder, reduserer omarbeiding og forbedrer den generelle påføringskvaliteten og -produktiviteten.