Se alle våre bransjer

Våre bransjer

Se alle våre bransjer

Våre bransjer

Se alle våre bransjer

Våre bransjer

Se alle våre bransjer

Våre bransjer

Se alle våre bransjer

Våre bransjer

Se alle våre bransjer

Våre bransjer

Se alle våre bransjer

Våre bransjer

Se alle våre bransjer

Våre bransjer

På tide å kalibrere?

Sikre kvaliteten og reduser defekter ved å kalibrere verktøy og ved akkreditert kvalitetssikringskalibrering.​
kalibrering av elektroverktøy, verktøytesting, metrologi, test av maskiners funksjonalitet

På tide å kalibrere?

Sikre kvaliteten og reduser defekter ved å kalibrere verktøy og ved akkreditert kvalitetssikringskalibrering.​
kalibrering av elektroverktøy, verktøytesting, metrologi, test av maskiners funksjonalitet

På tide å kalibrere?

Sikre kvaliteten og reduser defekter ved å kalibrere verktøy og ved akkreditert kvalitetssikringskalibrering.​
kalibrering av elektroverktøy, verktøytesting, metrologi, test av maskiners funksjonalitet
Lukk
Hero image for the SIA campaign

Smart Integrated Assembly

Digitalisering. Automatisering. Smartfabrikker. Realisere potensialet med Industry 4.0
Kontakt
La oss hjelpe deg med å oppfylle løftene til Industri 4.0 og smartfabrikker
Kontakt oss i dag

 

Industri 4.0, eller den fjerde industrielle revolusjonen, endrer hvordan selskaper produserer, forbedrer og distribuerer sine produkter. Ved å integrere nye datadrevne teknologier digitaliserer, automatiserer og skaper produsentene smartfabrikker som er mer produktive, operatørvennlige og material- og energieffektive. Det er med andre ord et stort sprang fremover i overgangen til en mer bærekraftig industriproduksjon.

 

Velkommen til epoken med Industri 4.0, smartfabrikker og Atlas Copco Smart Integrated Assembly!

 

 

 

Fleksibilitet for bærekraft

Mulighetene som kan utgjøre hele forskjellen for kundene og lønnsomheten.

Smart Integrated Assembly – utfordringer innen fleksibilitet

Produktblanding

I nye og fremtidens fabrikker er fleksibilitet i ferd med å bli en viktig faktor. Behovet for å produsere flere produktvarianter på samme samlebånd skaper behov for rask etterjustering av fabrikken for å tilpasse til de nye produktene.

Smart Integrated Assembly – utfordringer innen automatisering

Systemkompleksitet

Produksjonssystemer blir stadig mer komplekse, og produksjonskritisk drift vil derfor være avhengig av nettverkssystemer. Viktigheten av å administrere konfigurasjon, programvareversjonering og tilgangskontroll vil være avgjørende å opprettholde kvalitetskontroll og driftstid i produksjonen.

Smart Integrated Assembly – utfordringer innen forsyningskjeden

Menneskelig faktor

Det er stor avhengighet av operatører for å oppnå bransjekvalitetsstandardene. Med nye teknologier som dukker opp i et raskt tempo og et mål om å utnytte potensialet, må systemene være brukervennlige og den enorme mengden data som skapes i monteringsprosessen må behandles som den viktigste informasjonen presentert for operatøren.

Smart Integrated Assembly – bærekraftutfordringer

Bærekraft

Bærekraft er viktig for dine kunder, ansatte, partnere og interessenter og er raskt blitt et overlevelsesspørsmål. Svaret er å gjøre mer med mindre ved å implementere mer ressurseffektive produksjonsprosesser. Men tiden renner ut.

Alt under solen

Fra bilindustrien på bakken til flyindustrien i himmelen.
Industriprodusenter implementerer Industri 4.0 og smartfabrikken. Og sparer penger og miljøet i samme slengen.

Atlas Copcos veikart til smartfabrikken

Smart Integrated Assembly er vårt konsept for industriprodusenter som ønsker å transformere og implementere smartfabrikker. Et tilbud som inkluderer smarte tilkoblede monteringsverktøy for fabrikker og bruk i felten, helintegrerte produksjonslinjeløsninger fra design til produksjon og et unikt sett med datadrevne tjenester.

Denne unike helhetlige tilnærmingen hjelper bedrifter med å utvikle kvalitetssikret og ergonomisk operatørvennlig produksjon samtidig som avfall, materialer og energiforbruk minimeres. Redusere kostnader og samtidig redusere klimaendrende utslipp.

Fra det aller første leddet til hele fabrikken: Her er trinn 1 til 5 i vårt Smart Integrated Assembly-tilbud.

Forvandle smartfabrikken din

contact icon

En partner med en visjon

Atlas Copco leder markedet for industriell produksjon når det gjelder utvikling og tilpasning av nye teknologier. Som en integrert partner tilbyr vi bedrifter en omfattende vei i deres transformasjon til Industri 4.0 og fullt tilkoblede smarte fabrikker.

Vår forståelse av produksjons- og monteringsprosesser starter med oss, men vi tar dette et skritt videre. De fullt integrerte løsningene våre er i sin tur tett integrert med utstyret og prosessene til kundene våre. Vi arbeider sammen mot et felles sett med visjoner og forretningsmål.

Industri 4.0 er over oss. La oss få det til å skje.