Merk at maskinparken er forskjellig fra marked til marked: Kontakt oss lokalt hvis du vil ha informasjon om tilgjengeligheten til utstyret.