Tekstilindustrien - Atlas Copco Norway
Atlas Copco Norway - Specialty Rental
Våre løsninger
Industriverktøy og monteringssystemer
Løsninger
Bransjer som betjenes
Industriverktøy og monteringssystemer
Luftfart
Energiteknikk
Løsninger
Produkter
Energiteknikk
Energilagringssystemer
Kompressorer
Løsninger
Produkter
Kompressorer
Products and solutions
Løsninger
Drills
Products and solutions
Rental fleet
Products and solutions
Energy Storage Systems
Products and solutions

Tekstilindustrien

Oljefrie luftkompressorer og generatorer til tekstilproduksjon

Vi har utviklet oljefrie luftkompressorer til de svært sensitive produksjonsprosessene innen tekstilindustrien.

Leie er det fleksible og kostnadseffektive svaret på planlagte og akutte produksjonsavbruddssituasjoner for å holde driften i gang.

Luftkompressorene våre produserer ISO-sertifisert 100 % ren luft og bidrar til at du får en mer effektiv produksjon, reduserte kostnader til reparasjon og vedlikehold samt høyere produktkvalitet.

For korte og lengre perioder, for hvert bruksområde innen tekstilproduksjon:

ISO-sertifisert ren luft til tekstilproduksjon av høy kvalitet

Vi har utviklet 100 % oljefrie kompressorer til bruksområder som stiller de strengeste krav til renhet

Tekstil: trådproduksjon

Oljefritt betyr mer effektiv produksjon, reduserte kostnader til reparasjon og vedlikehold samt høyere produktkvalitet med mindre svinn:

  • Veving med trykkluft: mindre nedetid, reduserte kostnader til utskiftninger og færre avvisninger, ingen tilstoppede eller skadde dyser, ingen tilsmussing av stoffet forhindrer at avtrekksluft avsettes på vevkammene, som tiltrekker støv og fibrer slik at vevkammene fester seg til hverandre og knekker
  • Spinning med trykkluft: enklere produksjon, mindre vedlikehold Ren luft forhindrer tilstopping av dysene og tilsmussing av garnet
  • Pneumatisk transport: ingen skader på instrumenter eller tilstoppede rør, større sikkerhet, du unngår produkter av dårlig kvalitet, brannfare og skader på kontroller og instrumentkomponenter
  • Teksturering: mindre avbrudd i produksjonen, bedre garnkvalitet, forhindrer oljeblokkering som forårsaker ujevn blanding og skader på garnet