Modulært kraftanlegg for et bryggeri i full vekst: leie eller eie?

12. januar 2022

Den potensielle kunden vår, et industrielt bryggeri, hadde en stor beslutning å ta. 

Alternativ 1

Vente i tre år på at det lokale strømnettet ble oppgradert, slik at det nylig ferdigstilte glassverket kunne starte opp.

Alternativ 2

Kjøpe de fire 1 MW generatorene de trengte for å starte opp anlegget umiddelbart.

Alternativ 3

Leie strømgeneratorer i stedet.

Alternativ 1 var ikke et alternativ i det hele tatt! Og en innledende mulighetsstudie talte for kjøp fremfor leie. Men selv om denne studien tok hensyn til alle mulige faktorer, fra kapitalutgifter og servicekontrakt til indirekte kostnader, avskrivninger og administrasjonskostnader, var det basert på en åpenbar antagelse: en utnyttelsesgrad på 100 %. 

Virkeligheten viste seg imidlertid å være en helt annen historie! 

De beste planene: planlagte forventninger kontra smidig virkelighet

Det aller beste er å vite i ettertid hva som var best. Det nest beste er smidighet. Som i denne kundehistorien kunne defineres som evnen til å tilpasse seg uforutsette og uforutsigbare hendelser. For eksempel lansering som ble tre måneder forsinket på grunn av en sikkerhetsinspeksjon. Eller langvarige vedlikeholdsoperasjoner, tvister med leverandører og tap av bokført verdi ved salg! Med alt dette i tankene hadde leie av nødvendige strømmoduler gitt en betydelig besparelse, ikke bare av tid, men også av administrasjon og hodebry! 

Budsjett kontra virkelighet: en gjennomgang trinn for trinn

2015: Alle komponenter i kraftanlegget og understasjonen ble levert og installert i tide.

Kjøp

Den potensielle kundens prosjektteam gjorde en fremragende jobb under kraftig press for å sikre at alle komponentene ble levert i tide. I tillegg jobbet en av installatørene dag og natt for alt skulle være oppe og gå innen tidsfristen.

Den ekstra overtiden førte imidlertid til noe høyere installasjonskostnader:

Utleie

Atlas Copco Rental gjorde en grundig analyse av området og utarbeidet all teknisk dokumentasjon, inkludert en 3D-visualisering av løsningen.

 • Budsjett: 80 000 dollar
 • Virkeligheten: 95 000 dollar

 • Budsjett: 80 000 dollar
 • Virkeligheten: 80 000 dollar

2016: Den første hindringen oppstår! Alt var klart og personell fikk opplæring. En sikkerhetskontroll avdekket imidlertid en viss risiko som krevde rekonfigurering. Resultatet var at den første høysesongen gikk tapt og at etterspørselen falt fra 4 MW til et gjennomsnitt på 1 MW.

Kjøp

Kraftanlegget var 100 % klart fra 1. januar, men ble ikke igangkjørt før tre måneder senere! 

Når det var klart igjen, fungerte det godt og uten vesentlige tekniske problemer. For det meste var det imidlertid bare én generator som kjørte om gangen, med rotasjon av generatorene. Det ble oppnådd god redundans selv om anlegget åpenbart var overdimensjonert.

De virkelige kostnadene ved service og vedlikehold viste seg også å være mer enn først anslått.

Utleie

Installasjonen kunne lett ha blitt utsatt til mars. 

Etter igangkjøring og en innledende belastningstest ville den potensielle kunden hatt fleksibilitet til å installere bare to kraftmoduler, med en ekstra modul kun i desember når produksjonen tok seg opp igjen.

 • Budsjett: 361 000 dollar
 • Virkeligheten: 338 000 dollar 

 • Budsjett: 531 000 dollar
 • Virkeligheten: 315 000 dollar 

2017: Det første hele året med full drift! Produksjonen økte med opptil 60 %, og en ny produksjonslinje startet opp i juni. Kraftetterspørselen doblet seg til et gjennomsnitt på 2 MW i 2. kvartal, og oppnådde et maksimum på 3 MW rundt september før det ble redusert igjen i løpet av de siste to månedene i året.

Kjøp

Alt gikk knirkefritt frem til etterspørselen økte. Testing avslørte at den ene motoren i generator nr. 2 hadde brutt ned etter garantiperioden. Heldigvis var det nok reservekraft til at de ikke led noen produksjonstap.

Reparasjonene endte med å koste rundt 45 000 dollar, og tvisten om garantidekning krevde mye tid og energi fra ledelsen!

Økt produksjon betydde også økte vedlikeholdskostnader. Det var tøffe forhandlinger med tjenesteleverandøren om overtid, da overtid hadde blitt undervurdert i begynnelsen av kontrakten.

Utleie

Den tredje kraftmodulen ville bare ha blitt lagt til i juni for å sikre rask responstider selv innen 24 timer etter bestilling.

Denne tredje enheten ville også ha blitt fjernet igjen i november.

 • Budsjett: 361 000 dollar
 • Virkeligheten: 411 000 dollar 

 • Budsjett: 531 000 dollar
 • Virkeligheten: 445 000 dollar 

2018: Produksjonsmessig et nesten perfekt år. Anlegget kjører fortsatt ikke med full kapasitet, men det gjør de tre produksjonslinjene. En sterk start på året med normal nedgang i 4. kvartal. Gjennomsnittlig strømforbruk var 2,5 MW med topper på 4 MW om sommeren. Strømnettet var forventet å være klart ved utgangen av 2018, men det ble forsinket med seks måneders til og ble utsatt til midten av 2019.

Kjøp

Ingen store «overraskelser» når det gjelder kraft. Alle enheter kjørte som forventet uten behov for annet enn mindre reparasjoner. Det viste seg imidlertid at anslagene for vedlikehold fra mulighetsstudien ikke stemte, og at tilleggskostnadene ved full produksjon var ca. 40 000 dollar.

Utleie

I perioder der produksjonen tok seg opp, ville en ekstra enhet ha blitt kjørt i midten av januar og fjernet igjen i oktober. Alt av vedlikehold, service og reparasjoner er selvfølgelig inkludert i leiebeløpet.

 • Budsjett: 361 000 dollar
 • Virkeligheten: 405 000 dollar 

 • Budsjett: 531 000 dollar
 • Virkeligheten: 465 000 dollar 

2019: Glassverket er endelig koblet til strømnettet i november, og dieselkraftverket settes ut av drift. En nedgang i virksomheten betydde imidlertid at anlegget kjørte med 50 % kapasitet og avsluttet året med bare ett skift.

Kjøp

Etter nedstengningen begynner forhandlinger om salg og fjerning av alle komponenter. Målet var å få alt bort innen utgangen av året, ideelt sett til over bokført verdi og i den nåværende tilstanden. Dette viste seg imidlertid å være en vanskelig oppgave for det lokale teamet, da de ikke hadde erfaring med slike avtaler.

Utleie

En annen enhet ville ha blitt fjernet i mars, slik at bare to enheter var i drift frem til kontrakten ble avsluttet i november.

 • Budsjett: 361 000 dollar
 • Virkeligheten: 373 000 dollar 

 • Budsjett: 531 000 dollar
 • Virkeligheten: 297 000 dollar 

2020: Salg av brukte moduler var ikke like lett som man hadde forventet. Den beste avtalen var 10 % under bokført verdi, og den ble ikke konkludert før i mars. Dette var en kraftig økonomisk smell, med en negativ innvirkning på rundt 85 000 dollar på resultatene for 2020. Det er hevet over enhver tvil at man ikke bare kunne ha unngått økonomisk tap ved å leie, men også ville også ha spart seg for tiden, arbeidet og stresset ved å bli kvitt det overflødige utstyret.

Konklusjon: totale brukskostnader

Hva er best, å leie eller eie utstyr?

Den virkelige historien om et 4 MW kraftanlegg

Hvis vi slår sammen alle tallene, kommer vi frem til følgende summer:

 

Total

Kjøp

Utleie

Budsjett

1 524 000 dollar

2 204 000 dollar

Virkeligheten

1 707 000 dollar

1 602 000 dollar

Denne kasusstudien er en elegant demonstrasjon av verdien av smidighet, forutsigbar kontantstrøm og fremfor alt en bekymringsfri hverdag! Spesielt i dagens stadig mer usikre verden er det avgjørende at beslutninger om innkjøp ikke bare er basert på totale eierkostnader, men den totale brukskostnaden.

La oss ta en titt på situasjonen sammen! Vi kan gå gjennom detaljene i driften og kvantifisere virkningen av ulike scenarier, slik at du kan basere avgjørelsen på et mest mulig komplett bildet av prosjektet. 

Relaterte artikler

Hos Atlas Copco har vi gjort industriideer til forretningskritiske fordeler siden 1873. Ved å lytte til kundene våre og vite hvilke behov de har, leverer vi verdier og innoverer med tanke på fremtiden. 

Gode ideer underbygger bærekraftig utvikling. Vi i Atlas Copco Specialty Rental samarbeider med kundene for å montere det ypperste innen midlertidige løsninger for luft, flyt, damp og nitrogen. Våre engasjerte eksperter har omfattende kunnskap om bruk og utstyr. Vi forstår kundenes behov og kan levere totalløsninger for alle bransjer, uansett om det er for nødssituasjoner eller planlagte prosjekter. Vi er en avdeling av forretningsområdet Power Technique, med hovedkontor i byen Boom i Belgia, og har løsninger for spesialutleie under flere varemerker i hele verden.