În plus faţă de echipamentele de alimentare, furnizăm şi cablurile electrice necesare, la diferite diametre şi lungimi